Säsongsinfluensa i Gävleborg

Frågor och svar om vaccinationer

Innehållet gäller Gävleborg

Här hittar du frågor och svar om influensa, pneumokocker och vaccinationer.

Frågor om influensa – influensavaccination

Kan jag få influensa av själva vaccinationen?

Nej, viruset i vaccinet är avdödat. Däremot kan en lätt rodnad och ömhet uppstå. I enstaka fall kan du få kortvarig feber.

I vilka fall bör jag inte vaccinera mig?

Om du är allergisk mot ägg, kyckling eller mot vaccinets konserveringsämnen, eller tidigare har fått en allergisk reaktion efter vaccination, ska du inte vaccinera dig. Om du har en akut infektion med feber bör vaccinationen skjutas upp.

Kan jag få influensa även om jag vaccinerar mig?

Först 10-14 dagar efter vaccinationen är skyddet fullt utvecklat. Då ger vaccinet ett bra skydd mot influensa. Men även om du får influensa blir sjukdomen i regel mildare och risken för komplikationer mindre.

Kan det vara ett problem att ta andra mediciner då jag vaccinerar mig?

Det är ytterst sällsynt med biverkningar i samband med andra mediciner, men rådgör för säkerhets skull med din läkare.

Vad skyddar influensavaccinet mot?

Vaccinet skyddar mot de fyra influensatyper som brukar nå Sverige under vinterhalvåret. Däremot skyddar vaccinet inte mot andra virustyper som orsakar förkylning och luftrörskatarr.

Hur ofta bör jag vaccinera mig mot säsongsinfluensa?

Varje år, eftersom skyddet varar under cirka sex månader.

Vad är skillnaden mellan influensa och en vanlig förkylning?

Vid typisk influensa får man plötsligt hög feber, muskel- och huvudvärk samt snuva och halsont, följt av kraftig hosta. En förkylning ger oftast lindrigare symtom med snuva och halsont.

Vad innehåller sprutan mot influensa?

Det är avdödade delar från fyra olika influensavirus. De aktiverar immunförsvaret så vi får försvar mot de viktiga delar som influensavirus använder för att fästa på våra celler och för att kunna sprida sig. De aktiva substanserna är ytantigener från influensavirus av flera olika stammar. Övriga innehållsämnen är: kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat och vatten för injektion.

Jag har kortisolsvikt. Kan jag få gratis vaccination?

Det får man bedöma individuellt. Många personer med kortisolsvikt kan hantera en virusinfektion ganska bra genom att höja sin ordinarie medicindos snabbt. En del andra har problem med att hantera kortisolsvikten vid en infektion. Om man har problem med att hantera infektioner exempelvis att man får kraftigt påverkat blodtryck eller blir ordentligt sjuk vid virusinfektioner så bör man få vaccinet gratis. Prata med den läkare du träffar för kortisolbehandlingen.

Vad kan jag få för biverkningar?

Under kliniska prövningar har nedanstående biverkningar observerats. Deras frekvenser har beräknats som vanliga och förekommer hos 1 till 10 av 100 användare = 1-10 procent av de vaccinerade.

  • Huvudvärk.
  • Svettning.
  • Muskelsmärta, ledvärk.
  • Feber, allmän sjukdomskänsla, frossa, trötthet.
  • Lokala reaktioner: rodnad, svullnad, smärta, stora blåmärken, förhårdnad på injektionsstället.

Dessa reaktioner brukar försvinna utan behandling inom ett par dagar.

Jag har aldrig haft influensa i hela mitt liv. Nu är jag gravid. Det verkar onödigt att utsätta bäbisen för vaccin. Ska jag verkligen vaccinera mig?

Gravida, även de som är helt friska, löper en större risk att få en svårare influensa om de smittas. För de som är helt friska i grunden ökar risken för svår influensasjukdom från graviditetsvecka 12. Det är bakgrunden till att Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten rekommenderar gravida att vaccinera sig.

