Stöd och behandling på nätet

Digital psykiatri Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

För att det ska bli lättare för dig som patient i kommunikationen till din behandlare finns digitalt stöd. Det blir också enklare att få information från din vårdgivare samt att tillgängligheten till psykologisk behandling förbättras.

Ett digitalt stöd till en KBT-behandling kan exempelvis vara att du som patient har möjlighet att fylla i dina hemuppgifter i mobilen via Stöd och behandling (SoB). Nedan hittar du de stödprogram som finns idag. 

Digital psykiatri är en enhet som arbetar mot alla vuxenpsykiatriska mottagningar i Region Gävleborg. Enheten arbetar bland annat med att utveckla olika digitala stöd som komplement till den traditionella vården inom psykiatrin.

Digitala veckokort inom DBT

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är speciellt utformad till personer med emotionell instabil personlighetssyndrom. Inom DBT är veckokort en central del av behandlingen. Dessa veckokort ska du som patient fylla i varje vecka. Tillsammans med din terapeut går ni sedan igenom veckans händelser vid ert nästa möte. Tidigare har veckokorten fyllts i på papper, men nu finns det möjlighet att använda veckokorten även digitalt.

Digitalt stödprogram vid KBT i grupp för bipolär sjukdom

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp erbjuds bland annat för dig med bipolär sjukdom. Behandlingen består av fysiska träffar i grupp en gång per vecka. Till behandlingen används ett digitalt stödprogram där du får all fakta och information som ges på gruppträffarna, samt de hemuppgifter som ska göras mellan varje träff. I stödprogrammet kan du även fylla i skattningsskalor och skicka meddelanden till någon av gruppledarna.

Vem får tillgång till de digitala stödprogrammen?

För att få tillgång till de digitala stödprogrammen krävs det att du är patient inom någon av Region Gävleborgs psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Du har också bedömts vara aktuell för den behandling som stödprogrammet är utvecklat för.

Läs mer om vuxenpsykiatri i Region Gävleborg 

Till toppen av sidan