Att få hjälpmedel

Tolkcentralen - tolk för döva och hörselskadade

Innehållet gäller Gävleborg

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande. Du kan få hjälp med tolkning i olika vardagssituationer såsom exempelvis vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, familjeangelägenheter eller fritidsaktiviter.

Du kan även få tolkning på kvällar och helger. Tolkning som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. På tolkcentralen finns en samordnare som tar emot beställningarna och bokar in tolkar.

Till toppen av sidan