Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Gotland

Du som behandlats i Region Gotland

På Gotland infördes ”Journalen” den 23 maj 2017. Det innebär att du kan logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och ta del av journalanteckningar, diagnoser, bokningar och vissa provsvar från journalsystemet TakeCare, från och med den 1 januari 2017 och framåt. 

Det kan dröja innan journalanteckningarna blir signerade och därmed synliga i Journalen. Osignerade anteckningar visas 14 dagar efter att de skrivits. 

Informations från andra landsting/regioner
Patienter som fått vård i annat landsting kan läsa den information som dessa landsting visar. Hur långt bakåt i tid man kan läsa varierar också.

En säker tjänst för personer över 18 år
I ”Journalen” kan alla vuxna personer 18 år eller äldre logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Ombud eller vårdnadshavare
Man kan även utse ett ombud, som får läsa Journalen. Vårdnadshavare får läsa sina barns journalinformation via den egna inloggningen till dess att barnen fyller 13 år.

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Gotland
Tillägg uppdaterade:
2017-05-23