Kostnader och ersättningar

Högkostnadskort och frikort i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Högkostnadskortet är en hjälp för dig att hålla reda på dina avgiftsbelagda besök inom hälso- och sjukvården.

Du bör själv bevaka att avgifterna förs in i högkostnadskortet. Det gäller framför allt när du är på besök i en annan region, på en privat hälsocentral, privat sjukhus eller hos annan privat vårdgivare. De privata vårdgivarna måste ha avtal med en region i Sverige för att patientavgift till dem ska räknas in i högkostnadsskyddet.

Högkostnadskortet finns att få på Hälsotorgen på sjukhusen, på hälsocentralen eller hos privat vårdgivare. Patientavgifter som inte blivit införda i kortet kan du själv med hjälp av uppgifter på den faktura eller kvitto du fått, skriva in i kortet. Observera att det är besöksdatum, vart besöket är gjort och belopp som ska skrivas in.

Läs mer om patientavgifter i Gävleborg

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet gäller:

 • Sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus, hälsocentraler och privata vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg.
 • Telefonkontakt med läkare, överenskommen kontakt.
 • Receptavgift.
 • Ambulanstransport.
 • Ambulansvård på hämtplats (då ingen transport blir aktuell).
 • Viss tandvård, till hälso- och sjukvårdsavgift, är tandvård vid långvarig sjukdomeller funktionsnedsättning, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling och oralkirurgiska åtgärder. Läkarintyg krävs.

Högkostnadsskyddet gäller inte:

 • Slutenvård (hälso- och sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet).
 • Uteblivet besök. 
 • Självträning, efter avslutad behandling. 
 • Intyg. 
 • Hälsokontroller (till exempel mammografi, gynekologisk cellprovstagning,bukaortascreening, 40-års kontroll). 
 • Vaccinationer (inför utlandsresa, fästingvaccination). 
 • Hjälpmedelsavgift (förskrivning av hjälpmedelsprodukter, hörapparatutprovning, ortopediska skor).

Frikort

När du under en tolvmånadersperiod betalat sammanlagt 1 300 kronor för besök i öppenvården, har du rätt att få ett frikort för resten av perioden. Frikortets giltighet styrs av ditt första avgiftsbelagda besök som räknas in i högkostnadsskyddsbeloppet och gäller 12 månader framåt från det besöksdatumet. Frikortet är giltigt i hela Sverige och kan utfärdas av en region och privata vårdgivare.

Har du inte möjlighet att själv ha koll på dina kostnader för sjukvårdsbesök så kommer du att få ett frikort hemskickat till dig efter att du blivit fakturerad 1 300 kronor för besök och telefonkontakter hos Region Gävleborgs hälsocentraler, sjukhusmottagningar och ambulansavgifter. Genom detta sätt tar det längre tid innan du får ditt frikort.

Centralkassan får inga uppgifter om besök gjorda hos en privat vårdgivare (privat läkare, privat hälsocentral, privat sjukgymnast, privat psykoterapeut etcetera) eller besök i annan region. Då måste du vid efterfrågan kunna styrka dina besök för att de ska räknas in i 1 300 kronor. Skulle du av misstag betala in mer än 1 300 kronor under en tolvmånadersperiod återbetalas överstigande belopp.

Förköp av frikort

Om du vet att du ska besöka öppenvården flera gånger inom en snar framtid så finns en möjlighet för dig att förköpa ett frikort för 1 300 kronor. Det går inte att fyllnadsbetala upp till högkostnadsskyddsbeloppet. Är du intresserad av att förköpa ett frikort ska du fylla i en ansökningsblankett. Vänd dig till centralkassan på telefonnummer 026-15 51 20 så får du hjälp.

Har du frågor?

Du kan få hjälp med de flesta frågor som handlar om ditt högkostnadsskydd hos din hälsocentral.

Du kan även vända dig till centralkassan med alla frågor om högkostnadsskydd, taxor och avgifter. 
026-15 51 20, vardagar 8.00-12.00.

Det går också bra att skicka ett brev:

Region Gävleborg
Centralkassan -95-
801 88 Gävle

E-post: centralkassan@regiongavleborg.se

Till toppen av sidan