Vaccinationer

Vaccination mot hepatit A

Hepatit A är en virussjukdom som framför allt sprids via avföring som förorenat mat och dryck. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

Person får spruta i armen
Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida.

När ska jag vaccinera mig?

Hepatit A finns i hela världen, men risken att smittas ökar om du reser till områden med dålig standard på vatten och avlopp. Vaccinera dig om du ska resa till områden där risken att smittas är större än i Sverige, till exempel stora delar av Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och delar av Östeuropa.

Det bästa är om du kan vaccineras två veckor före resan för att du ska få ett fullgott skydd. Men du har också ett mycket bra skydd om du vaccinerar dig så sent som på avresedagen.

Små barn och spädbarn kan också smittas och är då smittsamma flera månader men blir mycket sällan allvarligt sjuka.

Ett viktigt skäl att vaccinera barn är att smittan lätt kan föras vidare i bekantskapskretsen eller i förskolan där barnen i sin tur kan smitta vuxna. Barn som reser till områden med hög risk att smittas kan vaccineras från och med sex månaders ålder. Prata med din läkare eller BVC-sköterska.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn upp till ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Vuxna och barn

Du som ska resa till ett område med högre risk behöver vaccineras mot hepatit A vid ett tillfälle för att få ett fullgott skydd i minst ett år. Du som behöver ett längre skydd eller ska resa igen bör fylla på med ytterligare en dos, tidigast sex månader efter första dosen. Du har då ett skydd i minst 30 år.

Det kan gå minst 15 år mellan de båda doserna utan att du behöver börja om med vaccinationen.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B

Du som både behöver vaccineras mot hepatit A och hepatit B kan få ett kombinationsvaccin.

Vuxna och ungdomar över 16 år

Du vaccineras vid tre tillfällen. Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har du skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

  • Första dosen.
  • Andra dosen, en månad efter första dosen.
  • Tredje dosen, tidigast sex månader efter andra dosen.

Barn över ett år och ungdomar till och med 15 års ålder

Ett kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B för barn innehåller hälften av en vuxendos av båda vaccinerna. Barnet vaccineras då vid tre tillfällen med samma intervall som vuxna.

Det går också att få ett förstärkt vaccin om barnet ska resa inom en månad och då bara behöva ta två sprutor. Detta vaccin har samma vaccinmängd som för vuxna.

För att få ett fullgott skydd av förstärkt vaccin rekommenderas vaccination vid två tillfällen:

  • Första dosen.
  • Andra dosen, tidigast sex månader efter första dosen.

Efter den andra dosen kombinationsvaccin med vuxen vaccinmängd har barnet ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Vaccination när du är gravid eller ammar

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot hepatit A både när du är gravid och när du ammar.

Biverkningar av vaccinationen

Det kan bli lite rött och svullet på stickstället och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Du kan också må illa, få ont i huvudet och muskelvärk.

Kontakta en läkare om eventuella besvär inte går över inom någon eller några dagar.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan