LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Frågor och svar om egenprovtagning

Innehållet gäller Gävleborg

Här kan du läsa frågor och svar om egenprovtagning.

Vänligen ring inte 1177 på telefon för att boka tid för egenprovtagning eller fråga om provsvar, de kan inte hjälpa till med detta. Ring i stället 026-15 03 00 för dessa frågor.

Ring 1177 om du har frågor om symtom och är i behov av sjukvårdsrådgivning.

Frågor om provet

Får jag ta ett prov för corona?

Om du har symtom, har fyllt 18 år och bokat tid för att hämta ut ett provtagningskit kan du genomföra provtagningen. Du tar provet på dig själv. För att boka tid krävs bank-id.

Boka tid för egenprovtagning

Om du saknar bank-id kan du ringa 026-15 03 00. Det kan uppstå väntetider när många ringer samtidigt.

När du beslutat dig för att ta prov för corona måste du agera som om du har corona tills motsatsen är bevisad. Du ska alltså följa de rekommendationer som gäller för en person som är smittad med corona tills det att du fått ditt provsvar. Se även hur länge du ska stanna hemma.

Finns det personer som inte ska ta ett eget prov?

Om du har allvarligare symtom och behöver en medicinsk bedömning ska du i stället kontakta vården. Läs mer om att söka vård på Coronainformation Gävleborg

Personer i särskilda boenden provtas som tidigare av sjukvårdspersonal.

Kan jag ta ett prov på mitt barn?

Region Gävleborg erbjuder för närvarande inte egenprovtagning för corona till personer under 18 år. Kapaciteten för provtagning är begränsad och behöver just nu prioriteras till andra grupper.

Barn och unga kommer även i fortsättningen att provtas vid inläggning på sjukhus eller som led i en utredning.

Ska jag som är personal inom vård, omsorg eller andra samhällsviktiga funktioner boka tid för egenprovtagning?

Ja. Personal med symtom erbjuds samma möjlighet till egenprovtagning som övrig befolkning. 

Om du har allvarligare symtom och behöver en medicinsk bedömning ska du i stället kontakta vården. Läs mer om att söka vård på Coronainformation Gävleborg

Kostar egenprovtagningen något?

Nej, egenprovtagningen är gratis.

Hur gör jag om jag vill ta ett prov?

Du som har symtom på coronavirus kan boka tid för att hämta ut ett provtagningskit. Du tar provet på dig själv. För boka tid krävs bank-id.

Boka tid för egenprovtagning

Om du saknar bank-id kan du ringa 026-15 03 00. Det kan uppstå väntetider när många ringer samtidigt.

När du beslutat dig för att ta prov för corona måste du agera som om du har corona tills motsatsen är bevisad. Du ska alltså följa de rekommendationer som gäller för en person som är smittad med corona tills det att du fått ditt provsvar. Se även hur länge du ska stanna hemma.

När kan jag ta provet?

Du kan ta provet om det gått minst 2 dygn sedan symtomdebut, och bäst är att ta det inom 5 dygn. Du kan ta ett prov även om du haft symtom längre, men sannolikheten är då mycket låg att man hittar coronavirus.

Hur avbokar jag en tid för prov?

Avbokning gör du genom bokningsbekräftelsen som du får på mejl eller sms. I bekräftelsen finns en länk till avbokning.

Går det att boka tid för egenprovtagning om jag identifierar mig med ett reservnummer?

Att boka tid på webben fungerar tyvärr inte med reservnummer. Om du är i behov av provtagning kan du i stället kontakta din hälsocentral för rådgivning.  

Får personer som befinner sig i vårt län, men inte är folkbokförda här, provta sig?

Ja.

Frågor om att lämna prov

Var kan jag hämta mitt provtagningskit?

När du fått en tid för att göra egenprovtagning får du samtidigt veta när, var och hur ditt provtagningskit kan hämtas.

 1. I första hand kan du boka tid till en mobil provtagningsstation. Om du kommer dit med bil så stannar du i bilen och tar emot provet. Du tar provet på dig själv på plats i bilen och lämnar tillbaka det till skyddsutrustad personal. Personalen vid stationen hjälper inte till med själva provtagningen. 
 2. Om du inte har möjlighet att åka till en mobil provtagningsstation för att ta provet kan du be en närstående som är frisk att hämta och lämna provet vid vissa av Apoteket AB:s butiker.
 3. Där uthämningsapotek inte finns tillgängligt kan du göra en tidsbokning vid en mobil provtagningsstation där provet kan hämtas och lämnas av den närstående. Personen som agerar ombud måste vara symtomfri och ta med både din och sin egen legitimation. 
 4. Provtagningskitet kan levereras hem av en ombudsbil som är knuten till den mobila provtagningsstationen. Då tar du provet på dig själv direkt i hemmet och provet tas med av ombudsbilen tillbaka till provtagningsstationen.

