Vaccinationer

Vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen men framför allt i delar av Afrika. Sjukdomen är ovanlig men livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccin mot epidemisk hjärnhinneinflammation ingår i vaccinationsprogrammet för barn i många länder men ingår ännu inte i Sveriges program. Vaccinet rekommenderas också ofta för studenter. Vaccinera dig om du ska resa till områden där risken att smittas är större än i Sverige. Det kan till exempel vara om du ska resa i västra eller centrala Afrika söder om Sahara under en längre tid.

Du bör dessutom vaccinera dig om något av det här stämmer in på dig:

  • Du ska stanna i riskområden längre än tre veckor.
  • Du ska bo och umgås med lokalbefolkningen i riskområden.
  • Du ska resa till ett land där det pågår en epidemi.
  • Du ska delta ett större internationellt möte med ungdomar.
  • Du är man och kan komma att ha tillfällig sex med män.

Vaccination rekommenderas alltid om du har opererat bort mjälten. Det gäller oavsett om du ska resa eller inte.

Intyg krävs vid inresa till Saudiarabien

Du som ska göra en pilgrimsresa till Saudiarabien, så kallad hajj eller umrah, måste vara vaccinerad mot epidemisk hjärnhinneinflammation för att få resa in i landet. Du måste också ha med dig ett intyg om detta. Eftersom intyget börjar gälla först tio dagar efter vaccinationen så måste du vaccinera dig senast tio dagar före resan. 

Intyget gäller i tre till fem år beroende på vilket vaccin du har fått och hur detta intygats. Intyget måste sedan förnyas när du tar en ny dos vaccin. Be om ett intyg på vaccinationsmottagningen när du har vaccinerats.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn upp till ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Det finns flera olika vacciner mot olika varianter av de bakterier som kan orsaka epidemisk hjärnhinneinflammation i Sverige. De kallas meningokocker. Vad du kan bli rekommenderad beror bland annat på vilka typer av meningokockbakterier som är vanliga på resmålet.

Barn som är äldre än två månader och vuxna kan få vaccin mot epidemisk hjärnhinneinflammation. Hur många doser du får beror på din ålder och vilket vaccin du får.

Vaccination när du är gravid eller ammar

Berätta om du är gravid. Ingenting talar för att nuvarande vacciner är olämpliga att tas av gravida, men erfarenheten är ännu begränsad.

Du kan vaccineras om du ammar.

Biverkningar

Det kan bli lite rött och svullet på stickstället, och det kan kännas lite ömt. Du kan också få ont i huvudet och lederna. Barn kan ibland må illa, kräkas och tappa aptiten.

Kontakta läkare om du får eventuella besvär som inte går över inom en eller några dagar.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan