Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Gävleborg

Journal på nätet i Gävleborg

Om du har vårdats i Region Gävleborg kan du läsa dina journalanteckningar som skrivits från den 1 oktober 2016 eller senare. Barn- och ungdomspsykiatri visar information från 1 september 2019. Vårdnadshavare kan se barnets tillväxtkurva (vikt, längd och huvudmått) från den 2 juni 2021.

Du som är 16 år eller äldre kan på ett enkelt sätt läsa viss journalinformation via säker inloggning på 1177 Vårdguiden. Du som är vårdnadshavare kan ta del av ditt barns journal fram tills barnet fyller 13 år. 

I vissa fall kan du som förälder eller vårdnadshavare få tillgång till hela eller delar av ditt barns journal även när hen är mellan 13 och 15 år. Det är då verksamhetschefen på den mottagning det gäller som ska godkänna det tillsammans med barnet. Läkaren kan godkänna det själv om det finns medicinska hinder som gör att barnet inte kan ta beslut.

I nuläget kan du se information om kontakttillfällen, anteckningar, vaccinationer, diagnoser, barns tillväxtkurvor och vissa provsvar från dina besök i vården inom Region Gävleborg. Fler uppgifter kommer att synas i framtiden. För att se vilken information som är synlig i olika regioner så kan du när du är inloggad i din journal klicka på "Vad kan du se i journalen?" och där få fram de olika regionernas journalinformation. 

Till toppen av sidan