Senast reviderad 2013-08-27

Hur gör jag med mitt Levaxin vid graviditet?

Fråga

Jag är opererad för giftstruma och äter Levaxin. Jag vet att levaxindosen ofta behöver höjas under graviditet. Kan fostret skadas eller dö av för höga respektive för låga sköldkörtelvärden? Om så är fallet, hur höga respektive låga värden krävs det?

Svar

Behandling med Levaxin under graviditet har inga kända skadliga effekter på fostret. Dosen Levaxin behöver i allmänhet ökas med 25 till 50 procent under graviditeten, därför bör man kontakta sin läkare så snart man vet att man är gravid.

Levaxin passerar i mycket liten utsträckning över till fostret via moderkakan och fostret är i huvudsak självförsörjande beträffande sköldkörtelhormon.

Om moderns sköldkörtelvärden ligger inom normalområdet, behöver man inte vara rädd för att fostret ska få över- eller underfunktion av ämnesomsättningen till följd av Levaxin-behandlingen. För att barnet ska påverkas krävs rätt stora avvikelser från normalvärden.

Det går också bra att amma när man behandlas med Levaxin. Man vet att Levaxin går över i modersmjölk men det anses inte påverka barnet som ammas.

Herbert Sandström, Läkare, specialist i allmänmedicin