Jag hade tänkt vaccinera mig men nu känner jag att jag börjar bli lite förkyld. Kan jag vaccinera mig i alla fall?

Om du har en akut infektion bör du vänta med att vaccinera dig. Drop in-tiderna till vaccination hittar du på den här sidan Var och när kan jag vaccinera mig?. Du kan också vaccinera dig efter kampanjveckorna. Då behöver du först boka tid på din hälsocentral.

Kan jag vaccinera mig på vilken hälsocentral jag vill?

Ja det går bra. Välj någon av hälsocentralerna som finns på sidan Var och när kan jag vaccinera mig?.

Fick i min ungdom en allergireaktion efter att ha fått en injektion med influensavaccin. Vaccinet var framodlat på ägg sa man och att det var farligt för mig att injiceras fler gånger. Finns det i dag några alternativa vaccin att tillgå, som jag kan tåla?

Vaxigrip Tetra, det vaccin vi använder, tillverkas med hjälp av hönsägg. Om du har en allvarlig allergi mot ägg eller mot andra komponenter i vaccinet ska du inte vaccinera dig med Vaxigrip Tetra. Allergier kan ändras med tiden, så rekommendationen är att du får en remiss till lungmottagningen i Gävle för utredning av äggallergi. Diskutera detta med din familjeläkare/läkare. Om det visar sig att du är ordentligt äggallergisk så bör du inte vaccineras med Vaxigrip Tetra.

Det finns tyvärr inget vaccin mot influensa som kan användas för gravt äggallergiska personer. Om du hör till den grupp som kan bli svårt sjuka av influensa finns det möjlighet till tidig behandling mot influensa med läkemedel, helst inom 48 timmar efter första influensasymtomet. Läkemedlen heter Tamiflu och Relenza. Diskutera detta med din läkare.

Frågor om pneumokocker – pneumokockervaccination

Kan jag få pneumokockinfektion av själva vaccinationen?

Nej, det finns inga levande bakterier i vaccinet. Däremot kan en lätt rodnad och ömhet uppstå. I enstaka fall kan du få kortvarig feber.

I vilka fall bör jag inte vaccinera mig mot pneumokocker?

Om du är allergisk mot fenol eller de komponenter som vaccinet är tillverkat av så ska du inte vaccinera dig. Vaccinet innehåller inte ägg. Om du tidigare fått en allergisk reaktion av vaccination ska du berätta för vaccinatören så får vaccinatören bedöma om och i så fall var vaccination ska utföras. Om du har en akut infektion bör vaccinationen skjutas upp. Vid graviditet bör du inte vaccinera dig mot pneumokocker.

Kan jag få infektion orsakad av pneumokocker även om jag vaccinerar mig?

Först 10-14 dagar efter vaccinationen är skyddet fullt utvecklat. Vaccinet skyddar främst mot så kallad invasiv sjukdom som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Det ger inget fullgott skydd mot lunginflammation men minskar risken för komplikationer.

Kan det vara ett problem att ta andra mediciner om jag vaccinerar mig?

Det är ytterst sällsynt med biverkningar i samband med andra mediciner, men rådgör för säkerhets skull med din läkare.

Vad skyddar pneumokockvaccinet mot?

Vaccinet skyddar mot 23 typer av pneumokocker. Det finns över 90 typer av pneumokocker. De här 23 som vaccinet ger skydd mot är de som oftast (i 90 procent av fallen) orsakar så kallade invasiva pneumokockinfektioner, som exempelvis blodförgiftning.

Hur ofta bör jag vaccinera mig mot pneumokocker?

En vaccindos mot pneumokocker ger skydd i många år. En andra dos kan bli aktuell för vissa personer men oftast inte förrän efter cirka sex till tio år efter den första dosen. Diskutera ditt behov av en andra dos med din läkare på ett ordinarie läkarbesök.

Du kan boka tid för vaccination mot pneumokocker hos din hälsocentral. 

Till toppen av sidan