Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid sömnsvårigheter

Du som har sömnsvårigheter kan behöva få behandling för detta. Ibland kan du få behandling med läkemedel om inget annat har fungerat. Läkemedel mot sömnsvårigheter ska bara användas under korta perioder och i så låg dos som möjligt.

Har du haft sömnbesvär en längre tid är kognitiv beteendeterapi, KBT, den behandling som rekommenderas i första hand. Du bör bara använda läkemedel mot sömnbesvär när inget annat har fungerat och om du känner dig nedstämd eller upplever att sömnsvårigheterna gör att det är svårt att hantera vardagen. Läkemedel mot sömnbesvär skall bara användas under kort tid.

Behandling av sömnsvårigheter

Det finns olika typer av behandlingar för dig som har sömnsvårigheter. Vilken behandling som passar dig bäst beror bland annat på vilka sömnproblem du har, hur gammal du är och om du har andra sjukdomar.

Det finns en hel del du kan göra själv, till exempel att se över miljön där du sover, motionera regelbundet, se till att ha en regelbunden dygnsrytm, träna avslappningsövningar och att undvika alkohol.

Läs mer i texterna Sömnsvårigheter och Sömn är viktigt för hälsan.

Olika typer av läkemedel

De flesta somnar lättare med hjälp av läkemedel och sover något mer. Men sömnen blir inte riktigt lika bra och ger inte samma känsla av att vara utvilad som efter naturlig sömn. Läkemedel som du använder en kortare period kan fungera för att bryta en ond cirkel och hjälpa dig att komma in i bra sovvanor.

Använd så låg dos som möjligt

Det är bra om du kan använda sömnmedel i så låg dos som möjligt och under så kort tid som möjligt, inte mer än fyra veckor i taget. Om du behöver behandling under en längre tid kan läkaren rekommendera att du inte tar medicinen varje natt. Orsaken är att den sömngivande effekten av många läkemedel minskar om du använder dem regelbundet under en längre tid.

Olika typer av läkemedel mot sömnsvårigheter

Det finns flera olika typer av läkemedel som kan användas när du har sömnbesvär. En del är rena sömnmedel medan andra även har andra användningsområden.

Följande läkemedelsgrupper eller läkemedel används vid sömnsvårigheter:

 • sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner
 • bensodiazepiner
 • melatonin
 • Lergigan och Alimemazin
 • Propavan
 • läkemedel som innehåller mirtazapin, som används mot depression
 • växtbaserade läkemedel som innehåller örten valeriana.

Vilket läkemedel du får beror på vilka sömnbesvär du har. Olika läkemedel passar också olika bra beroende på din ålder, om du har andra sjukdomar eller tar andra läkemedel. Det är stor skillnad från person till person hur känslig man är för olika läkemedels effekter och biverkningar.

Ibland kan sömnbesvären bero på att du är deprimerad. Då kan du bli hjälpt av att använda antidepressiva läkemedel under en tid.

Många sömnmedel gör dig trött och dåsig dagen efter

Många sömnmedel gör dig trött och dåsig dagen efter vilket gör att din reaktionsförmåga kan försämras. Olika personer reagerar olika. Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Berätta för läkaren om sjukdomar, beroenden och om du tar andra mediciner

Innan läkaren kan besluta om det är lämpligt med behandling av ett visst sömnmedel behöver du berätta för läkaren om du har några sjukdomar. Du behöver också berätta om du använder andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel, eftersom det kan påverka behandlingen. Berätta också om du är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Beroende av sömnmedel

Om du regelbundet använder bensodiazepiner och sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner under en längre tid, kan du bli beroende av dem. Vid ett beroende har din kropp vant sig vid läkemedlet så att det fungerar sämre.

Det är olika från person till person hur snabbt man blir beroende. För en del personer kan det räcka med tre eller fyra veckors regelbunden användning. Andra kan ta sömnmedel under flera månader utan att bli beroende. Ett fåtal personer kan ta sömnmedel i flera år utan att bli beroende. Du som sedan tidigare har ett beroende av till exempel alkohol har större risk att bli läkemedelsberoende.

Du som har blivit beroende får så kallade abstinenssymtom om du plötsligt slutar att ta läkemedlet. Exempel på abstinenssymtom är sömnlöshet, mardrömmar, ångest och rastlöshet.

Prata med en läkare om du har svårt att sluta med sömnmedel. Då kan du få råd om hur du gradvis kan minska dosen.

Du som är äldre

När du åldras förändras kroppen så att det kan ta längre tid innan läkemedel försvinner ur kroppen. Det kan leda till att du får en kraftigare verkan av vissa mediciner. Du kan också lättare få biverkningar. Människor åldras olika fort. Därför är det svårt att definiera vilken ålder som räknas som äldre.

En vanlig biverkan av sömnmedel är att du blir sömnig även när du inte ska sova. Du kan bli yr och få problem med balansen så att du lättare faller och skadar dig. En del sömnmedel kan även påverka musklerna så att risken för att ramla ökar. Sömnmedel kan också försämra minnet och orsaka förvirring hos äldre personer.

Om du har tagit sömnmedel och känner dig trött på dagen trots att du har sovit på natten, kan det bero på att en del av sömnmedelsdosen fortfarande finns kvar i kroppen. Rådgör med en läkare om den sömnmedicin du har inte fungerar bra. Ibland kan det hjälpa att byta medicin eller minska dosen.

Sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner

Sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner är den typ av sömnmedel som används oftast. De försvinner snabbare ur kroppen än andra sömnmedel, och därför blir du oftast inte trött och dåsig dagen efter. De kan användas vid olika typer av sömnbesvär. Exempel på sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner är de som innehåller zopiklon och zolpidem.

En nackdel med sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner är risken för beroende. Därför ska de bara användas vid tillfälliga sömnbesvär och under kort tid. De bör inte användas om du är eller har varit beroende av till exempel alkohol eller narkotika.

Så fungerar sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner

Sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Läkemedlen förstärker effekten av GABA. Effekten kommer snabbt, ofta inom en halvtimme, och du ska därför ta läkemedlet precis innan du går och lägger dig. Det går också bra att ta det om du inte kan somna.

Läkemedel som innehåller zopiklon verkar under lite längre tid än de som innehåller zolpidem. Därför kan de fungera bättre om du vaknar för tidigt på morgonen.

Viktigt att tänka på när du använder läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner

Du bör inte dricka alkohol när du tar sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner eftersom de kan förstärka varandras effekter.

Rådgör med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Du kan känna av effekten av läkemedlen dagen efter och känna dig trött och dåsig.

Ibland, även om det är ovanligt, kan du bli förvirrad eller få minnesförlust. Dessutom kan andningen hämmas.

Du som är äldre är ofta mer känslig för medicinerna och får lättare biverkningar. Till exempel ökar risken för att bli trött på dagen. Du kan bli förvirrad och ostadig, med risk för att ramla. Därför brukar äldre personer få en lägre dos än yngre.

Vissa personer som använder sömnmedel med det verksamma ämnet zopiklon kan känna bitter smak eller metallsmak. Du kan också bli torr i munnen, vilket gör att du lättare kan få hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och att du använder fluortandkräm.

En del personer som använder sömnmedel som innehåller zolpidem kan bli yra, få ont i huvudet, problem med att samordna muskelrörelser, minnesstörningar eller mardrömmar. En del kan få magbesvär som illamående och diarré.

Exempel på läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner

Läkemedel som innehåller zopiklon:

 • Imovane
 • Zopiclone
 • Zopiklon

Läkemedel som innehåller zolpidem:

 • Edluar
 • Stilnoct
 • Zolpidem

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner används numera sällan vid sömnbesvär eftersom de stannar kvar länge i kroppen. En annan nackdel är risken för beroende och läkemedlen bör därför inte användas om du är eller har varit beroende av till exempel alkohol eller narkotika. På grund av risken för beroende ska läkemedlen bara användas vid tillfälliga sömnbesvär och inte mer än tre veckor.

Så fungerar bensodiazepiner

Bensodiazepiner gör att musklerna slappnar av och påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Läkemedlen förstärker effekten av GABA.

De bensodiazepiner som används mest vid sömnsvårigheter är de som innehåller oxazepam. Läkemedlen används framförallt av äldre personer. Det beror bland annat på att det verksamma ämnet inte finns kvar i kroppen så länge och på att åldrande inte påverkar hur snabbt medicinen försvinner ut ur kroppen.

Du bör ta oxazepam en timme innan du går och lägger dig.

Viktigt att tänka på när du använder bensodiazepiner

Rådgör med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Du bör undvika att dricka alkohol när du tar bensodiazepiner eftersom de kan förstärka varandras effekter.

Biverkningar

Du kan känna av effekten av läkemedlen dagen efter och känna dig trött och dåsig.

Ibland, även om det är ovanligt, kan du bli förvirrad eller få minnesförlust. Dessutom kan andningen hämmas.

Du som är äldre är ofta mer känslig och får lättare biverkningar. Till exempel ökar risken för att bli trött på dagen. Du kan bli förvirrad och ostadig, med risk för att ramla. Därför brukar äldre personer få en lägre dos än yngre.

Exempel på bensodiazepiner

Läkemedel som innehåller oxazepam:

 • Oxascand 
 • Sobril.

Andra användningsområden

Oxazepam används också mot ångest och som lugnande medel till exempel när du ska opereras.

Melatonin

Det verksamma ämnet melatonin kan fungera om du har svårt att somna, vaknar ofta och har svårt att somna om eller vid jetlag. Det finns ingen risk för beroende, men läkemedlet ska bara användas en kortare tid.

Så fungerar melatonin

Melatonin är ett hormon som utsöndras från tallkottkörteln under den bakre delen av hjärnan. Utsöndringen av melatonin påverkas av ljuset så att halterna av melatonin är högre på natten och lägre på dagen. Hormonet har en stor betydelse för att reglera dygnsrytmen.

När du blir äldre sjunker halten melatonin nattetid och då kan det för en del personer fungera att använda läkemedel med melatonin för att kunna sova bättre. Du kan få medicinen om du är över 55 år.

Melatonin kan köpas receptfritt i förpackning på 10 stycken för korttidsbehandling vid jetlag hos vuxna.

Viktigt att tänka på när du använder melatonin

Du bör inte dricka alkohol i samband med att du tar melatonin eftersom effekten av läkemedlet kan försämras.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av melatonin, men en del kan bli trötta och dåsiga dagen efter. En del kan få migrän, yrsel, muntorrhet, buksmärtor eller förstoppning.

Exempel på läkemedel som innehåller melatonin

 • Cirkadin
 • Mecastrin
 • Melatan
 • Melatonin.

Propavan

Propavan är ett vanligt sömnmedel som kan användas vid olika typer av sömnbesvär. En nackdel är att du kan bli trött dagen efter. Propavan är inte beroendeframkallande och passar även om du är eller har varit beroende av alkohol eller narkotika eller om du inte vill riskera ett beroende.

Så fungerar Propavan

Propavan innehåller det verksamma ämnet propiomazin. Läkemedlet verkar lugnande och dämpande på vissa av hjärnans funktioner.

Propavan kan användas om du har svårt att somna, om du vaknar flera gånger under natten eller om du vaknar för tidigt på morgonen. Effekten kommer efter någon timme.

Viktigt att tänka på när du använder Propavan

Rådgör med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Du kan använda Propavan när du är gravid.

Biverkningar

En del personer kan bli trötta och dåsiga dagen efter. Vissa kan bli torra i munnen, speciellt om läkemedlet har använts under en längre tid. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och att du använder fluortandkräm.

Du som är äldre är ofta mer känslig och får lättare biverkningar, till exempel ökar risken för att bli trött på dagen. Äldre personer kan också få stickningar i benen, bli stela i musklerna eller få ofrivilliga muskelrörelser. Om äldre personer får Propavan brukar de därför få en lägre dos än yngre.

Lergigan och Alimemazin

Lergigan och Alimemazin kan användas även om du är beroende av till exempel alkohol eller narkotika eller om du vill undvika ett beroende då det inte finns någon risk för att bli beroende.

Lergigan har hos många en kvardröjande effekt som kan vara bra om du inte bara har svårt att somna utan även vaknar lätt på natten eller tidigt på morgonen. En nackdel kan vara att tröttheten sitter kvar följande förmiddag.

Så fungerar Lergigan och Alimemazin

Lergigan och Alimemazin räknas till en läkemedelsgrupp som kallas antihistaminer. Lergigan innehåller det verksamma ämnet prometazin och Alimemazin innehåller alimemazin.

I hjärnan finns det olika ämnen som styr sömnen, till exempel histamin. Läkemedlen motverkar histaminets effekter i hjärnan och man blir då sömnig. Det är bara en del antihistaminer som fungerar som sömnmedel. Annars är det vanligt att antihistaminer används vid allergiska besvär.

Lergigan har ofta bra effekt hos vuxna personer som vaknar för tidigt.

Effekten kommer efter någon timme. Det kan finnas en viss risk för att den sömngivande effekten minskar om du använder Lergigan regelbundet i ungefär två veckor. Då kan du göra ett uppehåll under en vecka för att få full effekt igen när du börjar på nytt. Möjligen kan det vara samma sak med Alimemazin.

Lergigan och Alimemazin kan användas av barn från två års ålder. Även om det är mycket ovanligt kan det hända att barn får medicinerna som sömnmedel. Då är det främst Alimemazin som används.

