Altargo

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Altargo är ett läkemedel som används mot impetigo, en bakterieinfektion i huden som även kallas svinkoppor. Läkemedlet kan även användas på infekterade ytliga sår, till exempel skärsår, skrubbsår och sår som blivit sydda.

Det verksamma ämnet är retapamulin, som tillhör läkemedelsgruppen antibiotika.

Recept och högkostnadsskydd

Altargo finns som salva och är receptbelagd.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Det verksamma ämnet retapamulin verkar genom att påverka ämnesomsättningen hos bakterierna så att de inte kan föröka sig.

Om infektionen inte har blivit bättre efter tre dagars behandling ska du kontakta läkare.

Hur använder jag läkemedlet?

Tvätta händerna och smörj sedan på salvan i ett tunt lager på de hudområden som är infekterade.

Om du behandlar impetigo och det har bildats sårskorpor, kan det vara bra att ta bort de skorpor som lossnar lätt innan du smörjer på salvan.

Tvätta händerna efter att du smort på salvan för att den inte av misstag ska komma in i exempelvis ögon eller mun.

Salvan är hållbar i sju dagar efter att du har öppnat tuben.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Det är vanligt att smörja på salvan 2 gånger dagligen i 5 dagar.

Altargo ska inte användas på barn under nio månaders ålder.

Viktigt

Använd inte Altargo i munnen eller på läpparna, i näsborrarna eller i slidan. Undvik att få salvan i ögonen. Om salvan av misstag hamnar på dessa områden ska du skölja med vatten och rådfråga läkare om det känns obehagligt. Om du använder salvan i näsborrarna kan du få näsblod.

Biverkningar

En del personer kan få irritation i huden.

Om du får besvärande klåda och hudutslag ska du sluta att använda Altargo och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-29
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge