Gotland inför Journalen via nätet

Från och med den 23 maj kan patienter på Gotland läsa sin journal genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

– Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut den 21 september förra året att införa Journalen via nätet, säger Stefaan De Maecker (MP), nämndens ordförande. Syftet är att patienter ska kunna bli mer delaktiga i sin vård och få bättre förutsättningar för en jämlik dialog med vårdens medarbetare, säger han. 

En säker tjänst för personer över 18 år
I ”Journalen” kan alla vuxna personer 18 år eller äldre logga in på 1177.se. med BankID eller annan e-legitimation. Man kan även utse ett ombud, som får läsa Journalen. Vårdnadshavare får läsa sina barns journalinformation via den egna inloggningen till dess att barnen fyller 13 år. 

Andra landsting har gått före
– Förutom Stockholm och Gotland har alla andra landsting och regioner utom Jämtland/Härjedalen redan infört Journalen och vi har kunnat ta del av deras erfarenheter, säger Gunnar Ramstedt, chefläkare. Genomgående är att den här tjänsten gagnar patienterna och att det även upplevs positivt för sjukvårdens medarbetare när Journalen väl införts. Det har också de två verksamheter som redan slagit på Journalen hos oss, Slite vårdcentral och vuxenpsykiatrin, rapporterat, säger Gunnar Ramstedt.

Vad som visas
Det varierar mellan landstingen hur mycket information man som patient ser via Journalen. På Gotland syns journalanteckningar, diagnoser, bokningar och vissa provsvar från TakeCare, från och med den 1 januari 2017 och framåt.

Det kan dröja några dagar innan journalanteckningarna blir signerade och därmed synliga i Journalen. Osignerade anteckningar visas 14 dagar efter att de skrivits.

Patienter som fått vård i annat landsting kan läsa den information som dessa landsting visar. Hur långt bakåt i tid man kan läsa varierar också.

Text: Magne Hovland

Till alla nyheter