Tobak och alkohol

Tobakshjälpen

Innehållet gäller Gävleborg

Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning med personlig återkoppling för dig som vill sluta röka eller snusa.

Med Tobakshjälpen fokuseras det på viktiga förändringar som du behöver göra för att du ska sluta använda tobak. Du får praktisk vägledning, aktiva övningar med möjlighet att gå tillbaka och repetera samt viktig information om tobak.

Programmet passar rökare och snusare som:

  • är ung vuxen eller vuxen (från 16 år och uppåt)
  • har förutsättningar att arbeta självständigt med behandlingen
  • kan läsa och skriva på svenska (det går även att lyssna på texten)
  • har rätt tekniska förutsättningar – dator eller mobil samt internetuppkoppling
  • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning.

För att kunna delta i Tobakshjälpen måste du vara folkbokförd i Gävleborgs län. Det spelar ingen roll vilken hälsocentral du tillhör.

Så går behandlingen till

Behandlingen med Tobakshjälpen tar fem till sex veckor med en slutlig uppföljning efter ett år.

Under behandlingen får du möjligheten att arbeta med beteenden, tankar och känslor som har samband med ditt tobaksanvändande. Du får även kunskap och verktyg för att underlätta avvänjningen.

Som deltagare i Tobakshjälpen behöver du ha tillgång till internet. Du ska även kunna ta till dig information samt kunna arbeta självständigt med uppgifterna. Du arbetar i din egen takt med de olika stegen. Under hela behandlingstiden finns en specialutbildad tobaksavvänjare som stöd.

Vad kostar det?

För att få tillgång till Tobakshjälpen behöver du ha ett första fysiskt möte med en tobaksavvänjare. Detta möte kostar 200 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. Därefter är den digitala behandlingen avgiftsfri.

Hur gör jag om jag vill testa Tobakshjälpen?

Vid länets Hälsotorg finns tobaksavvänjare som kan se till att du får tillgång till Tobakshjälpen. Oavsett vilken hälsocentral du tillhör så kan du få hjälp med en remiss till en tobaksavvänjare. Du kan även själv ta kontakt med Hälsotorget. Du kan göra en intresseanmälan genom 1177 Vårdguidens e-tjänst som du hittar på Hälsotorgets kontaktkort.

Till toppen av sidan