Ovanliga infektioner och tillstånd

Vad är hyperinflammation hos barn?

En inflammation är kroppens sätt att försvara sig mot en skada eller ett angrepp, till exempel en infektion. Hyperinflammation innebär att immunförsvaret inte bara försvarar sig mot infektionen utan också börjar attackera kroppens organ. Tillståndet är allvarligt men ovanligt.

Symtomen kommer två till sex veckor efter att barnet har haft en infektion. Ofta har barnet flera symtom samtidigt och mår mycket dåligt. Du kan läsa mer om de olika symtomen och när du bör söka vård här:

Symtomen förekommer vid många tillstånd och sjukdomar och beror oftast inte på hyperinflammation.

Hyperinflammation påverkar hela kroppen. Barn som har hyperinflammation är mycket sjuka och behöver intensivvård på sjukhus. Hen undersöks då av läkare på flera sätt och barnet får lämna blodprov. Barnet behöver behandling med olika slags antiinflammatoriska läkemedel.

Barn som har haft hyperinflammation blir kallade till uppföljande undersökningar i ett par år efteråt, för att se hur kroppen återhämtar sig.

Hyperinflammation hos barn efter en infektion med covid-19 kallas MIS-C. MIS-C är en förkortning av det engelska begreppet Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. En annan liknande hyperinflammation kallas för Kawasaki syndrom.

Till toppen av sidan