OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Skärpta allmänna råd i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

På grund av den kraftigt ökade smittspridningen i samhället råder just nu skärpta allmänna råd i Gävleborg.

Det betyder att du måste vara extra noga med att inte riskera att sprida smittan vidare. Till exempel genom att stanna hemma och undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än dem som du bor med.

Allmänna råd

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i Gävleborgs län att:

  • Undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om det inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, såsom kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Har du symtom som kan vara covid-19 ska du undvika all nära kontakt med andra. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. 
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom du ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Du bör därför, så långt det är möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att du är på plats.

Råden gäller fram till den 13 december men kan förlängas. 

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Skärpta allmänna råd gäller också för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Information in multiple languages

Till toppen av sidan