Om covid-19 – coronavirus

Digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro

Innehållet gäller Gävleborg

Det är naturligt att oroa sig under pågående pandemi men för vissa personer kan det bli ett problem i vardagen. Därför finns nu ett självhjälpsprogram som kan hjälpa att hantera oro.

Kvinna med dator

Det kostnadsfria självhjälpsprogrammet vänder sig till vuxna över 18 år som upplever oro i samband med covid-19 och pågående pandemi. Programmet genomförs på tre veckor och sköts helt och hållet av dig själv, utan medverkan av vårdpersonal. Det finns i nuläget endast tillgängligt på svenska.

Gör följande val för att nå självhjälpsprogrammet

  • Logga in i självhjälpsprogrammet
  • Legitimera dig med e-legitimation
  • Alla övriga tjänster
  • Få stöd och behandling via nätet
  • Region Gävleborg
  • Hantera oro vid covid-19, Region Gävleborg

Vad krävs för att använda tjänsten?

Du behöver en e-legitimation svenskt personnummer och en mobil, surfplatta eller dator med tillgång till internet.

Läs mer om hur du loggar in på 1177.se

När kan jag använda tjänsten?

Du kan använda självhjälpsprogrammet när som helst då det passar dig.

Vad kan du få hjälp med?

Du som känner oro i samband med covid-19 och pandemin kan få hjälp att hantera din oro bättre. Programmet genomförs på tre veckor och sköts helt och hållet av dig som användare, utan medverkan av vårdpersonal.

Kontakta vården för medicinsk bedömning

Mår du mycket dåligt, har ångest, känner dig mycket nedstämd eller har svårt att hantera din oro på egen hand under tiden du går igenom programmet ska du kontakta din hälsocentral, ringa 1177  eller kontakta psykiatrin. Vid akuta psykiatriska tillstånd, ring 112.

Läs mer om att vara orolig

Läs mer om råd och stöd på mejl, chatt och telefon vid psykisk ohälsa och beroende

Till toppen av sidan