Senast reviderad 2018-06-13

Hur minskar jag risken för plötslig spädbarnsdöd?

Fråga

Min dotter är snart fyra månader. Jag oroar mig ofta för plötslig spädbarnsdöd och sover ganska dåligt eftersom jag ligger och lyssnar så att hon andas. Jag röker inte och hon sover alltid på rygg i sin egen spjälsäng. 

Svar

Du är inte ensam om att oroa dig för plötslig spädbarnsdöd. Våra barn är det bästa vi har, och det ligger i den mänskliga naturen att göra allt för att skydda dem mot alla tänkbara faror.

En sådan fara är plötslig spädbarnsdöd, även om risken för att det ska hända är mycket liten. Idag dör färre än ett barn per sex tusen födda, alltså 5 999 stycken gör det alltså inte.

Risken för plötslig spädbarnsdöd sjunker rejält efter fyra månaders ålder, men den upphör inte. Av de barn som dör är ungefär 20 procent äldre än sex månader.

Det som bidrar till rädslan och osäkerheten är att vi fortfarande inte vet vad som är den direkta orsaken till dödsfallet. Mest sannolikt är det en kombination av olika saker som samverkar vid en viss ålder.

Däremot vet vi vad du som förälder kan göra för att minska risken. Efter att Socialstyrelsen 1994 bland annat rekommenderat ryggläge vid sömn minskade plötslig spädbarnsdöd med 85 procent.

En genomgång av aktuell forskning, har resulterat följande sex råd. Risken för plötslig spädbarnsdöd kan sannolikt minska ytterligare, om vi följer dessa råd:  

  • Låt barnet sova på rygg.
  • Avstå från nikotin.
  • Se till att barnets ansikte är fullt fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig.
  • Amma om det är möjligt.
  • Barn under tre månader sover säkrast i egen säng.
  • Napp kan användas när barnet ska sova.

Av dessa råd är det två första de som har störst betydelse.

Carl Lindgren, Barnläkare