Säsongsinfluensa i Gävleborg

Fakta om säsongsinfluensa

Innehållet gäller Gävleborg

Hög feber, hosta, ont i kroppen och huvudet. Det kan vara en vanlig förkylning men också influensa. Influensa är en sjukdom orsakad av flera olika virus. På senare år har det spridits minst två olika Influensa A och två olika Influensa B virus.

Symtomen vid influensa och covid-19 kan vara mycket lika. Det är därför extra viktigt att alla som tillhör en riskgrupp för svår influensa vaccinerar sig mot influensa. 

Influensa börjar vanligen akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och ökande besvär med hosta. Små barn och åldringar kan få en lite annorlunda sjukdomsbild med hosta tillsammans med diarré och kanske kräkning.

När du nyser och hostar rakt ut i luften smittar du. Likaså kan du smitta med händerna om du inte tvättar dem efter att du snutit dig eller om du hostat i handen.

Tiden mellan smittotillfället och insjuknandet är kort, mellan ett till fem dygn. Efter några dagar brukar besvären ge med sig och de flesta har tillfrisknat efter cirka en vecka.

Några personer blir allvarligt sjuka med rejäla andningsproblem när de får influensa. Det är framförallt personer som har olika hjärt- och lungbesvär, immunbristtillstånd, gravida eller de som är äldre än 65 år. En vanlig komplikation är lunginflammation.

Influensavaccinet ger drygt 50 procent skydd mot insjuknande och för de övriga som insjuknar trots vaccination så minskar risken för svår sjukdom.

Fakta om vaccin mot influensa

Vaxigrip Tetra®

I år heter vaccinet mot säsongsinfluensan Vaxigrip Tetra® och skyddar mot bägge influensa A-virus och bägge influensa B-virus som florerar i samhället denna säsong. Skyddet kommer efter cirka tio dagar.

  • Vaxigrip Tetra® är ett beprövat vaccin.
  • Vaxigrip Tetra® ger få biverkningar.
  • De vanligaste biverkningarna är ömhet och rodnad på stickstället samt lätt feber upp mot 38 grader. Biverkningarna går oftast över efter ett par dagar.
  • Vaccinet innehåller inte kvicksilver, formalin, latex eller adjuvans.

Allergi mot Vaxigrip Tetra®

Vaxigrip Tetra® tillverkas med hjälp av hönsägg. Om du har en allvarlig allergi mot ägg eller mot andra komponenter i vaccinet ska du inte vaccinera dig med Vaxigrip Tetra®.

Du som har svår allergi och behöver skydd mot säsongsinfluensan ska prata med din läkare. Läkaren kan erbjuda tidig läkemedelsbehandling (Tamiflu® eller Relenza®) inom 48 timmar efter insjuknande eller i enstaka fall förebyggande läkemedel vid smitta.

Fluenz Tetra®

Alternativ för små barn

Små barn som har tillstånd som gör att de kan bli svårt sjuka av influensa kan av barnsjukvården erbjudas Vaxigrip Tetra® eller vaccinet Fluenz Tetra®. Fluenz Tetra® ges som en dos i näsan. Barnläkaren bedömer vilka barn som kan få Fluenz Tetra®.

Allergi mot Fluenz Tetra®

Också Fluenz Tetra® tillverkas med hjälp av hönsägg. Om du har en allvarlig allergi mot ägg eller mot andra komponenter i vaccinet ska du inte vaccinera dig med Fluenz Tetra®.

Barn med svår allergi mot influensavaccin men som behöver skydd mot säsongsinfluensa kan av sin läkare erbjudas tidig läkemedelsbehandling inom 48 timmar efter misstänkt insjuknande.

Kostnadsfritt

Ingår du i målgruppen för gratis vaccination betalar du inget för vaccinet.

Du som inte ingår i någon av målgrupperna men vill vaccinera dig får betala för din vaccination. Du behöver då kontakta din hälsocentral eller en privat vårdgivare som utför vaccination mot säsongsinfluensa. 

Till toppen av sidan