SÄSONGSINFLUENSA I GÄVLEBORG

Frågor och svar om vaccinationer

Innehållet gäller Gävleborg

Här hittar du frågor och svar om influensa, pneumokocker och vaccinationer.

Frågor om influensa - influensavaccination

Kan jag få influensa av själva vaccinationen?
Nej, viruset i vaccinet är avdödat. Däremot kan en lätt rodnad och ömhet uppstå. I enstaka fall kan du få kortvarig feber.

I vilka fall bör jag inte vaccinera mig?
Om du är allergisk mot ägg, kyckling eller mot vaccinets konserveringsämnen, eller tidigare har fått en allergisk reaktion efter vaccination, ska du inte vaccinera dig. Om du har en akut infektion med feber bör vaccinationen skjutas upp.

Kan jag få influensa även om jag vaccinerar mig?
Först 10-14 dagar efter vaccinationen är skyddet fullt utvecklat. Då ger vaccinet ett bra skydd mot influensa. Men även om du får influensa blir sjukdomen i regel mildare och risken för komplikationer mindre.

Kan det vara ett problem att ta andra mediciner då man vaccinerar sig?
Det är ytterst sällsynt med biverkningar i samband med andra mediciner, men rådgör för säkerhets skull med din läkare.

Vad skyddar influensavaccinet mot?
Vaccinet skyddar mot de fyra influensatyper som brukar nå Sverige under vinterhalvåret. Däremot skyddar vaccinet inte mot andra virustyper som orsakar förkylning och luftrörskatarr.

Hur ofta bör jag vaccinera mig mot säsongsinfluensa?
Varje år, eftersom skyddet bara räcker i cirka sex månader.

Vad är skillnaden mellan influensa och en vanlig förkylning?
Vid typisk influensa får man plötsligt hög feber, muskel- och huvudvärk samt snuva och halsont, följt av kraftig hosta. En förkylning ger oftast lindrigare symtom med snuva och halsont.

Vad innehåller sprutan mot influensa?
Det är avdödade delar från fyra olika influensavirus. De aktiverar immunförsvaret så vi får försvar mot de viktiga delar som influensavirus använder för att fästa på våra celler och för att kunna sprida sig.

De aktiva substanserna är ytantigener från influensavirus av flera olika stammar. Övriga innehållsämnen är: kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat och vatten för injektion.

Får man gratis vaccination om man har kortisolsvikt?
Det får man bedöma individuellt. Många personer med kortisolsvikt kan hantera en virusinfektion ganska bra genom att höja sin ordinarie medicindos snabbt. En del andra har problem med att hantera kortisolsvikten vid en infektion. Om man har problem med att hantera infektioner exempelvis att man får kraftigt påverkat blodtryck eller blir ordentligt sjuk vid virusinfektioner så bör man få vaccinet gratis enligt mig. Men prata med den läkare du träffar för kortisolbehandlingen.

Vad kan man få för biverkningar?
Under kliniska prövningar har följande biverkningar observerats. Deras frekvenser har beräknats som

Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare = 1-10 procent av de vaccinerade.

  • huvudvärk
  • svettning
  • muskelsmärta, ledvärk
  • feber, allmän sjukdomskänsla, frossa, trötthet
  • lokala reaktioner: rodnad, svullnad, smärta, stora blåmärken, förhårdnad på injektionsstället.

Dessa reaktioner brukar försvinna utan behandling inom ett par dagar.

Jag jobbar som undersköterska på ett vård- och omsorgsboende för äldre dementa. Vad ska jag vara uppmärksam på hos våra boende efter att de har vaccinerat sig? Hur märker jag om de får någon biverkning och vad ska jag göra då?
Om du träffar de äldre mycket och ofta under en arbetsdag och känner deras vanliga sätt att vara så kan beteendeförändringar vara klokt att uppmärksamma. Märker du förändringar i hur de äldre fungerar, pratar eller vad de gör så rekommenderas att göra en ordinarie undersökning. Försök att ta reda på vad som orsakat förändringen. Vid behov diskutera med sjuksköterska. De vanligaste biverkningarna är:

Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare = 1-10 procent av de vaccinerade.

  • huvudvärk
  • svettning
  • muskelsmärta, ledvärk
  • feber, allmän sjukdomskänsla, frossa, trötthet
  • lokala reaktioner: rodnad, svullnad, smärta, stora blåmärken, förhårdnad på injektionsstället.

Dessa reaktioner brukar försvinna utan behandling inom ett par dagar.

Jag har addison och neutropeni, har aldrig förr tagit vaccin men tog svininfluensavaccinet och blev jättedålig på natten, fick blodförgiftningssymptom, vågar jag ta vaccin igen efter den reaktionen?
Svininfluensavaccinet och säsongsinfluensavaccinet är helt olika vaccin. Det gör att risken för reaktion är mindre med det vaccin som erbjuds nu. Diskutera med din läkare och försök att ta reda på vad det var för besvär du hade 2009 eller 2010 när du fick vaccinet. Efter den bedömningen kan du få stöd av din läkare om hur du ska göra i år med eller utan vaccin.

När man nyss har gått igenom en kraftig förkylning med feber halsont och hosta, ska man ändå ta sprutan? Är 76 år.
Om du inte har någon feber så går det bra att ta influensavaccinet.

Jag har aldrig haft influensa i hela mitt liv. Nu är jag gravid. Det verkar onödigt att utsätta bäbisen för vaccin. Ska jag verkligen vaccinera mig?
Gravida, även de som är helt friska, löper en större risk att få en svårare influensa om de smittas. För de som är helt friska i grunden ökar risken för svår influensasjukdom från graviditetsvecka 16. Det är bakgrunden till att Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten rekommenderar gravida att vaccinera sig.

Jag är mormor till en liten pojke med Downs syndrom. Vi får råd från så många olika håll. Några säger att han absolut bör vaccinera sig, några tycker inte att han ska det. Dessutom pratas det om både influensa och pneumokocker. Vad är vad egentligen, och vilka sprutor bör han ta? Tack för hjälpen.
Det vore bra om pojken, eller den som hjälper honom, samtalar med sin läkare för att reda ut hur hjärt- och lungfunktionen är hos honom.
När det gäller influensavaccination så finns bland annat följande rekommendation:

- Personer med tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

Läkaren bör hjälpa till med att bedöma om pojken hör till någon av dessa grupper eller om det finns hjärtproblem eller andra orsaker till vaccination.

När det gäller vaccination mot pneumokocker är svaret liknande. Läkaren bör hjälpa till att bedöma om det finns problem med lungfunktionen eller återkommande infektioner så att vaccination mot pneumokocker ska erbjudas. Om pojken är riktigt liten så kan han vara vaccinerad mot pneumokocker på BVC. I Gävleborg ges vaccinet Synflorix till barn medan det i vissa andra landsting ges ett vaccin som heter Prevenar.

Jag hade tänkt vaccinera mig men nu känner jag att jag börjar bli lite förkyld. Kan jag vaccinera mig i alla fall?
Om du har en akut infektion bör du vänta med att vaccinera dig. Drop in-tiderna till vaccination hittar du på den här sidan Var och när kan jag vaccinera mig?. Du kan också vaccinera dig efter den 1 december. Då behöver du först boka tid på din hälsocentral.

Min man säger alltid att han har influensa när han blir sjuk. Vad är egentligen skillnaden mellan influensa och vanlig förkylning?
Det finns inga sjukdomstecken som är unika för influensa, men vid typisk influensa får man plötsligt hög feber, muskel- och huvudvärk samt snuva och halsont, följt av kraftig hosta. En förkylning ger oftast lindrigare symptom med snuva och halsont. Influensa är vanligast under vinterhalvåret i Sverige.

Min gamla mamma fick ett brev från smittskyddsläkaren med hennes hälsocentrals öppettider, men nu är hon hos mig på besök. Kan hon följa med mig när jag ska vaccinera mig och få sin spruta samtidigt som jag, även om hon inte är skriven på den hälsocentralen?
Ni är båda välkomna till vilken som helst av hälsocentralerna som finns på sidan Var och när kan jag vaccinera mig?.

Fick i min ungdom en allergireaktion efter att ha fått en injektion med influensavaccin. Vaccinet var framodlat på ägg sa man och att det var farligt för mig att injiceras fler gånger. Finns det idag några alternativa vaccin att tillgå, som jag kan tåla?
Influvac, det vaccin vi använder, tillverkas med hjälp av hönsägg. Om man har en allvarlig allergi mot ägg eller mot andra komponenter i vaccinet ska man inte vaccinera sig med Influvac. Allergier kan ändras med tiden så rekommendationen är att du får en remiss till Lungmottagningen i Gävle för utredning av äggallergi. Diskutera detta med din familjeläkare/läkare. Om det visar sig att du är ordentligt äggallergisk så bör du inte vaccineras med Influvac.

Det finns tyvärr inget vaccin mot influensa som kan användas för gravt äggallergiska personer. Om du hör till riskgrupperna som kan bli svårt sjuka av influensa så finns det möjlighet till tidig behandling mot influensa med läkemedel helst inom 48 timmar efter första influensasymtomet. Läkemedlet heter Tamiflu och Relenza. Diskutera detta med din läkare.

Frågor om pneumokocker - pneumokockervaccination

Kan jag få pneumokockinfektion av själva vaccinationen?
Nej, det finns inga levande bakterier i vaccinet. Däremot kan en lätt rodnad och ömhet uppstå. I enstaka fall kan du få kortvarig feber.

I vilka fall bör jag inte vaccinera mig mot pneumokocker?
Om du är allergisk mot fenol eller de komponenter som vaccinet är tillverkat av så ska du inte vaccinera dig. Vaccinet innehåller inte ägg. Om du tidigare fått en allergisk reaktion av vaccination ska du berätta för vaccinatören så får vaccinatören bedöma om och i så fall var vaccination ska utföras. Om du har en akut infektion bör vaccinationen skjutas upp. Vid graviditet bör man inte vaccinera sig mot pneumokocker.

Kan jag få infektion orsakad av pneumokocker även om jag vaccinerar mig?
Först 10-14 dagar efter vaccinationen är skyddet fullt utvecklat. Vaccinet skyddar främst mot så kallad invasiv sjukdom som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Det ger inget fullgott skydd mot lunginflammation men minskar risken för komplikationer.

Kan det vara ett problem att ta andra mediciner då man vaccinerar sig?
Det är ytterst sällsynt med biverkningar i samband med andra mediciner, men rådgör för säkerhets skull med din läkare.

Vad skyddar pneumokockvaccinet mot?
Vaccinet skyddar mot de tjugotre (23) typer av pneumokocker. Det finns över 90 typer av pneumokocker. De här 23 som vaccinet ger skydd mot är de som oftast (i 90 procent) orsakar så kallade invasiva pneumokockinfektioner som blodförgiftning.

Hur ofta bör jag vaccinera mig mot pneumokocker?
En vaccindos mot pneumokocker ger skydd i många år. En andra dos kan bli aktuell för vissa personer men oftast inte förrän efter cirka sex till tio år efter den första dosen. Diskutera ditt behov av en andra dos med din läkare på ett ordinarie läkarbesök. Inom ramen för vaccinationskampanjen är det dos 1 som ingår. 

Till toppen av sidan