Vård och stöd för barn

Besök för barn hos Folktandvården Gotland

Innehållet gäller Gotland

Du som förälder kan tillsammans med Folktandvården skapa förutsättningar för en god munhälsa hos ditt barn. På Gotland får barn, från cirka ett års ålder, regelbundet kallelser till undersökning av tänderna. Hur ofta besöken sker beror på barnets behov.

Avgiftsfri tandvård för barn och unga

Barn- och ungdomstandvård är avgiftsfri till och med det år man fyller 23 år. Barn och unga i gruppen asylsökande, papperslösa/gömda flyktingar omfattas och skall erbjudas regelbunden tandvård fram till den dag man fyller 18 år.

I den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården ingår den vård som bedöms nödvändig av tandvården.

När en tand slås ut eller skadas

Det händer att tänder blir utslagna eller skadas i olyckor. Det är då viktigt att besöka en tandläkare för kontroll, oavsett om det är mjölktänder eller permanenta tänder som har skadats. Kontakta alltid i första hand barnets ordinarie tandvårdsklinik vid tandolycksfall. Kontaktuppgifter finns under Hitta vård.

Kan du inte nå ordinarie tandvårdsklinik finns information om akut tandvård/jourtandvård på Akut tandvård - Region Gotland. 

Sker olyckan vid en tidpunkt där barnets ordinarie tandläkare eller jourtandläkare inte går att nå kan du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Läs mer om Tandolycksfall - när en tand slås ut eller skadas.

Besök hos Folktandvården för barn 0-6 år

På sidan undersökning av barns tänder kan du läsa mer om hur besök och undersökningar hos tandvården går till.

Vid födseln

När ditt barn föds får Folktandvården information om det. Barnet listas då på den folktandvårdsklinik som har ansvar för det område där ni bor och barnet kommer automatiskt att kallas till ett första tandvårdsbesök där. Önskar du som förälder att ditt barn får sin tandvård på en annan folktandvårdsklinik behöver du kontakta Folktandvården.

Vill du som förälder att ditt barn istället får sin tandvård hos en privattandläkare behöver du kontakta den du vill ska sköta tandvården och sedan meddela bytet till Folktandvården. 

0–1 år

I samband med ditt barns besök på Barnavårdscentralen (BVC) informerar sköterskan om munhälsa. Då berättar sköterskan hur viktigt det är att komma igång med att borsta tänderna på barn redan från det att första tanden kommer fram. Borsta två gånger om dagen med fluortandkräm anpassad för små barn.

Det är viktigt att undvika sötade drycker och mellanmål redan från att ditt barn är litet, ge barnet vatten när det är törstigt. Läs gärna mer om mat och dryck som är bra för tänderna.

Ibland upptäcker sköterskan på BVC att ditt barn behöver extra stöd och hjälp kring munhälsan och kontaktar då Folktandvården som kallar ditt barn för ett första besök.

1 år

Vid 1 års ålder får ditt barn en kallelse till ett munhälsosamtal hos tandsköterska eller tandhygienist på Folktandvården. Eftersom det är barnets första kontakt med tandvården är det viktigt att det blir en positiv erfarenhet. Prata gärna med barnet och förbered er hemma.

Besöket är framförallt till för att prata om ditt barn, hur ni kommit igång med tandborstningen och hur det fungerar med rutinerna för mat och dryck. Det är viktigt att tidigt komma igång med bra rutiner hemma och under besöket ger tandsköterskan dig tips och råd för friska tänder hos barn och hur du borstar tänderna på små barn.

Om det är möjligt tittar tandsköterskan också på de tänder som kommit fram för att se att allt ser bra ut. Behöver ditt barn ytterligare besök på Folktandvården innan det fyller 3 år så kommer barnet automatiskt att kallas för ett återbesök.

3 år

De flesta barn träffar en tandläkare för första gången när barnet är runt 3 år. Vid besöket tittar tandläkaren i munnen och räknar barnets tänder, kontrollerar att de är hela och växer fram som de ska. Det går bra att sitta i förälderns knä om det känns tryggast. Själva undersökningen brukar ta ungefär 15 minuter. Förbered gärna ditt barn hemma genom att berätta vad som ska hända.

Efter undersökningen berättar tandläkaren hur det ser ut i munnen. Du får råd om vad du själv kan göra för att hålla ditt barns tänder friska och om det är något extra ni ska tänka på. Du får också veta när ditt barn skall träffa Folktandvården nästa gång. Hur täta besök som behövs beror på just ditt barns behov.

4-5 år

De flesta barn behöver inte träffa en tandläkare varje år. Mellan besöken hos tandläkaren kallas ditt barn till en munhälsokontroll hos tandsköterska eller tandhygienist. Då samtalar vi om ditt barn, hur det fungerar med tandborstningen och vilka rutiner ditt barn har kring mat och dryck. Det är för att hjälpa familjen att hitta bra vanor som minskar risken för framförallt karies hos barn. Tandsköterskan tittar också i munnen.

Det är viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka barn som löper risk att utveckla ohälsa i munnen. Ibland behöver ditt barn stöd och hjälp för att minska den risken genom förebyggande tandvårdsbesök. Då går vi igenom vad vi tillsammans kan göra. Ibland finns det behov av att träffa tandläkaren för en undersökning varje år eller för att ta hand om skador som redan uppkommit.

6 år

Vid 6 års ålder träffar alla barn en tandläkare igen för en ny undersökning. Då kan det också vara aktuellt att ta tandröntgen för första gången.

Det händer stora saker i munnen för barn i åldern 5–8 år. Nu börjar barnet tappa sina mjölktänder och de nya vuxentänderna tittar fram. Det är tänder som ska hålla hela livet. Först ut är framtänderna i underkäken som brukar dyka upp i 6 års åldern. Ungefär samtidigt kommer fyra nya kindtänder längst bak i munnen, två uppe och två nere. De nya kindtänderna är lite större och brukar kallas för sexårständerna.

Håll utkik efter sexårständerna! De är oftast lite gropigare vilket gör att matrester och bakterier lättare fastnar där. Nya tänder är också extra känsliga för hål, så kallad karies, och kräver därför lite extra omvårdnad.

Till toppen av sidan