Viktigt att tänka på när du använder Lergigan och Alimemazin

Var försiktig med att dricka alkohol när du tar Lergigan och Alimemazin eftersom du kan bli mer dåsig.

Det går bra att använda Lergigan när du är gravid. Däremot bör du inte använda Alimemazin. Rådgör med en läkare om du behöver använda läkemedlen när du ammar.

Biverkningar

En del personer som använder medicinerna kan bli trötta och dåsiga dagen efter, speciellt efter att ha använt Lergigan.

Vissa kan bli torra i munnen, särskilt om läkemedlet har använts under en längre tid. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och att du använder fluortandkräm.

En del personer som använder Alimemazin kan bli täppta i näsan. Några kan få tillfällig huvudvärk eller lättare yrsel.

Du som är äldre är ofta mer känslig och får lättare biverkningar, till exempel ökar risken för att bli trött på dagen och för att bli torr i munnen. Du kan bli förvirrad och få problem med minnet. Av Alimemazin kan du som är äldre också bli stel i musklerna eller få ofrivilliga muskelrörelser. Om äldre personer får medicinerna brukar de därför få en lägre dos än yngre.

Andra användningsområden

Lergigan och Alimemazin kan även användas vid till exempel oro och som lugnande medel om du ska opereras. Medicinerna motverkar också illamående och lindrar allergiska besvär.

Mirtazapin

Läkemedel mot depression, till exempel de som innehåller mirtazapin, gör att du får lättare att sova när du har sömnproblem på grund av depressionen. Men ibland kan läkemedlen fungera enbart som sömnmedel, framförallt om du har långvariga besvär och har svårt att sova hela natten.

Så fungerar mirtazapin

Mirtazapin verkar mot sömnbesvär delvis genom att motverka effekterna av histamin i hjärnan. Histamin är ett av de ämnen i hjärnan som styr sömnen. När histaminets effekter motverkas blir du sömnig.

Ofta får du läkemedlet om du har svårt att sova på grund av en depression. Men ibland kan den fungera som ett rent sömnmedel, speciellt om du vaknar ofta under natten. Det är olika från person till person hur bra mirtazapin fungerar som sömnmedel.

Du blir inte beroende av medicinen, men du kan få olika symtom om du slutar plötsligt efter att ha använt medicinen regelbundet några veckor. Du kan till exempel bli illamående, yr, orolig eller få huvudvärk. Oftast är symtomen milda och går över inom några veckor. Om du ska sluta att ta mirtazapin efter att ha använt det en längre tid brukar läkaren minska dosen stegvis innan du slutar helt.

Viktigt att tänka på när du använder mirtazapin

Var försiktig med alkohol när du tar mirtazapin eftersom du kan bli mer dåsig. Dessutom kan antidepressiva läkemedel tillsammans med alkohol ge kraftiga och oväntade reaktioner, till exempel förvirring.

Rådgör med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller när du ammar.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan bli trötta och dåsiga dagen efter. En del som använder läkemedlet kan också få ökad aptit och gå upp i vikt.

Vissa kan bli yra eller torra i munnen. Några kan få magbesvär som illamående eller diarré, svullna fötter eller ont i lederna eller musklerna. En del kan känna sig matta, darriga eller oroliga.

Om du får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efterhand.

Andra användningsområden

Mirtazapin används vid depression.

Exempel på läkemedel som innehåller mirtazapin

 • Mirtazapin
 • Mirtin.

Valeriana

Du som har tillfälliga sömnbesvär kan själv prova receptfria läkemedel med valeriana, men det är osäkert om valeriana är sömngivande.

Så här fungerar valeriana

Valeriana, eller vänderot, är en flerårig ört som växer vilt i Sverige. Jordstammen är den del av växten som används för att tillverka läkemedel. Valeriana har använts vid lindrig oro och insomningsbesvär under flera hundra år. Trots det är det inte känt vilka ämnen i jordstammen som har effekt eller hur valeriana fungerar i kroppen.

Du tar valeriana en halv till en timme innan du går och lägger dig. Du kan även ta medicinen tidigare under kvällen. Du blir inte beroende av valeriana.

Viktigt att tänka på när du använder valeriana

Eftersom läkemedlet är rogivande kan reaktionsförmågan försämras.

Använd inte valeriana om du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av valeriana, men en del kan få magbesvär som illamående och ont i magen.

Exempel på läkemedel som innehåller valeriana

 • Dormiplant
 • Neurol
 • Neurol forte
 • Valeriana Natt
 • Valeriana Forte
 • Dormeasan

Läkemedlen kan köpas receptfritt.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan