Hälso- och sjukvård i Gävleborg

Rutiner vid utskrivning från sjukhus

Innehållet gäller Gävleborg

Här kan du läsa om rutiner för när du som patient skrivs ut från sjukhuset. Det gäller dig som efter din sjukhusvistelse har behov av vård, stöd och omsorg.

Redan vid din inskrivningen på sjukhuset kontaktas de som ska samverka och ge stöd. Det för att så tidigt som möjligt börja planera inför din hemgång utifrån dina behov. Det kan till exempel vara verksamheter såsom hälsocentral, öppenvårdsmottagning, kommunens socialtjänst eller hemsjukvård.

Du kommer under din vistelse på sjukhuset att få veta vem som är din fasta vårdkontakt. Den personen kommer att hjälpa dig att samordna och planera din fortsatta vård och omsorg i hemmet. Den fasta vårdkontakten kommer att kalla till möte för en samordnad individuell planering. Du och eventuellt närstående kallas till mötet och är med och bestämmer var mötet ska äga rum, ofta är det bra att vara hemma. På mötet upprättas en samordnad individuell plan (SIP).

Önskar du mer information kan du vända dig till kommunens socialtjänst, hemsjukvård, din hälsocentral eller specialistmottagning.

Länets tio kommuner och Region Gävleborg har tecknat denna överenskommelse om samverkan för att ge en ökad delaktighet och trygghet för patienter med behov av stöd efter sjukhusvistelsen.

Till toppen av sidan