OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Frågor och svar om de skärpta råden i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

De nya skärpta råden i Gävleborg väcker frågor. Här besvaras några av dem.

Om de särskilda råden

Läs mer om de Skärpta allmänna råd i Gävleborg

Varför införs skärpta råd i Gävleborg? Vad är skillnaden mot tidigare råd?

De skärpta råden är anpassade för dig som bor eller vistas i Gävleborg. De har införts för att bromsa smittspridningen som kraftigt ökar i länet.

De nationella allmänna råd som infördes i våras kvarstår:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten. Ofta och i minst 30 sekunder.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus. 
  • Stanna hemma om du har symtom. 
  • Testa dig om du har symtom. 

Varför heter det råd? Borde det inte heta restriktioner?

Allmänna råd är bara en juridisk term som används av myndigheter. När myndigheter, som i detta fall Folkhälsomyndigheten, utfärdar skrivelser som bör efterlevas använder man fastställda begrepp som allmänna råd, föreskrifter och liknande.

Är de nya råden rekommendationer, eller måste jag följa dem?

Du ska följa råden. Smittskyddslagen säger att vi alla har ett ansvar för att bidra till att smittspridningen minskar. Råden beskriver hur du som privatperson, arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet bör göra för att följa smittskyddslagen.

Detta innebär att du är skyldig att uppfylla andemeningen i de allmänna råd som ges.  

Varför har det inte införts skärpta råd tidigare?

Kriterierna för ett sådant beslut har inte tidigare varit uppfyllda. Det är Folkhälsomyndigheten som beslutar om lokala allmänna råd, tillsammans med smittskyddsläkaren i länet. Beslutet grundas bland annat på hur vårdbelastningen ser ut på exempelvis intensivvårdsavdelningar och särskilda boenden, men också på andelen positiva provsvar, i vilka situationer/sammanhang smittan sprids och om det förekommer okontrollerad smittspridning.

Hur länge gäller de skärpta råden?

Råden gäller från och med måndag 16 november fram till och med den 13 december 2020, men kan förlängas beroende på hur smittläget ser ut.

Vad räknas som fysisk kontakt?

Med fysisk kontakt menas umgänge som sker inomhus eller utomhus inom 1-1,5 meters avstånd, under mer än 15 minuter.

Varför undantas barn födda 2005 eller senare från de skärpta råden?

Studier har visat att begräsningar för barn inte påverkar smittspridningen. Däremot kan begränsningar ha en negativ effekt på hur barnen mår i övrigt, därför undantas råden för barn.

Jag har haft covid-19 och har antikroppar. Bör även jag följa de nya riktlinjerna och rekommendationer?

De nya råden gäller för alla i Gävleborgs län tills vidare. Folkhälsomyndigheten har tidigare informerat om att personer med antikroppar kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning, men de säger även att det förutsätter att man fortsätter följa myndigheters generella rekommendationer och restriktioner, samt lagstiftning som finns för att minska smittspridning i samhället.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats, se Så kan resultat från antikroppstester användas.

Varför inför ni inte krav på munskydd?

Det vetenskapliga underlaget är svagt när det gäller hur effektivt ett munskydd är mot smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande munskydd som åtgärd för att hindra smittspridning och de rekommenderar i nuläget inte generell användning av munskydd av var och en. Olika länder har landat olika i sina rekommendationer.

Varför gäller inte de skärpta råden för skolor och förskolor?

Folkhälsomyndigheten har sett att barn påverkas negativt om de inte får gå i skola och förskola. Dessutom för barn inte smittan vidare i samma utsträckning som vuxna och påverkar inte smittspridningen nämnvärt.

Mer information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, samt gymnasieskolan och motsvarande skolformer finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats, se Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19.

Kan jag fortfarande besöka min släkting som bor på äldreboende?

De nya skärpta råden för Gävleborg anger inget specifikt om äldreboenden. Vi rekommenderar att du vänder dig till din kommun eller det äldreboende som det gäller för mer information.

Sjukvård och provtagning

Jag har ett inbokat läkarbesök nästa vecka. Måste jag avboka?

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Du kan alltså gå till ditt läkarbesök eller till din sjukgymnastik.

Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom på covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Ska man avstå från att söka vård nu, för annat än covid-19?

Du ska inte tveka kring att söka vård som vanligt. Det är också viktigt att du fortsätter att gå på den screening du kallas till och att du tar influensavaccin om du tillhör en riskgrupp för influensa.

Varför är det så svårt att få en tid för provtagning för covid-19?

