Läs andras frågor

Vad är dissociation och hur kan jag få hjälp med det?

Fråga

Vad är dissociation och hur kan jag få hjälp om jag har problem med det?

Svar

Vid disocciation kan det kännas som att man är avskärmad från sig själv eller verkligheten. Det är vanligt att det känns som att allt är overkligt. Många beskriver att de inte riktigt är medvetna om vem de är eller vad de är med om. De är inte heller medvetna om vad de känner och tänker, eller hur det känns i kroppen.

Dissociation brukar beskrivas som att det har blivit en störning i sammankopplingen mellan minnet, medvetandet, sättet man uppfattar sig själv på och hur man förstår och tolkar omvärlden.

Det kan vara svårt att få kontakt med någon som dissocierar, det är som att personen är någon annanstans.

När kan dissociation uppstå?

Dissociation kan uppstå efter att du har varit med om något mycket svårt och skrämmande. Det kan vara många olika typer av händelser. Några exempel är att utsättas för tortyr eller sexuellt våld.

Dissociation kan även finnas med när man på grund av en allvarlig händelse eller situation har utvecklat andra psykiska problem. Några exempel är depression och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Dissociation kommer och går. För en del stannar det längre tid varje gång.

Vad hjälper vid dissociation?

Dissociation kan fungera som ett skydd eftersom det hjälper till att undvika sådant som är känslomässigt jobbigt. Men långsiktigt gör det att man kopplar ihop känslor, tankar, minnen och hur kroppen känns med obehag, och de känns ännu svårare att möta.

Om de dissociativa besvären hänger ihop med PTSD brukar besvären minska av behandling av PTSD. Då minskar även behovet att undvika ett traumatiskt minne och känslor som hänger ihop med det.

Det är bra att försöka bryta en dissocation så tidigt som möjligt, om du känner att den är på gång. Det kan hjälpa att använda sig av sinnena lukt, hörsel, smak och känsel för att känna sig mer medveten. Några exempel är att äta en väldigt sur godisbit, dofta på något som doftar starkt, hålla i en isbit, beskriva fem saker som man ser omkring sig eller lyssna på ljud i omgivningen.

Det kan också hjälpa att prata om det som händer. Man får prova och se vad som passar bäst för en själv.

Man kan även fundera över vad som gör en mer sårbar för att dissociera. Vet man till exempel att man lättare dissocierar när man är hungrig är det viktigt att äta regelbundet.

På längre sikt handlar ofta behandlingen om att prata om och bearbeta det som har skapat behovet att dissociera.

När och var ska jag söka vård?

Det är viktigt att söka vård om du misstänker att du själv eller någon närstående har dissociation.

Kontakta en vårdcentral eller en öppenpsykiatrisk mottagning, om du inte redan har någon kontakt med vården.

Berätta så tydligt du kan om dina besvär. Berätta att du har funderat om dissociation och att du undrar hur du kan få hjälp att må bättre.

Till toppen av sidan