Läs andras frågor

Vad innebär det att vara legitimerad inom vården?

Fråga

Jag behöver söka vård för olika sjukdomar. I samband med det möter jag många som jobbar inom vården. En del kallar sig legitimerade, andra inte. Vad innebär det att vara legitimerad inom vården?

Svar

Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimationer inom sjukvården. Den som ansöker om legitimation måste visa upp giltiga dokument för det yrke som ansökan gäller.

Legitimationen är en kvalitetsstämpel på att aktuell person har den utbildning och den praktiska erfarenhet som krävs för att få yrkeslegitimation. Den som har legitimation får alltså använda titeln för yrket.

Det finns 21 olika yrken inom vården där det krävs legitimation för att få jobba självständigt.

Det gäller dessa yrken:

 • apotekare
 • arbetsterapeut
 • audionom
 • barnmorska
 • biomedicinsk analytiker
 • dietist
 • fysioterapeut
 • kiropraktor
 • logoped
 • läkare
 • naprapat
 • optiker
 • ortopedingenjör
 • psykolog
 • psykoterapeut
 • receptarie
 • röntgensjuksköterska
 • sjukhusfysiker
 • sjuksköterska
 • tandhygienist
 • tandläkare.

Från och med juli 2019 kommer det även krävas legitimation för att vara så kallad hälso- och sjukvårdskurator.

För att kunna bli legitimerad krävs att aktuell person har genomgått utbildning, men även att hen har praktiska kunskaper. Det innebär att den det gäller kan jobba inom sjukvården innan hen blir legitimerad. Men då finns någon som är legitimerad i närheten för att hjälpa till och dela på ansvaret.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan