VACCINATIONER

Vaccination mot rabies

Rabies orsakas av virus. Sjukdomen kan smitta vid kontakt med saliv från ett smittat däggdjur, oftast hundar. Sjukdomen är ovanlig. Det är bra att vaccinera dig mot rabies om du ska vara i länder där smittan är mer vanlig.

Person som får vaccination i armen.
Vuxna får sprutan med vaccin på överarmens utsida.

Du har ett bättre skydd mot sjukdomen om du är vaccinerad, men måste ändå fylla på vaccindosen senast inom två dygn om du blir biten eller slickad av ett smittat djur. Läs mer i texten om rabies.

När ska jag vaccinera mig?

Det är bra att vaccinera dig mot rabies om du ska vara i länder där smittan är mer vanlig.

Det är särskilt viktigt att du vaccinerar dig om något av det här stämmer in på dig:

  • Du ska resa till områden där risken för smitta är stor.
  • Du ska av något skäl ska ha nära kontakt med djur. Barn i skolåldern som leker med djur är särskilt utsatta.
  • Du blir biten av en fladdermus i Sverige. Fladdermöss kan föra smittan vidare trots att de själva inte visar några symtom. Blodprov från enstaka fladdermöss i Sverige tyder på kontakt med rabiesvirus.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Vuxna

Vuxna får sprutan med vaccin på överarmens utsida.

Grundvaccineringen består av två doser.

För att få ett bra skydd på resan rekommenderas att du får följande vaccinationer:

  • Första dosen helst flera veckor före avresa.
  • Andra dosen, oftast en vecka efter första dosen.

Om du får två nya doser när du blir utsatt för smitta räcker dina två tidigare doser livslångt.

Barn 

Barn som är äldre än tre år får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn upp till tre år får oftast sprutan på lårets framsida.

Barn kan vaccineras med samma intervall som vuxna.

Råd om du utsätts för rabiessmitta

Misstänkt rabiessmitta ska i Sverige bedömas senast inom två dygn på infektionsklinik där undersökning, vård och behandling är avgiftsfri.

Du behöver få behandling senast inom två dygn om du får ett bett eller blir slickad på huden där du har ett sår om du är i ett land där det finns rabies.

Du måste alltid inleda behandling med immunglobulin om möjligt. Immunglobulin är ett förstärkt gammaglobulin mot rabies och är effektivt en kort tid men vaccin är ändå nödvändigt. Finns inte immunglobulin på plats är det viktigt att du söker vård genast på en klinik eller sjukhus med immunglobulin.

Graviditet och amning

Erfarenheten av rabiesvaccin till gravida och ammande är begränsad eftersom det inte görs läkemedelstester på gravida eller ammande kvinnor. I Fass rekommenderas därför bara användning under graviditet och amning efter noggrann bedömning av risk. Men vaccinet har använts av ett stort antal gravida och ammande kvinnor och inget tyder på att det skadar barnet.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Till toppen av sidan