Om covid-19 – coronavirus

Digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro

Innehållet gäller Gävleborg

Det är naturligt att oroa sig under pågående pandemi men för vissa personer kan det bli ett problem i vardagen. Därför finns nu ett självhjälpsprogram som kan hjälpa att hantera oro.

Kvinna med dator

Det kostnadsfria självhjälpsprogrammet vänder sig till vuxna över 18 år som upplever oro i samband med covid-19 och pågående pandemi. Programmet genomförs på tre veckor och sköts helt och hållet av dig själv, utan medverkan av vårdpersonal. Det finns i nuläget endast tillgängligt på svenska.

Till toppen av sidan