VÅRDEN I GÄVLEBORG

Gynekologi i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

De flesta kvinnosjukdomarna handläggs i första hand av allmänläkarspecialisten på hälsocentralen. Här hittar du kontaktvägar och hur du söker gynekologisk vård.

Om du vill boka läkarbesök på gynmottagningen rekommenderas att du gör en så kallad egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller skickar in blanketten Egen vårdbegäran till den mottagning du önskar besöka. 

I Region Gävleborg finns tre gynekologiska mottagningar; Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. Det finns två gynekologiska slutenvårdsavdelningar; Gävle och Hudiksvall.

Verksamheten innefattar bland annat:

 • Gynekologsik mottagning
 • Abortmottagning
 • Operation
 • Cancerbehandling
 • Fertilitetsmottagning
 • Akutmottagning kvällar och helger

På den gynekologiska mottagningen och avdelningen jobbar sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, läkare och kuratorer.

Gynekologisk vårdavdelning

Inneliggande vård inom kvinnosjukvården är mindre vanligt. Det kan bli aktuellt i samband med större operationer, cancersjukdom och svåra buksmärtor. Vårdtiderna är relativt korta. De flesta behandlingarna sköts polikliniskt.

Kontaktvägar

Inom hälso- och sjukvården finns flera enheter som tar hand om gynekologiska besvär. Här får du hjälp att se vilken enhet du ska kontakta vid vilket besvär. Du kan söka en mottagning i Hitta mottagning.

Gynekologisk mottagning 

Kontakta gynmottagningen vid problem med:

 • Upprepade samlagsblödningar
 • Blödningar efter menopaus (menopaus är när du varit utan din mens i ett år)
 • Utebliven menstruation i mer än sex månader om du är under 45 år
 • Infertilitet - ofrivillig barnlöshet
 • Ökad behåring av manlig typ
 • Sexuella övergrepp
 • Kroniska smärttillstånd i vulva
 • Samlagssmärta
 • Steriliseringsönskemål
 • Oönskad graviditet/abort
 • Framfall
 • Graviditet - besvär före graviditetsvecka 22
  - Lågt sittande ensidig buksmärta med sparsamma eller inga blödningar
  Blödning

Gynekologisk mottagning utför inte ultraljudsundersökningar för att bestämma graviditetslängd. Mottagningen utför inte heller gynekologiska hälsokontroller eller rutinkontroller.

Hälsocentralen

Vänd dig till din hälsocentral vid problem med:

 • Vaginala besvär så som flytningar, klåda, utslag och sår
 • Blödningsrubbningar tex långvarig- och/eller riklig mens samt glesa menstruationer
 • Smärtsamma menstruationer
 • Klimakteriebesvär
 • PMS
 • Låg buksmärta
 • Bölder och knölar i underlivet
 • Inkontinens
 • Graviditet - besvär före graviditetsvecka 22
  - Graviditetsillamående
  Klåda och sveda i underlivet
  - Foglossning

Dessa besvär kan vid behov remitteras till gynmottagningen.

Barnmorskemottagningen

Vänd dig till barnmorskemottagningen vid:

 • Graviditetskontroller
 • Förlossnings- och föräldraförberedelse
 • Gynekologisk cellprovstagning
 • Preventivmedelsrådgivning (Om du är under 24 år vänder du dig till ungdomsmottagningen)

Sexuellt överförbara sjukdomar

Vill du testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar kontakta könsmottagningen eller ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen tar emot dig som är under 24 år.

Inför besök på gynekologisk mottagning

Gynekologisk mottagning finns på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. 

Bra att tänka på:

 • Om du fått kallelsebrev, läs noga igenom informationen innan ditt besök.
 • Ta med fotolegitimation.
 • Besöket faktureras enligt gällande patientavgifter för Region Gävleborg.
 • Om du får förhinder, tänk på att avboka ditt besök senast dagen innan via gynmottagningens rådgivningstelefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänst. Annars debiteras du för uteblivet besök, även om du har frikort.
 • Använd inte parfym eller parfymerade produkter vid ditt besök med hänsyn till patienter och personal. 
 • Om du behöver tolk meddelar du mottagningen om det i god tid, gärna minst en vecka innan ditt besök.

På mottagningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare.

Eftersom sjukhusen har ett utbildningsansvar förekommer det studenter och personal under utbildning på vår mottagning.

På mottagningen arbetar både kvinnlig och manlig personal. Om du har önskemål att få träffa en kvinnlig undersökare försöker mottagningen att tillgodose detta men kan då inte garantera att du får vård inom vårdgarantin som är 90 dagar. 

Akuta besvär

Vid akuta gynekolgiska besvär på dagtid kontakta i första hand gynmottagningen i Gävle eller Hudiksvall för tidsbokning. Akuta gynekologiska besvär hanteras under dagtid på de gynekologiska mottagningarna och inte på sjukhusens akutmottagningar.

Efter mottagningstid (kvällar efter 16.00 samt nätter och helger) hanteras akuta gynekologiska besvär av gynekologisk vårdavdelning i Gävle och Hudiksvall. All bokning och rådgivning sker då genom 1177 Vårdguiden på telefon, ring 1177.

Vid livshotande akuta tillstånd ring 112.

Gynekologisk onkologi - dagverksamhet Gävle

På gynekologisk vårdavdelning i Gävle finns ett team med läkare och sjuksköterskor som har särskild kompetens och erfarenhet av gynekologiska tumörsjukdomar.

Vid tumörmisstanke är det teamets uppgift att utreda och omhänderta patienten på ett snabbt och effektivt sätt. Teamet har en bevakningsfunktion och snabba kanaler till laboratorium, röntgenklinik och specialkliniker.

Teamet följer patienten under hela processen med:

 • Utredningar
 • Informationssamtal tillsammans med läkare och kontaktsjuksköterska
 • Operationsplanering
 • Cytostatikaplanering och behandling
 • Strålbehandlingsplanering
 • Rådgivning, kontroller och uppföljning efter olika behandlingar
 • Samarbete med kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, palliativa teamet och hemsjukvård
 • Anhörigstöd
Till toppen av sidan