Vad menas med en "mobil provtagningsstation"?

Det är en plats dit du kan köra in på ett tidsbokat besök och hämta ut ditt provtagningskit för att därefter ta ditt prov på dig själv i bilen. När du är klar återlämnar du provet till skyddsutrustad personal på plats.

Vid vissa av stationerna kan du även boka tid åt närstående som hämtar och lämnar provet åt dig.

Platsen markeras av en minibuss och bemannas av ett privat företag. Personalen på plats är inte sjukvårdskunnig och hjälper inte till med själva provtagningen.

Kan en närstående eller vän hämta provtagningskitet åt mig?

Ja, om personen är symtomfri kan en närstående hämta ut provtagningskittet som ombud. Ombudet måste visa både din och sin egen legitimation.

Kan jag som närstående hämta ut provtagningskit till flera, exempelvis hela familjen?

Ja, om du är symtomfri. Varje enskild person måste dock ha en egen tid för uthämtning av provtagningskit. Samtligas legitimationer måste visas, inklusive ditt eget som ombud.

Kan jag få mitt provtagningskit hemskickat?

Nej. Egenprovtagningen bokas för uthämtning av ett provtagningskit.
Se frågan: Var kan jag hämta mitt provtagningskit?

Var ska jag lämna mitt prov?

När du tagit provet på dig själv lämnas det tillbaka på samma ställe som det hämtades ut.

Frågor om provtagningen

Hur går egenprovtagningen till?

Du topsar dig själv i näsa och svalg. Du ska också lämna ett salivprov. Instruktioner följer med provtagningskittet, följ dem noggrant för bästa tillförlitlighet.

Du kan även se på film hur provtagningen ska utföras

För att provet ska kunna analyseras måste det vara korrekt utfört. Om det inte är korrekt utfört så kommer svaret inte att kunna bestämmas och texten ”ej bestämbart” kommer att stå i din journal. Se till att följa instruktionerna på filmen och i förpackningen med provtagningskitet.

Kan en närstående ta provet på mig?

Om du ber någon om hjälp ska du vara noga med råd och rekommendationer kring smittspridning. Instruktioner följer med provtagningskittet, följ dem noggrant för bästa tillförlitlighet.

Du kan även se på film hur provtagningen ska utföras

Vad händer om jag misslyckas med provtagningen?

Du bokar tid för ett provtagningskit åt gången. Om egenprovtagningen misslyckas kan du boka en ny tid.

Kan jag ta provet flera gånger?

Om du får ett otydligt provsvar, eller drabbas av flera omgångar av förkylningsbesvär, kan du boka tid för egenprovtagning.

Frågor om provsvar

Hur länge kan jag få vänta på provsvar?

Två arbetsdagar.

Jag väntar på provsvar, vad ska jag tänka på i väntan på svaret?

När du beslutat dig för att ta prov för corona måste du agera som om du har corona tills motsatsen är bevisad.

Isolera dig hemma för att inte riskera att smitta andra. Följ egenvårdsråden och Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning.

Var hittar jag mitt provsvar?

Logga in i e-tjänsten på 1177 Vårdguiden

 • Tryck på logga in och välj inloggningsmetod.
 • Under rubriken ”Övriga tjänster” hittar du ”Journaltjänster”, klicka på journaltjänsten.
 • Klicka på ”Journalen” (du loggas in i din journal).
 • Välj ”Visa alla uppgifter” för att se provsvar som inkommit inom de närmaste 14 dagarna.
 • Välj ”Provsvar”.
 • Här ser du ditt provsvar från egenprovtagning corona när svaret har kommit.

Du kan också använd appen för 1177 Vårdguiden:

 • Välj ”Alla övriga tjänster”.
 • Under rubriken ”Övriga tjänster” hittar du ”Journaltjänster”, klicka på journaltjänsten.
 • Klicka på ”Journalen” (du loggas in i din journal).
 • Välj ”Visa alla uppgifter” för att se provsvar som inkommit inom de närmaste 14 dagarna.
 • Välj ”Provsvar”.
 • Här ser du ditt provsvar från egenprovtagning corona när svaret har kommit.

