Högkostnadsskydd och frikort i Region Gotland

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

I Region Gotland registreras dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte hålla reda på själv hur mycket du har betalat eller om du har rätt till frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.

Visa mer

Tjänster på 1177 Vårdguiden

Tjänster på 1177 Vårdguiden

Om du undrar hur mycket du har kvar till frikort kan du logga in på 1177 Vårdguiden. Här kan du se dina avgifter och frikortets giltighetstid. Om du har frikort från Region Gotland kan du också beställa ett frikort i papper. Det behöver du om du söker vård i ett annat landsting eller hos vårdgivare inom Region Gotland som ännu inte anslutit sig till e-frikortstjänsten. Det går också att be personalen hos din vårdgivare att beställa ett frikort. Frikortet skickas hem till din folkbokföringsadress.

Du kan även logga in på 1177 Vårdguiden i din mobil och visa upp för vårdgivaren. Det är upp till vårdgivaren att avgöra om detta godtas som högkostnadskort eller frikort.

Fäll ihop

Avgifter från ej anslutna vårdgivare

Avgifter från ej anslutna vårdgivare

Om du har varit på besök i ett annat landsting eller hos en vårdgivare inom Region Gotland som ännu inte är ansluten till e-frikort kan du be personalen hos en ansluten vårdgivare att efterregistrera kvitto, stämpel eller frikort. Du måste då kunna visa upp detta för dem.

Du som tillfälligt söker vård i Region Gotland får ett kvitto så att du kan registrera kostnaden när du kommer hem.

Fäll ihop

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet eller som av annan anledning inte vill vara en del av e-frikortssystemet kan be kassapersonalen att stämpla dina besök i ett högkostnadskort och få ett inplastat frikort i papper. Då måste du själv hålla reda på handlingar, till exempel kvitton som visar att du har rätt till frikort.

Fäll ihop

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig på din mottagning kan personalen se:

  • hur mycket du har betalat hittills
  • hur länge ditt frikort gäller

Alla uppgifter om ditt högkostnadsskydd behandlas i enlighet med Patientdatalagen. Det betyder bland annat att endast behörig personal har tillgång till dina högkostnadsuppgifter och att du har rätt att avstå från att vara med i den elektroniska hanteringen. Uppgifterna omfattar summan av dina frikortsgrundande patientavgifter och giltighetstid på ditt frikort.

Med ditt samtycke kan behörig personal även svara på frågor kring vilka besök och belopp som ligger till grund för högkostnadsskyddet.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2016-05-17