OM VACCIN MOT COVID-19

Gävleborg Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Innehållet gäller Gävleborg

Allt du behöver veta om Region Gävleborgs vaccination mot covid-19. Fler frågor och svar läggs till kontinuerligt.

Frågor om bokning av vaccination

Vilka erbjuds vaccin just nu?

Just nu prioriteras följande personer för vaccination i Gävleborg:

 • Du som är 80 år eller äldre (född fram till 31 december 1941)
 • Du som har hemtjänst.
 • Du som är äldre och har hemsjukvård.
 • Du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du som har vårdnära arbetsuppgifter i äldreomsorgen. (Exempelvis inom hemtjänst, hemsjukvård eller vård- och omsorgsboende.)

Om du tillhör någon av ovanstående grupper är du välkommen att gå vidare till sidan för tidbokning.

Hur bokar jag vaccination?

Ta först reda på om du tillhör en grupp som erbjuds vaccin för tillfället, under frågan ”Vilka erbjuds vaccin just nu?”. Om du tillhör någon av de grupperna är du välkommen att logga in i tidbokningen nedan eller gå vidare till sidan för tidbokning för mer information.

Du som har mobilt bank-id, bank-id på din dator eller Telias e-legitimation: 
Tidbokning för Invånare (för de prioriterade grupperna ovan)
Tidbokning för Vårdpersonal (för bokning krävs en kod som du får av din arbetsgivare)

Om du inte hittar din ort i den digitala tidboken kan det betyda att tiderna där är fullbokade. Läs mer under Tillgången på vaccin

Du som saknar mobilt bank-id, bank-id på din dator eller Telias e-legitimation: 
Ring 026-15 03 00 och välj knappvalet "Boka tid för vaccination".

Ring inte 1177 på telefon för att boka tid för vaccination eller ställa frågor, de kan inte hjälpa till med detta. Ring 026-15 03 00.

Kan jag boka vaccinationstid åt någon annan?

Ombud kan hjälpa till med bokning via telefon, men inte via den digitala bokningen där det krävs en personlig e-legitimation. Du kan alltså inte boka åt någon annan med din egen e-legitimation.

Vid tidbokningen får alla svara på några frågor som utgör grunden till en hälsodeklaration inför vaccination. Det gäller oavsett om man bokar digitalt eller via telefon. Även ett ombud som bokar åt någon annan via telefon behöver känna till svaren på frågorna.

Kan jag boka båda doserna samtidigt?

När du bokar digitalt bokar du dos 2 efter att du har tagit dos 1. Du behöver veta vilket vaccin du fick i dos 1 och hur lång tid det ska gå mellan två doser av det vaccinet.

När du ställer dig i kö till vaccinationstid via telefon, kan du boka dos 1 och dos 2 samtidigt. (Gäller dig som ringer efter 16 februari.)

Hur avbokar jag vaccination?

Du avbokar genom bokningsbekräftelsen som du får som sms. I bekräftelsen finns en länk till avbokning. Om du har bokat tid via telefon så avbokar du via samma nummer, 026-15 03 00.

Kom också ihåg att avboka din transport till vaccinationen på 026-15 03 00 om du beställt en sådan.

Jag kan inte ta mig till vaccinationsplatsen, hur gör jag?

Du kan boka en avgiftsfri transport från din bostad till vaccinationsplatsen och tillbaka. Erbjudandet gäller om du inte har någon möjlighet att själv ta dig till vaccinationsplatsen, och inte heller kan få hjälp att ta dig dit på annat sätt. Det gäller från den adress där du är folkbokförd eller vistas stadigvarande.

Boka först din vaccinationstid och välj om möjligt en tid 8.00–17.00. Ring därefter 026-15 03 00 och välj knappvalet för att boka transport. Säg att du ska vaccinera dig mot covid-19. Bokningen är öppen helgfria vardagar 8.00-17.00

Resan bokas tidigast 14 dagar innan vaccinationsdag, och senast 12.00 dagen innan din vaccination.

Kan jag få ett bevis på min vaccination?

I Journalen på 1177.se finns en bekräftelse på att du har vaccinerats.

 • Logga in i e-tjänsterna med e-legitimation
 • Välj ”Journaltjänster”
 • Välj ”Journalen”
 • Välj fliken ”Vaccinationer”. Här hittar du information om din vaccination, som du kan skriva ut vid behov.

