Gratis öppenvård för dig som är 85 år och äldre

1 januari 2017 blir besök på vårdmottagningar avgiftsfria i hela Sverige från och med att du fyller 85 år.

Det är den öppna hälso- och sjukvården som blir avgiftsfri. Öppenvård är den vård som inte kräver att man läggs in på sjukhus.

Läs mer om patientavgifter.

Text: Jenny Hallström, 1177 Vårdguiden

Till alla nyheter