Barnsäkerhet i bilen

Skriv ut (ca 3 sidor)
Foto på ett barn som sitter i en bil

I bilen behöver barn särskilt skydd i form av ett babyskydd, en bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Det beror på att bilens bälten, krockkuddar och säten är anpassade efter en vuxen persons kropp.

Skriv ut

Barn upp till fyra-fem års ålder ska sitta i en bakåtvänd stol i bilen för att vara skyddade. Det skyddar barnets nacke och huvud mot de våldsamma krafter som kan uppstå vid en krock.

Ett barns huvud är större och tyngre än en vuxens i förhållande till kroppen. Barnets muskler och skelett är heller inte fullt utvecklade och barnet är därför mer sårbart vid en krock.

Först när barnet är ungefär tio till tolv år kan det åka säkert bältat i bilen, på samma sätt som en vuxen.

Bilbarnstol är ett måste

Bilbarnstol är ett måste

Vilken typ av bilbarnstol barnet bör använda beror på barnets längd och vikt. Stolen är urvuxen när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför kanten, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron. Eller när stolens rekommenderade viktgräns har passerats.

Bakåtvänt babyskydd den första tiden

Barn upp till ett år ska åka i ett bakåtvänt babyskydd. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till babyskyddet. En del barnavårdscentraler, sjukhus eller kommuner har babyskydd som du kan låna gratis eller hyra billigt. Du kan fråga på BVC eller ringa kommunen där du bor för att få mer information.

Ryggmuskulaturen är inte utvecklad på barn som ännu inte kan sitta själva och barnet bör inte sitta för långa stunder i babyskyddet. Kontakta BVC för att få råd.

Många babyskydd kan användas upp till och med att barnet väger 13 kilo.

Bakåtvänd bilbarnstol

När barnet kan sitta själv utan stöd, eller när babyskyddet är urvuxet, är det dags att byta till en bilbarnstol, som kan monteras bakåtvänd både i framsätet och i baksätet. Till dessa finns tillhörande bälte. NTF rekommenderar bilbarnstolar som kan användas upp till 25 kilo.

Bältesstol eller bälteskudde

När barnet har växt ur bilbarnstolen, kan du byta till bältesstol eller bälteskudde. Då används bilens trepunktsbälte som bilbälte till barnet.

Bältesstol är en kudde med rygg som hjälper till att leda bältet rätt över axeln och bröstet. Kudden är enbart en sittdel som gör att barnet kommer högre upp och ser till att den nedre delen av trepunktsbältet vilar mot höftbenen och inte mot magens mjuka delar.

Om bilen har varit med om en krock ska både bälte och bilbarnstol bytas ut.

Fäll ihop

Koppla ur krockkudden

Koppla ur krockkudden

Många föredrar att ha små barn bakåtvända i framsätet, för att kunna hålla uppsikt och ha kontakt med barnet under resan. Det är säkrare ur trafiksäkerhetssynpunkt. Du behöver inte släppa vägen med blicken på samma sätt som när barnet sitter i baksätet.

Om bilen har en krockkudde på framsätets passagerarplats, måste den kopplas ur av en auktoriserad bilverkstad. Du kan koppla ur krockkudden själv innan bilbarnstolen monteras om bilen har så kallad nyckelavstängning. Låt krockkudden vara urkopplad tills bilbarnstolen eventuellt flyttas till baksätet permanent. Först då aktiverar du krockkudden igen.

Ett barn i en bakåtvänd bilbarnstol som lutas mot en instrumentbräda där det finns en krockkudde, kan skadas mycket allvarligt om krockkudden löses ut.

Först när barnet är 140 centimeter långt är det säkert för barnet att sitta framåtvänt på passagerarplats med inkopplad krockkudde.

Fäll ihop

Bilbälte till större barn

Bilbälte till större barn

De flesta barn som skadas i trafiken gör det på grund av att de är felaktigt fastspända eller inte fastspända alls.

Det är inte farligt att bilbältet ligger nära halsen på barnet när det sitter framåtvänt på en bältesstol eller bälteskudde. Vid en krock åker barnet framåt och då kommer barnets axel att ta emot kraften från bältet. Däremot kan det vara farligt om barnet lägger armen över det diagonala bilbältet så att det glider ner. Den delen av bältet kan då skada magens mjuka delar vid en krock.

Fäll ihop

Att tänka på när du köper babyskydd eller bilbarnstol

Att tänka på när du köper babyskydd eller bilbarnstol

Foto på ett barn i bilen
  • Se till att skyddet eller stolen är enkel att montera och att det finns en tydlig monteringsanvisning.
  • Be butikspersonalen om hjälp vid montering.
  • Prova bilbarnstolen i bilen och kontrollera att den passar bra och att barnet sitter bra.
  • Be om öppet köp vid osäkerhet.
  • Skyddet eller stolen ska vara europagodkänd och märkt enligt vissa regler. Man kan få mer information av butikspersonalen eller på NTF:s webbplats.
  • Följ bruksanvisningen och spara den. Hitta inte på några egna bältesdragningar, det kan vara livsfarligt. Tänk på att bilbarnstolen endast är helt säker om den är rätt fastsatt och placerad i bilen.
Fäll ihop

Vad säger lagen?

Vad säger lagen?

  • Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning, som babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde.
  • Barn som är yngre än tre år får inte åka i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta taxiresor. Vid taxiresor får barnet inte åka i framsätet.
  • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
  • Det är olagligt att skjutsa fler barn än vad bilen är registrerad för. Passagerare ska sitta på en plats i bilen som är avsedd för passagerare. Uppgifter om hur många passagerare som bilen är registrerad för finns i bilens registreringsbevis och det överensstämmer med antalet platser med bilbälten.
Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-25
Redaktör:

Anna-Maria E. Alsand, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Cosini, konsumentansvarig, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF

Fotograf:

Juliana Wiklund