Säsongsinfluensa i Gävleborg

Vaccinera dig mot säsongsinfluensa

Innehållet gäller Gävleborg

Även om du känner dig helt frisk kan du bli allvarligt sjuk av influensans följdsjukdomar. Vaccinet ger ett bra skydd och om du smittas blir du mindre sjuk än du skulle ha blivit utan vaccinet.

Var kan jag vaccinera mig?

Kontakta din hälsocentral om du vill vaccinera dig, se var och när du kan vaccinera dig.

Du som erbjuds gratis vaccination

Gratis vaccination mot säsongsinfluensa till 

 • Personer som fyller 65 år i år eller är äldre. 
 • Gravida - Gravida som inte har ökad risk att bli svårare sjuk i influensa rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16. Gravida som har ökad risk att bli svårare sjuk i influensa (se nedan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16. 
 • Vuxna och barn över 6 månader med vissa sjukdomar:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, som KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft till exempel: 
   - extrem fetma med BMI över 40 
   - neuromuskulära sjukdomar 
   - flerfunktionshinder
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Hushållskontakter till personer som har kraftigt nedsatt infektionsförsvar (exempelvis benmärgstransplanterade).

Läs mer på sidan Fakta om säsongsinfluensa

Gratis vaccination mot pneumokocker till dig som har

 • aspleni/hypospleni (avsaknad av fungerande mjälte)
 • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • cochleaimplantat
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi
 • andra tillstånd som innebär nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel lungcancer, behandling med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika
 • cytisk fibros
 • organtransplantation
 • fyller 65 år i år eller är äldre.

Vaccin mot pneumokocker ges vid annat tillfälle och bokas separat hos din hälsocentral.

Efter individuell bedömning kan också du som har något av nedanstående få gratis vaccination mot pneumokocker:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, till exempel kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • personer med alkohol- eller drogmissbruk
 • rökare
 • svetsare utsatta för toxisk rök. 

För att få vaccination mot pneumokocker behöver du kontakta din hälsocentral. Pneumokockvaccin ges bara till vuxna (inte gravida) och barn över två år, och bara en gång inom ramen för vaccinationskampanjen. Du som tog pneumokockvaccin ifjol eller året dessförinnan ska alltså inte göra det igen. Gravida ska inte ta pneumokockvaccin. 

Läs mer på sidan Fakta om pneumokocker


Om du är osäker på om du har rätt till gratis vaccination ska du kontakta din vårdgivare eller vaccinationsmottagning.

Om du är i behov av vård - vid akuta tillstånd, ring 112. Om du vill söka råd om vård hittar du information på 1177.se. Du kan också kontakta din hälsocentral eller ringa 1177 Vårdguiden på telefon.

Frågor och svar om vaccination mot säsongsinfluens och pneumokocker 

Skydda dig mot influensan

Hosta och nys i armvecket

Fånga upp virus genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som du slänger direkt i soporna. Undvik att täcka munnen med handen när du nyser eller hostar.

Om du är sjuk, stanna hemma

Stanna hemma om du är sjuk så sprider du inte influensavirus vidare på arbetet, skolan eller bussen. Kontakta sjukvården per telefon istället för att gå direkt till väntrum där influensa lätt sprids vidare.

Tvätta händerna ofta

Tvätta bort influensavirus som lätt fastnar på fingrar och på ytor som dörrhandtag och som kan spridas vidare när du tar i hand. Använd tvål och vatten. Med handsprit får du bort ännu mer virus efter handtvätten.

Om du är i behov av vård

Vid akuta tillstånd, ring 112. Om du vill söka råd om vård hittar du information på 1177.se. Du kan också kontakta din hälsocentral eller ringa 1177 Vårdguiden på telefon.

SMS-påminnelse om influensavaccination

Vill du ha en påminnelse när det är dags för influensavaccination? Nu kan du enkelt få ett SMS som påminnelse.

Skicka ett meddelande till telefonnummer 71370 med texten VACCIN. När det sedan finns drop-in-tider att vaccinera sig på får du ett SMS om detta. Tjänsten är kostnadsfri.

När du anmält ditt mobiltelefonnummer till tjänsten får du årligen en påminnelse till din telefon när det är dags för vaccination. Du kan därefter kontakta din hälsocentral för att bli vaccinerad.

Ditt telefonnummer kommer inte att användas för andra ändamål än för denna sms-tjänst. Du kan själv, när som helst, ta bort ditt telefonnummer från tjänsten. Skicka då ett meddelande till telefonummer 71370 med texten VACCIN STOPP, så avregistreras ditt nummer från tjänsten.

Information in other languages

Information om influensavaccination finns översatt på språken engelska, arabiska, finska, tigrinska och somaliska. 

Stay healthy – get vaccinated 

حافظ على صحتك – طعّم نفسك! 

Pysy terveenä – rokottaudu! 

Caafimaadkaaga ku dadaal – is-tallaal! 

ጥዕናኻ ሓልው - ተኸተብ! 

Till toppen av sidan