Efterfrågan ökar väldigt snabbt och det kan därför vara svårt att hitta tid för provtagning. Vi arbetar hela tiden för att hitta nya sätt att utöka vår kapacitet.

Resor

Kan jag resa med kollektivtrafiken?

Samma råd som tidigare gäller. Res bara om du måste. Undvik att stiga på bussar eller tåg som är fullsatta, ta hellre nästa buss, tåg eller annat färdmedel om det är möjligt.

Jag har en resa planerad till fjällen för att åka skidor, kan jag åka?

Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom du ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Du bör därför, så långt det är möjligt, avstå från sådana resor.

Varför får elitlagen fortsätta resa?

Yrkesmässig idrottsutövning undantas från de skärpta råden, vilket är ett beslut som Folkhälsomyndigheten har tagit.

Shopping och handel

Jag skulle vilja gå på stan för att handla julklappar, kan jag göra det?

Rekommendationen är att endast göra nödvändiga ärenden, så som besök till livsmedelsbutiken, apoteket eller medicinskt motiverad vistelse på stan.

Om du verkligen måste besöka en butik, välj då en tidpunkt då det är få personer ute på stan. Gör ärenden ensam och undvik att göra impulsbesök om det inte är nödvändigt.

Sociala och kulturella aktiviteter

Vad innebär det att jag ska undvika fysisk kontakt med andra än de jag bor med?

Det betyder att du inte bör bjuda in till eller delta på fest, bjuda hem vänner på middag eller andra liknande sociala umgängen, så som bröllop, afterwork och kalas. Vissa typer av aktiviteter bör också undvikas om de inte går att genomföra utan att hålla fysiskt avstånd till andra, exempelvis kontaktsporter som ishockey, brottning och basket. Hälso-och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad bör undvikas.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 undviker närkontakt med andra.

Om jag bor ensam i mitt hushåll, kan jag då inte umgås med någon?

Om du behöver umgås, se då till att det sker på ett säkert sätt utifrån ett smittspridningsperspektiv. Umgås helst utomhus och tänk på att alltid hålla ett avstånd på minst 1 meter. Undvik att umgås i grupp. Träffa inte någon om du själv eller denne har symtom, även lindriga sådana.

Kan barn födda 2005 eller senare vara med på andra fritidsaktiviteter än idrottsträningar? Till exempel teater, scoutträffar, körsång eller liknande?

Barn födda 2005 eller senare behöver fritidsaktiviteter och är inte så smittsamma som vuxna. Så länge barnet är fullt friskt kan hen delta i sådana aktiviteter. 

Kan jag gå på promenad utomhus med en vän eller släkting om vi håller avstånd?

Om ni håller avstånd från varandra under hela promenaden går det bra. Kom ihåg att minimera antalet personer som träffas.

Jag vill gärna gå på museum, bio eller besöka biblioteket, kan jag göra det?

Just nu är rekommendationen att inte besöka dessa typer av lokaler.

Idrott, träning och friskvård

Kan jag gå på massage?

Nej, om den inte är medicinskt motiverad bör du undvika detta. Rådgör med din ansvariga läkare om du är osäker på hur du ska göra med den medicinskt motiverade massage.

Kan jag gå på gym eller badhus?

Nej, just nu avråder vi från att besöka gym, badhus och liknande om det inte är medicinskt motiverat.

Mitt gym har vidtagit extra åtgärder säger de, kan jag fortsätta träna där?

Nej, vi avråder från att träna på gym och badhus just nu, oavsett om de har vidtagit extra åtgärder eller inte. Vi rekommenderar istället att du tränar utomhus och endast tillsammans med de du bor med, eller någon enstaka vän du umgås med.

Undantag gäller endast om träningen är medicinskt motiverad.

Kan barnen träna sina idrotter som vanligt?

Idrott är viktigt för barn och unga. Då det visats att barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott, men rekommendationen är att avstå från att medverka på matcher och tävlingar.

De bör även undvika onödiga fysiska kontakter, samt att dela vattenflaskor och skydd. Medföljande vuxen bör endast hämta och lämna vid träningen för att undvika nya kontakter.

Kan mitt barn fortsätta gå på sina ridlektioner?

Barn födda 2005 och senare kan träffas i idrottsliga sammanhang men om man är äldre rekommenderas det att man avstår.

Vad gäller för matcher och tävlingar?

Dessa bör inte genomföras, varken för barn födda 2004 eller tidigare eller vuxna eftersom detta ofta innebär att man träffar nya människor. Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.

Yrkesmässig idrott, alltså idrott som bedrivs som ett yrke, omfattas inte av de skärpta råden. Detta är ett beslut som Folkhälsomyndigheten har tagit.

Till toppen av sidan