LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad är Reyes syndrom?

Fråga

Min son som är 12 år har influensa. När vi var hos läkaren sa hon att jag inte ska ge min son läkemedel med acetylsalicylsyra, för det finns risk för något som kallas Reyes syndrom. Vad är det för syndrom?

Svar

Reyes syndrom är i dag en mycket ovanlig, men allvarlig följdsjukdom som kan komma i slutskedet av en vanlig virusinfektion, som till exempel vattkopporinfluensa eller övre luftvägsinfektion.

Sjukdomen startar med en skada på cellerna i levern som gör att den inte kan rena blodet från ammoniak. Ammoniak är en nedbrytningsprodukt av proteiner. Levern ombildar normalt ammoniak till urea som kommer ut i urinen. Ammoniak är skadligt för hjärnan och höga koncentrationer i blodet ger illamående, nedsatt medvetandegrad och kramper.

Reyes syndrom är en så kallad uteslutningsdiagnos, och det inte finns något speciellt prov att ta för att ställa diagnos. Läkaren måste därför utesluta allt annat som kan behandlas. Det finns inte heller någon specifik behandling annat än att stödja kroppens egen återhämtning.

Den exakta orsaken är inte känd, men det är känt att acetylsalicylsyra medverkar till symtomen. Under den period då sjukdomen var vanligare, vilket var i slutet av 1970-talet, var det framförallt barn, ungdomar och gravida som insjuknade. Sjukdomen har blivit mycket sällsynt sedan rekommendationen att läkemedel som acetylsalicylsyra inte ska ges till barn och ungdomar under 18 år mer än på läkarordination i särskilda fall kom. Det gäller till exempel läkemedel som Albyl och Treo.

Sjukdomen har fått sitt namn efter den australienske läkaren Douglas Reye som först beskrev den 1963. Men det dröjde fram till slutet av 1970 talet innan sambandet mellan acetylsalicylsyra och sjukdomen visades.

Carl Lindgren, barnläkare

Till toppen av sidan