Läs andras frågor

Hur påverkar alkohol mäns förmåga att få barn?

Fråga

Jag dricker starköl varje dag. Kan detta påverka min frus chanser att bli gravid? Hon dricker inte alkohol alls.

Svar

Ja, om du dricker alkohol dagligen kan det minska chansen att din fru ska bli gravid.

Redan efter några dygns regelbunden och relativt måttlig alkoholkonsumtion kan du få en minskad nivå av det manliga könshormonet testosteron. Fortsätter en daglig alkoholkonsumtion under minst två veckor leder detta till minskat antal spermier och även försämrad kvalitet på spermierna. Det beror på att alkohol har en direkt skadlig effekt på de celler där spermierna bildas.

Den sänkta testosteronnivån kan också medföra minskad sexlust och svårt att få stånd.

På ett tidigt stadium av hög alkoholkonsumtion kan dessa förändringar helt gå tillbaka. Efter tre månader utan alkohol, är såväl potensen som fruktsamheten är normal igen.

Fortsätter den höga alkoholkonsumtionen kan däremot testikelvävnaden tillbakabildas, med bestående förändringar som följd. Minst en tredjedel av manlig sterilitet har alkoholbakgrund.

Små mängder alkohol vid enstaka tillfällen ger däremot ingen bestående påverkan på spermiernas mängd eller kvalitet. Fundera över hur du kan dricka sundare.

Läs mer om hur du kan ändra dina alkoholvanor.

För att det ska bli en befruktning är det mycket som ska stämma. När det talas om svårigheter att bli med barn så tänker kanske många i första hand på faktorer som har med kvinnan att göra. Men hos minst en tredjedel av alla par som har svårigheter att få barn, är det orsaker hos mannen som ligger bakom.

Exempel på manliga faktorer som försvårar önskad graviditet är:

  • Rökning.
  • Alkohol och andra droger.
  • Sjukdomar i underlivet, till exempel bråck.
  • Övervikt.
  • Andra sjukdomstillstånd i kroppen, och behandlingar för dessa. Hit hör till exempel biverkningar av läkemedel, strålningsbehandling med mera. Sjukdomar som kan ha betydelse är till exempel sådana som ger leverpåverkan, problem med blodcirkulationen och hormonella problem.

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan