SÄSONGSINFLUENSA I GÄVLEBORG

Fakta om säsongsinfluensa

Innehållet gäller Gävleborg

Hög feber, hosta, ont i kroppen och huvudet. Det kan vara en vanlig förkylning men också influensa. Influensa är en sjukdom orsakad av flera olika virus. Varje år sprids två olika Influensa A och två olika Influensa B virus.

Influensa börjar vanligen akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och ökande besvär med hosta. Små barn och åldringar kan få en lite annorlunda sjukdomsbild med hosta tillsammans med diarré och kanske kräkning.

När du nyser och hostar rakt ut i luften smittar du. Likaså kan du smitta med händerna om du inte tvättar dem efter att du snutit dig eller om du hostat i handen.

Tiden mellan smittotillfället och insjuknandet är kort, mellan ett till fem dygn. Efter några dagar brukar besvären ge med sig och de flesta har tillfrisknat efter cirka en vecka.

Några personer blir allvarligt sjuka med rejäla andningsproblem när de får influensa. Det är framförallt personer som har olika hjärt- och lungbesvär, immunbristtillstånd, gravida eller de som är äldre än 65 år. En vanlig komplikation är lunginflammation.

Influensavaccinet ger drygt 50 procent skydd mot insjuknande och för de övriga som insjuknar trots vaccination så minskar risken för svår sjukdom.

Influensan i Gävleborg säsongen 2018-2019

De senaste influensasäsongerna har varit besvärliga, och förra året blev fler än vanligt svårt sjuka och behövde sjukhusvård. Vaccination ger inget hundraprocentigt skydd mot influensa men minskar risken att bli svårt sjuk om du ändå blir smittad.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Många behövde sjukhusvård förra säsongen.

Av de 381 personer som insjuknade i förra säsongens influensa var 262 inte vaccinerade. 201 personer som tillhörde en riskgrupp insjuknade i influensa och behövde sjukhusvård för detta. Av dessa 201 var 106 inte vaccinerade trots erbjudande om gratis vaccination.

  • 15 personer som tillhör en riskgrupp behövde intensivvård med eller utan respirator, 11 av dessa var inte vaccinerade.
  • Av de 16 personer som avled i samband med influensa tillhörde alla en riskgrupp, av dem var 10 personer ovaccinerade.

Källa: Smittskydd Gävleborg

Fakta om vaccin mot influensa

Vaxigrip Tetra®

I år heter vaccinet mot säsongsinfluensan Vaxigrip Tetra® och skyddar mot bägge influensa A-virus och bägge influensa B-virus som florerar i samhället. Skyddet kommer efter cirka tio dagar.

  • Vaxigrip Tetra® är ett beprövat vaccin.
  • Vaxigrip Tetra® ger få biverkningar.
  • De vanligaste biverkningarna är ömhet och rodnad på stickstället samt lätt feber upp mot 38 grader. Biverkningarna går oftast över efter ett par dagar.
  • Vaccinet innehåller inte kvicksilver, formalin, latex eller adjuvans.

Allergi mot Vaxigrip Tetra®

Vaxigrip Tetra® tillverkas med hjälp av hönsägg. Om du har en allvarlig allergi mot ägg eller mot andra komponenter i vaccinet ska du  inte vaccinera sig med Vaxigrip Tetra®.

Du som har svår allergi och behöver skydd mot säsongsinfluensan ska prata med din läkare. Läkaren kan erbjuda tidig läkemedelsbehandling (Tamiflu® eller Relenza®) inom 48 timmar efter insjuknande eller i enstaka fall förebyggande läkemedel vid smitta.

Fluenz Tetra®

Alternativ för små barn

Små barn som har tillstånd som gör att de kan bli svårt sjuka av influensa kan av barnsjukvården erbjudas Vaxigrip Tetra® eller vaccinet Fluenz Tetra®. Fluenz Tetra® ges som en dos i näsan. Barnläkaren bedömer vilka barn som kan få Fluenz Tetra®.

Allergi mot Vaxigrip Tetra®

Också Vaxigrip Tetra® tillverkas med hjälp av hönsägg. Om du har en allvarlig allergi mot ägg eller mot andra komponenter i vaccinet ska du inte vaccinera dig med Vaxigrip Tetra®.

Barn med svår allergi mot influensavaccin men som behöver skydd mot säsongsinfluensa kan av sin läkare erbjudas tidig läkemedelsbehandling inom 48 timmar efter misstänkt insjuknande.

Fakta om vaccin mot pneumokocker

Pneumovax®

Det vaccin som används mot pneumokocker heter Pneumovax®. 10-14 dagar efter en dos får du skyddet. Vaccinet skyddar främst mot så kallad invasiv sjukdom så som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Det ger inget fullgott skydd mot lunginflammation men minskar risken för komplikationer.

Om du är allergisk mot fenol eller de komponenter som vaccinet är tillverkat av så ska du inte vaccinera dig. Vaccinet innehåller inte ägg. Om du tidigare fått en allergisk reaktion av vaccination ska du berätta för vaccinatören så får vaccinatören bedöma om och i så fall var vaccination ska utföras. Om du har en akut infektion bör vaccinationen skjutas upp. Vid graviditet bör du inte vaccinera dig om inte särskilda skäl föreligger.

Det är ytterst sällsynt med biverkningar i samband med andra mediciner, men rådgör för säkerhets skull med din läkare.

Vaccinet Pneumovax® skyddar mot 23 typer av pneumokocker. Det finns över 90 typer av pneumokocker. De här 23 som vaccinet ger skydd mot är de som oftast (i 90 procent av fallen) orsakar så kallade invasiva pneumokockinfektioner.

En dos Pneumovax® ger skydd i många år. En andra dos kan bli aktuell för vissa personer men oftast inte förrän efter cirka sex-tio år efter den första dosen. Diskutera ditt behov av en andra dos med din läkare på ett ordinarie läkarbesök. Under vaccinationskampanjen ges bara första dosen.

Kostnad för betalande

Om du inte ingår i någon av målgrupperna för gratis vaccination kan du ändå välja att vaccinera dig. Du behöver då boka en tid på din hälsocentral. 

Kostnader för det:

  • Influensa Vaxigrip Tetra® 52 kronor
  • Pneumokocker Pneumovax® 228 kronor
  • Pneumokocker (barn) Synflorix® 245 kronor
  • Fluenz Tetra® (barn, ges endast på sjukhusens barnmottagningar) 190 kronor

En grundavgift för vaccination på 250 kronor per varje vaccinationstillfälle tillkommer, oavsett om ett eller flera vaccin injiceras. Avgiften gäller även barn och ungdomar under 20 år.

Till toppen av sidan