Kostnader och ersättningar

Högkostnadskort och frikort i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Högkostnadskortet är en hjälp för dig att hålla reda på dina avgiftsbelagda besök inom hälso- och sjukvården.

Du bör själv bevaka att avgifterna förs in i högkostnadskortet. Det gäller framför allt när du är på besök i en annan region, på en privat hälsocentral, privat sjukhus eller hos annan privat vårdgivare. De privata vårdgivarna måste ha avtal med en region i Sverige för att patientavgift till dem ska räknas in i högkostnadsskyddet.

Högkostnadskortet finns att få på Hälsotorgen på sjukhusen, på hälsocentralen eller hos privat vårdgivare. Patientavgifter som inte blivit införda i kortet kan du själv med hjälp av uppgifter på den faktura eller kvitto du fått, skriva in i kortet. Observera att det är besöksdatum, vart besöket är gjort och belopp som ska skrivas in.

Läs mer om patientavgifter i Gävleborg

Till toppen av sidan