LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Frågor och svar om antikroppstester

Innehållet gäller Gävleborg

Vänligen ring inte 1177 för frågor kring antikroppstester eller provsvar. 1177 på telefon erbjuder sjukvårdsrådgivning i medicinska frågor.

Frågor om testet

Vad innebär ett antikroppstest för corona?

Ett antikroppstest visar om en person har haft coronavirus och genomgått en covid 19-infektion. Testet påvisar om personen har bildat antikroppar mot viruset. Personen har då sannolikt immunitet mot covid-19. Hur länge den motståndskraften varar är dock okänt.

Det är dock inte alla som bildar antikroppar efter en genomgången infektion.

Läs mer om Aktuellt kunskapsläge om immunitet

När kan jag ta ett antikroppstest?

Du kan ta ett antikroppstest tidigast 4 veckor efter att du blivit frisk från coronarelaterade symtom. 

Var kan jag göra ett antikroppstest?

Provtagningen för antikroppar sker på följande platser i länet: Gävle sjukhus, Hudiksvalls sjukhus, Bollnäs sjukhus, Söderhamns närsjukhus samt Ljusdals närsjukhus.

Finns det personer som inte bör testa sig?

Om du har pågående symtom ska du inte ta ett antikroppstest. I stället kan du göra en egenprovtagning för corona.

Är symtomen allvarliga och du behöver en medicinsk bedömning ska du kontakta vården. Läs mer om att söka vård på Coronainformation Gävleborg

Behöver jag ta ett antikroppstest om jag tidigare testat positivt för corona?

Om du tidigare testats positivt för corona har du sannolikt ett skydd mot ny infektion oavsett om du har bildat antikroppar eller inte. Du har alltså inte så stor nytta av antikroppstestet i denna situation. Hur länge skyddet kvarstår är dock oklart.

Läs mer om Aktuellt kunskapsläge om immunitet 

Kan jag låta testa mitt barn?

Nej, antikroppstester erbjuds personer som är 18 år eller äldre.

Varför får inte barn och ungdomar under 18 år ta ett antikroppstest i Region Gävleborg?

Ett antikroppstest för coronavirus är inte medicinskt motiverat och därför krävs en särskild avvägning när det gäller provtagning av barn och ungdomar. Kunskapen om förekomst av antikroppar hos barn och unga är dessutom begränsad i nuläget.

Enligt vägledning från Folkhälsomyndigheten och Barnläkarföreningen har Region Gävleborg därför beslutat att tills vidare fastslå en åldersgräns på 18 år.

Kan jag som arbetar inom vård, omsorg eller andra samhällsviktiga funktioner boka tid för antikroppstest?

Personal inom samhällsviktiga funktioner erbjuds samma möjlighet till antikroppstest som övrig befolkning.

Vård- och omsorgspersonal erbjuds antikroppstester internt via arbetsplatsen.

Om du har symtom kan du i stället göra en egenprovtagning för corona. Är symtomen allvarliga och du behöver en medicinsk bedömning ska du kontakta vården. Läs mer om att söka vård på Coronainformation Gävleborg

Kostar antikroppstestet något?

Ja, antikroppstestet kostar 200 kronor. Avgiften för antikroppstest ingår inte i högkostnadsskyddet utan tillkommer för alla som tar provet. Vård- och omsorgspersonal erbjuds antikroppstester internt via arbetsplatsen.

Hur gör jag om jag vill genomföra ett test?

I Gävle gäller tidbokning, på övriga orter drop-in.

Tidbokning i Gävle
Gävle sjukhus, Provtagningen (via ingång 25)

Om du har Bank-ID, gå till Tidbokningen. Om du saknar Bank-ID kan du ringa 026-15 03 00. Det kan uppstå väntetider när många ringer samtidigt.

Av- eller ombokning av den bokade tiden ska ske 24 timmar innan besöket. För att av- eller omboka din tid loggar du åter in på Tidbokningen och klickar på ”Mina ärenden” i den nedre menyraden. Om du saknar Bank-ID kan du ringa 026-15 03 00.

Drop-in på övriga orter
Hudiksvalls sjukhus, Provtagningen (via huvudentrén)
Måndag-fredag 9.30-11.00

Ljusdals närsjukhus, Provtagningen (via entré Vårdslingan 14)
Måndag-torsdag 10.00-11.30 och 13.00-14.00, fre 10.00-11.30

Söderhamns närsjukhus, Provtagningen (via huvudentrén)
Måndag-fredag 8.00-11.00

Bollnäs sjukhus, Blodgivningen (via huvudentrén)
Måndag-fredag 10.00-11.30

I entréerna finns fortsatt vägvisning till provtagningen.

Kan jag göra testet när jag ändå besöker vården i annat ärende?