Du som inte har möjlighet att läsa i Journalen, till exempel om du inte har bank-ID, ringer istället 026-15 03 00 för att få ditt provsvar.

Du som inte har bank-id vet också att ditt provsvar är negativt om ingen från vården hört av sig inom de närmaste dagarna.

Hur tolkar jag provsvaren?

Är svaret positivt för coronavirus ska du isolera dig hemma för att inte riskera att smitta andra. Följ egenvårdsråden och Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning. Du blir kontaktad för smittspårning och vidare information. Se även hur länge du ska stanna hemma.

Är svaret negativt är det viktigt att du fortsätter att följa råd och rekommendationer kring egenvård och smittspridning. 

Om provet av någon anledning inte har kunnat analyseras (”ej bestämbart”) kan det tas om ifall du inte redan hunnit bli frisk. Då finns inte längre något skäl för provtagning.

I provsvaret står att det är ”ovidimerat” eller ”ej vidimerat”, vilket betyder att svaret är osignerat av vårdpersonal. Även om det är ovidimerat kan du lita på det. 

Om du får allvarligare symtom och behöver en medicinsk bedömning ska du i stället kontakta vården. Läs mer om att söka vård på Coronainformation Gävleborg

Hur säkert är provresultatet?

Ett positivt svar, det vill säga att det visar att du har en pågående coronainfektion, betraktas som säkert.

Ett negativt svar är relativt säkert om det tagits vid rätt tid under pågående infektion. Det förekommer att provtagning på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar.

Blir jag kontaktad av vården om mitt provsvar?

Vid positivt provsvar (du har corona) blir du kontaktad för smittspårning och vidare information.

Vid negativt provsvar (du har inte corona) blir du inte kontaktad.

Det innebär också att du som inte har bank-id vet att ditt provsvar är negativt om ingen från vården hört av sig inom de närmaste dagarna.

Vart vänder jag mig om jag inte får svar?

Kom ihåg att det tar två arbetsdagar att få svar. Säkerställ att du sökt efter provsvaret på rätt sätt.
Se frågan: Var hittar jag mitt provsvar?

Om du ändå inte hittar ditt svar efter två arbetsdagar kan du ringa 026-15 03 00.

Jag har frågor om mitt provsvar, vart vänder jag mig?

Information om ditt provsvar hittar du i frågan: Var hittar jag mitt provsvar?

Om ditt provsvar är positivt och du behöver en medicinsk bedömning, läs mer på Coronainformation Gävleborg. Du kan också kontakta din hälsocentral eller ringa 1177.

Om ditt provsvar är negativt och du behöver en medicinsk bedömning, kontakta i första hand din hälsocentral eller ring 1177.

Om du saknar provsvar efter två arbetsdagar, eller fått provsvaret ”ej bestämbart” kan du ringa 026-15 03 00. Det kan uppstå väntetider när många ringer samtidigt. 

Vänligen ring inte 1177 på telefon för att fråga om provsvar, de kan inte hjälpa till med detta.

Jag har fått ett negativt provsvar, men mår inte alls bra. Vad ska jag göra?

Om ditt provsvar är negativt och du är i behov av medicinsk rådgivning, kontakta i första hand din hälsocentral eller ring 1177.

Övriga frågor

Varför införs egenprovtagning för corona?

Att öka provtagningen är en viktig del för att minska smittspridning av coronaviruset. Det finns också ett nationellt mål för att öka antalet provtagningar. Genom att se var smittspridning sker i länet kan man genom smittspårning minska lokala utbrott, minska risken för spridning till andra orter och minska trycket på sjukvården.

Jag har haft symtom tidigare. Kan jag ta ett antikroppstest i stället?

Antikroppstest är ett blodprov som visar om du har haft coronavirus tidigare och utvecklat antikroppar. Antikroppstest utförs tidigast fyra veckor efter tillfrisknande från coronarelaterade symtom, på personer 18 år och äldre.

Ett positivt svar på ett antikroppstest talar för att du har en viss immunitet. Men det är viktigt att komma ihåg att man ännu inte vet exakt hur god immuniteten är eller hur länge den varar.

Information om tidbokning antikroppstester 

Till toppen av sidan