STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET

Sjukskrivningskollen

Innehållet gäller Gävleborg

I samband med sjukskrivning finns behov av information och stöd för att sjukskrivningstiden ska bli en aktiv del av vård och behandling.

Sjukskrivningskollen är ett digitalt program som stödjer dig att bli delaktig i en aktiv sjukskrivning. Programmet ger tips och innehåller information som är värdefull för dig som är sjukskriven. Via programmets meddelandefunktion har du personlig kontakt med din rehabkoordinator.

Vad innehåller programmet?

Programmet ger dig information och stöd med fokus på återinträde i arbete och hållbart arbetsliv.

  • Stöd för aktiv kontakt med din arbetsgivare.
  • Formulär för skattning av din arbetsförmåga, funktionsförmåga och välmående.
  • Avsnitt som berör livssituation, motivation och viljan att förändra.
  • Plan för rehabilitering där du dokumenterar dina åtgärder.

Innehållet förmedlas i huvudsak av text, men innehåller även bilder, filmer och ljudfiler för att förstärka budskapet.

Vem får tillgång till programmet?

Sjukskrivningskollen är till för dig som är sjukskriven för psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad smärta och som har arbetsgivare.

Din rehabkoordinator ger dig tillgång till Sjukskrivningskollen.

Hur startar jag programmet?

Till toppen av sidan