Du kan be att få göra antikroppstestet när du besöker vården för annan blodprovstagning. Testet kostar även då 200 kronor. Avgiften för antikroppstest ingår inte i högkostnadsskyddet utan tillkommer för alla som tar provet. 

Kan jag göra testet flera gånger?

Om du vid första provtagningen inte har antikroppar råder vi dig att inte ta om testet. Om du efter testet fått nya symtom som skulle kunna vara corona kan du ansöka om remiss för egenprovtagning  för att bekräfta en pågående infektion.

Frågor om tidbokning för test

Var kan jag göra ett antikroppstest?

Provtagningen för antikroppar sker på följande platser i länet: Gävle sjukhus, Hudiksvalls sjukhus, Bollnäs sjukhus, Söderhamns närsjukhus samt Ljusdals närsjukhus.

Hur bokar jag tid?

I Gävle gäller tidbokning, på övriga orter drop-in.

Tidbokning i Gävle
Gävle sjukhus, Provtagningen (via ingång 25)

Om du har Bank-ID, gå till Tidbokningen. Om du saknar Bank-ID kan du ringa 026-15 03 00. Det kan uppstå väntetider när många ringer samtidigt.

Av- eller ombokning av den bokade tiden ska ske 24 timmar innan besöket. För att av- eller omboka din tid loggar du åter in på Tidbokningen och klickar på ”Mina ärenden” i den nedre menyraden. Om du saknar Bank-ID kan du ringa 026-15 03 00.

Drop-in på övriga orter
Hudiksvalls sjukhus, Provtagningen (via huvudentrén)
Måndag-fredag 9.30-11.00

Ljusdals närsjukhus, Provtagningen (via entré Vårdslingan 14)
Måndag-torsdag 10.00-11.30 och 13.00-14.00, fre 10.00-11.30

Söderhamns närsjukhus, Provtagningen (via huvudentrén)
Måndag-fredag 8.00-11.00

Bollnäs sjukhus, Blodgivningen (via huvudentrén)
Måndag-fredag 10.00-11.30

I entréerna finns fortsatt vägvisning till provtagningen.

Kan jag identifiera mig med ett reservnummer för tidbokning av antikroppstest?

Om du inte har ett svenskt personnummer kan du tyvärr inte boka ditt antikroppstest via coronaprovtagningens e-tjänst. 

Kan jag boka tid åt flera samtidigt, min familj till exempel?

Nej. Bokningen görs åt var och en för sig.

Får personer som befinner sig i vårt län, men inte är folkbokförda här, boka in ett antikroppstest?

Ja.

Kan jag göra testet när jag besöker vården i annat ärende?

Du kan be att få göra antikroppstestet vid tillfället för annan blodprovstagning i vården. Testet kostar även då 200 kronor. Avgiften för antikroppstest ingår inte i högkostnadsskyddet utan tillkommer för alla som tar provet. Även denna provtagning erbjuds från tisdag 1 september.

Frågor om att utföra testet

Hur går antikroppstestet till?

Testet tas som ett venöst blodprov genom ett stick i armvecket av utbildad undersköterska.

Hur lång tid tar provtagningen?

Ett besök för antikroppstest tar cirka 15 minuter.

Var kan jag göra ett antikroppstest?

Provtagningen för antikroppar sker på följande platser i länet: Gävle sjukhus, Hudiksvalls sjukhus, Bollnäs sjukhus, Söderhamns närsjukhus samt Ljusdals närsjukhus.

Frågor om provsvar

När får jag provsvar?

Provsvar ges inom 14 dagar.

Varför tar det så lång tid att få provsvaret?

Majoriteten får svar betydligt tidigare än 14 dagar, oftast inom tre dagar. Ett fåtal prover behöver analyseras ytterligare och skickas därför till Akademiska sjukhuset i Uppsala för analys. Dessa prover får en längre svarstid.

Jag väntar på svar, vad ska jag tänka på i väntan på svaret?

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning.

Om du efter provtagningen har fått nya symtom som skulle kunna vara corona kan du ansöka om remiss för egenprovtagning för att bekräfta en pågående infektion.

Vid nya infektionssymtom ska du stanna hemma och inte gå tillbaka till jobbet innan du känner dig helt återställd.

Var hittar jag mitt provsvar?

Svaret hittar du i Journalen på 1177.se. För tjänsten behövs Bank-ID. Om du saknar Bank-ID kan du i stället ringa 026-15 03 00.

Logga in i e-tjänsten på 1177 Vårdguiden

  • Tryck på logga in och välj inloggningsmetod.
  • Under rubriken ”Övriga tjänster” hittar du ”Journaltjänster”, klicka på journaltjänsten.
  • Klicka på ”Journalen” (du loggas in i din journal).
  • Välj ”Visa alla uppgifter” för att se provsvar som inkommit inom de närmaste 14 dagarna.
  • Välj ”Provsvar”. Här ser du ditt svar från antikroppstestet när svaret har kommit. 