Kan jag boka vaccination via min hälsocentral?

Nej. Vaccinationstid bokas enligt beskrivningen under frågan ”Hur bokar jag vaccination?”.

Det verkar så krångligt att boka tid digitalt.

Här nedan finns en filmad guide som visar hur du gör i den digitala tidbokningen.

Se hur du bokar tid för vaccination mot covid-19.

Frågor om din vaccination

Varför ska jag vaccinera mig mot covid-19?

Det främsta målet med vaccinationerna är att skydda liv och hälsa. Du vaccinerar dig både för din egen och för andras skull. Du skyddar dig själv mot sjukdomen covid-19 som kan bli allvarlig. Samtidigt skyddar du andra som av någon anledning inte kan vaccinera sig. Om tillräckligt många i befolkningen är vaccinerade minskar risken för smittspridning.

Läs Folkhälsomyndighetens information inför vaccination

Får jag en kallelse till vaccination?

Den som vill vaccinera sig i Gävleborg kommer att boka sin tid själv via webbplatsen 1177.se, eller via telefonsupport om man saknar e-legitimation. Undantagen från egen tidbokning är personer på särskilda boenden och andra som vårdas i sina hem.

När kan jag vaccinera mig?

Det är personer som har det allra största behovet av skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 som vaccineras först, samt de personer som dessa har störst risk att bli smittade av.

Hela den preliminära vaccinationsplanen i Gävleborg hittar du på sidan Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har 4 februari meddelat en ny prioritetsordning för faserna 2, 3 och 4 i vaccinationsplanen. Läs om prioriteringsordningen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om jag inte kan vaccinera mig när min priogrupp är aktuell, har jag missat min chans till vaccination?

Nej, du kan vaccinera dig senare när din åldersgrupp får erbjudandet. Men för att minska risken för svår sjukdom och smittspridning rekommenderar vi att du vaccinerar dig under perioden för den priogrupp du eventuellt tillhör.

Kan jag bestämma själv om jag vill vaccinera mig?

Ja, alla vaccinationer är frivilliga i Sverige. Innan du tar beslut om vaccination för egen del, eller för någon annans, får du information om syftet med vaccinationen, vilket skydd den kan ge och eventuella biverkningar.

Kan jag välja vilket vaccin jag vill ha?

Nej, det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet att välja vilket vaccin du får mot covid-19.

Måste jag betala för att vaccinera mig?

Nej, vaccinationerna mot covid-19 är kostnadsfria.

Behöver jag göra något särskilt inför vaccination?

Informera dig om vaccinet så att du kan fatta ett välgrundat beslut om du vill vaccinera dig eller inte. Om du bestämmer dig för vaccination kommer du att få fylla i en hälsodeklaration för en medicinsk bedömning om du kan vaccinera dig eller bör avstå.

Kan jag vaccinera mig med vaccin mot covid-19 om jag är allergisk?

Olika vacciner har olika innehåll, så svaret beror på vilket vaccin som är aktuellt och vilken typ av allergi du har.

För godkända coronavacciner finns produktinformation hos Läkemedelsverket med innehållsförteckning av vaccinet och information kring om en allergi utgör ett hinder för vaccination.

Alla som vaccineras kommer att få fylla i en hälsodeklaration som blir underlag för en medicinsk bedömning om det är lämpligt att ta vaccinet eller inte.

Kommer alla i Sverige att erbjudas vaccin?

Vaccination mot covid-19 erbjuds till personer som är 18 år och äldre. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Men vaccination kommer inte erbjudas vaccination till personer som är 17 år eller yngre samt personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Varför vaccineras inte barn under 18 år mot covid-19?

Generellt erbjuds inte barn vaccination mot covid-19 i nuläget. Det beror på att godkänt vaccin mot covid-19 ännu inte är fullt utprövat på barn. Allteftersom kunskapen utvecklas kan detta ändras. Med barn menas personer som är upp till och med 17 år.

För de barn som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 på grund av att de har någon bakomliggande sjukdom, kan barnets läkare göra en individuell bedömning. Om läkaren bedömer att vaccinet kan göra stor nytta för att skydda barnet från allvarlig covid-19-sjukdom kan vaccination erbjudas.

Jag har tidigare testat positivt för coronavirus. Behöver jag vaccinera mig?

Ja. Det saknas ännu kunskap om hur mycket och vilken typ av antikroppar som krävs för att man ska vara immun mot covid-19, eller hur lång tid skyddet varar. Alla kommer därför att erbjudas vaccin, oberoende om de haft sjukdomen eller inte.

Jag har antikroppar. Behöver jag vaccinera mig?

Ja. Det saknas ännu kunskap om hur mycket och vilken typ av antikroppar som krävs för att man ska vara immun mot covid-19, eller hur lång tid skyddet varar. Alla kommer därför att erbjudas vaccin, oberoende om du haft sjukdomen eller inte.

Hur många doser vaccin behöver jag för ett gott skydd?

De flesta vacciner mot covid-19 som är på väg att godkännas ska tas i två doser.

Hur lång tid tar det innan ett skydd mot covid-19 byggts upp?

Du har ett visst skydd redan efter första dosen. Efter andra dosen tar det 10–14 dagar innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått.

Kan jag vaccinera mig om jag har symtom på förkylning eller influensa?

Nej. Du ska även i fortsättningen stanna hemma vid minsta symtom.

Kan jag leva som vanligt efter en vaccination?

Alla behöver fortsätta följa de allmänna råden, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Det behöver vi göra tills smittspridningen av covid-19 har minskat betydligt och det finns mer kunskap om en vaccinerad person kan sprida smittan vidare eller inte.

Jag är spruträdd. Kan jag vaccinera mig på annat sätt?

Nej.

Måste jag vara folkbokförd i Gävleborg för att vaccinera mig?

Nej. Alla som tillhör den grupp som för tillfället erbjuds vaccination får boka tid.

Frågor om vaccin dos 2

Hur vet jag när jag ska ta dos 2?

Pfizers vaccin Comirnaty: Tre veckor efter dos 1.
AstraZenecas vaccin: Tio veckor efter dos 1.
Modernas vaccin: Fyra veckor efter dos 1.

Jag behöver hjälp att komma ihåg när jag ska ha dos 2.

När du tar dos 1 får du ett vaccinationskort där det står vilket vaccin du fått och hur långt tidsintervallet till dos 2 ska vara.

Hur bokar jag dos 2?

Du som bokade dos 1 digitalt på 1177.se:

Boka dos 2 på samma sätt när du har fått dos 1. När du tar dos 1 får du ett vaccinationskort där det står vilket vaccin du fått och hur långt tidsintervallet det ska vara till dos 2.

Du som bokade dos 1 på telefon före 16 februari:

Du ska ringa och boka dos 2 veckan innan du ska ta den. Exempel: Om du ska ha dos 2 i vecka 10 ska du boka din tid i vecka 9. Om du ska ha dos 2 i vecka 11 så bokar du din tid i vecka 10, och så vidare.

Du som bokade dos 1 på telefon efter 16 februari:

Du som bokat din vaccination på telefon efter 16 februari har haft möjlighet att boka dos 1 och dos 2 samtidigt.

Hur vet jag att jag kan få min dos 2 i rätt tid?

Det säkerställs att det finns vaccin för dos 2. De som bokar tid för dos 1 och de som bokar tid för dos 2 konkurrerar inte om samma vaccinationstider.

Frågor om vaccinet

Vilka vacciner finns i Sverige?

21 december godkändes vaccinet Comirnaty (Pfizer/Biontech).
6 januari godkändes vaccinet Moderna (Moderna).
29 januari 2021 godkändes vaccinet AstraZeneca (AstraZeneca).

Fler vaccin mot covid-19 kommer att levereras till Sverige så snart de har genomgått granskning enligt fastställda rutiner och blivit godkända för användning i Europa och i Sverige.

Hur bestäms det vilka vacciner vi ska använda i Sverige?

Sverige deltar i den gemensamma upphandlingen av vacciner för alla EU:s medlemsstater. EU-kommissionen sluter successivt avtal med olika vaccintillverkare för att köpa de vaccin som blir godkända.

Regeringen har för Sveriges räkning tecknat avtal via EU med totalt fem bolag hittills, motsvarande så många doser att det skulle räcka till hela befolkningen.

Var godkänns de vacciner som Sverige ska använda?

Det är det europeiska läkemedelsverket EMA (European Medicines Agency) som rekommenderar vaccinerna för användning inom EU, på samma sätt som för andra vacciner eller läkemedel. Därefter ger EU-kommissionen ett formellt godkännande. 

Vad innehåller vaccinerna som ska användas mot covid-19?

Alla ämnen i ett vaccin blir offentliga när vaccinet godkänns och framgår av vaccinets produktinformation. Läkemedelsverket publicerar produktinformationen så snart ett vaccin blivit godkänt.

Läs mer på läkemedelsverket.se: Allmän information om innehållet i vaccin och Coronavaccin

Är vaccin mot covid-19 säkert?

Läkemedel och vacciner godkänns utifrån att nyttan ska vara betydligt större än risken för allvarliga biverkningar vid avsedd användning. Ett godkänt vaccin mot covid-19 bedöms då vara tillräckligt säkert.

Finns svensk bipacksedel om vaccinerna mot covid-19?

I samband med att läkemedel, så som vacciner, godkänns publiceras svenska bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. Där kan du läsa vad godkända vaccin mot covid-19 innehåller, hur de fungerar och vilka biverkningar som är kända.

Frågor om biverkningar

Vilka är de vanligaste biverkningarna efter vaccination?

Vanliga biverkningar efter vaccination är lätt feber, förkylning och/eller muskelvärk. Du kan också få en mild ömhet och rodnad på huden där du fått din injektion. Detaljerade listor över biverkningar för ett specifikt läkemedel hittar du på Läkemedelsverkets webbplats eller på fass.se.

Läkemedelsverket presenterar en översikt över inkomna misstänkta biverkningar för vaccin mot covid-19 på sin webbplats

Vad gör jag om jag får kraftigare biverkningar?

Om du får biverkningar som oroar dig ska du kontakta din hälsocentral eller ringa 1177 för medicinsk rådgivning.

Ska jag rapportera biverkningar?

Läkemedelsverket tar emot och följer upp rapporter om misstänkta biverkningar för alla läkemedel, inklusive vacciner. Du kan rapportera misstänkta biverkningar till sjukvårds- eller apotekspersonal som ska rapportera detta vidare.

Du kan även själv rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket via deras e-tjänst

Smittspridning och vaccination

Skyddar vaccination mot smittspridning?

Vaccinationen mot covid-19 skyddar dig från att bli allvarligt sjuk. Men vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.

Det är också viktigt att fortsätta provta sig för corona vid symtom. Provtagningen är viktig för att kunna bekämpa sjukdomen covid-19 via smittspårning och restriktioner.

Kan ett vaccin mot covid-19 utrota sjukdomen helt?

Vaccination kan utrota en del sjukdomar. Men det förutsätter att smittämnet som ger sjukdomen bara finns hos människor, att det finns ett effektivt vaccin och att vaccinet ger långvarigt skydd. Hittills är smittkoppor den enda infektionssjukdom som utrotats helt. Polio finns kvar endast i få länder och förhoppningen är att även polio snart är utrotat.

Om tillräckligt många vaccinerar sig, får vi flockimmunitet då?

När de allra flesta i befolkningen är vaccinerade mot en sjukdom finns det få personer som kan sprida smittan. Det kan kallas flockimmunitet och innebär att sjukdomen kan hållas borta. På så sätt skyddas ovaccinerade individer, till exempel barn och unga som inte ingår i vaccinationsprogrammet och andra som av annan anledning inte kan ta vaccinet.

Finns möjligheten att ta prov för corona kvar när vaccinationerna påbörjas?

Ja. Provtagning för corona med påföljande smittspårning och restriktioner är även i fortsättningen viktigt för att bromsa spridningen covid-19.

Frågor om hur vaccinationerna registreras

Hur kommer min vaccination att registreras?

Alla utförda vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, satsnummer, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen, dosnummer för vaccin mot covid-19.

Varför registreras min vaccination i det nationella vaccinationsregistret?

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kan jag få ett vaccinationsbevis efter vaccination?

Din vaccination noteras i din journal. Du kan se uppgifterna i din journal via e-tjänsten Journalen på 1177.se.

 • Logga in i e-tjänsterna med e-legitimation.
 • Välj ”Journaltjänster”.
 • Välj ”Journalen”.
 • Välj fliken ”Vaccinationer”. Här hittar du information om din vaccination, som du kan skriva ut vid behov.
Till toppen av sidan