Du kan också använda appen för 1177 Vårdguiden:

  • Välj ”Alla övriga tjänster”.
  • Under rubriken ”Övriga tjänster” hittar du ”Journaltjänster”, klicka på journaltjänsten.
  • Klicka på ”Journalen” (du loggas in i din journal).
  • Välj ”Visa alla uppgifter” för att se provsvar som inkommit inom de närmaste 14 dagarna.
  • Välj ”Provsvar”. Här ser du ditt svar från antikroppstestet när svaret har kommit.

Hur tolkar jag mitt provsvar?

Om svaret är positivt för antikroppar är du sannolikt skyddad mot ny covid-19-infektion. Hur länge skyddet kvarstår är dock inte klarlagt i dagsläget.

Läs mer om Aktuellt kunskapsläge om immunitet

Oavsett om svaret är positivt eller negativt för antikroppar är det viktigt att du fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning. Vid infektionssymtom från luftvägarna ska du inte gå tillbaka till jobbet innan du känner dig helt återställd.

Om provet av någon anledning inte har kunnat analyseras kan du boka tid för ny provtagning.

Om jag har antikroppar, eller tidigare haft bekräftad corona, kan jag då röra mig fritt i samhället och exempelvis hälsa på personer i riskgrupperna?

Om svaret är positivt för antikroppar är du sannolikt skyddad mot ny covid-19-infektion. Hur länge skyddet kvarstår är dock inte klarlagt i dagsläget.

För en symtomfri person, även de som tillhör någon riskgrupp eller är 70 år eller äldre, innebär ett positivt testresultat en möjlighet att i större utsträckning umgås med andra personer. Det kan i första hand röra sig om att umgås med närstående såsom familj och vänner.

Oavsett ett positivt testresultat, det vill säga att du har antikroppar, behöver varje person alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen samt fortsätta att följa rekommendationer för minskad smittspridning.

Läs mer om Aktuellt kunskapsläge om immunitet 

Om jag har antikroppar, eller tidigare haft bekräftad corona, kan jag då arbeta utan skyddsutrustning inom vård och omsorg eller andra samhällsviktiga funktioner?

Oavsett resultatet av ditt antikroppstest rekommenderar Folkhälsomyndigheten en fortsatt tillämpning av riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Läs mer om Aktuellt kunskapsläge om immunitet 

Hur säkert är testresultatet? 

Testet Region Gävleborg använder uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandakrav och har en mycket hög säkerhet både vad gäller specificitet (99,8 %) och sensitivitet (99,5 %). 

Med specificitet menas sannolikheten att en person utan antikroppar testas negativt. Med sensitivitet menas sannolikheten att en person med antikroppar testas positivt.

En del saknar antikroppar trots att de testat positivt för corona tidigare. Hur kommer det sig?

Alla utvecklar inte mätbara antikroppar mot covid-19, men har immunitet ändå efter tidigare covid 19-infektion. Kroppen har andra delar av immunförsvaret som säkerställer det.

Blir jag kontaktad av vården om mitt svar?

Nej.

Vart vänder jag mig om jag inte får svar?

Kom ihåg att det kan ta 14 dagar att få svar. Säkerställ att du sökt efter svaret på rätt sätt.
Se frågan: Var hittar jag mitt svar?

Om du ändå inte hittar ditt svar inom 14 dagar kan du ringa 026-15 03 00.

Jag har frågor om mitt provsvar, vart vänder jag mig?

Information om ditt svar hittar du i frågor på den här sidan. Om du saknar svar på din fråga kan du ringa 026-15 03 00.

Vänligen ring inte 1177 för frågor kring antikroppstester eller provsvar. 1177 på telefon erbjuder endast sjukvårdsrådgivning i medicinska frågor.

Övriga frågor

Varför införs antikroppstest för corona?

Storskalig testning införs på uppdrag av regeringen. Det gäller provtagning för covid-19 under pågående infektion med påföljande smittspårning, samt antikroppstestning efter tillfrisknande.

Varför är antikroppstestet kostnadsfritt för personal inom vård och omsorg?

Inom vård och omsorg är det särskilt angeläget att följa både akut covid-19-infektion samt förekomst av antikroppar.

Vilken nytta kan man egentligen ha av ett antikroppstest?

Du som tror att du haft en infektion men inte har testats tidigare kan få bekräftat att du verkligen har haft coronavirus.

Varför ska jag välja att göra Region Gävleborgs antikroppstest och inte ett annat?

De tester som Region Gävleborg använder för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19) uppfyller de prestandakrav som finns angivna från Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan