SÄSONGSINFLUENSA I GÄVLEBORG

Fakta om säsongsinfluensa

Innehållet gäller Gävleborg

Hög feber, hosta, ont i kroppen och huvudet. Det kan vara en vanlig förkylning men också influensa. Influensa är en sjukdom orsakad av flera olika virus. På senare år har det spridits minst två olika Influensa A och två olika Influensa B virus.

Symtomen vid influensa och covid-19 kan vara mycket lika. Det är därför extra viktigt att alla som tillhör en riskgrupp för svår influensa vaccinerar sig mot influensa. Något vaccin mot covid-19 finns ännu inte.

Influensa börjar vanligen akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och ökande besvär med hosta. Små barn och åldringar kan få en lite annorlunda sjukdomsbild med hosta tillsammans med diarré och kanske kräkning.

När du nyser och hostar rakt ut i luften smittar du. Likaså kan du smitta med händerna om du inte tvättar dem efter att du snutit dig eller om du hostat i handen.

Tiden mellan smittotillfället och insjuknandet är kort, mellan ett till fem dygn. Efter några dagar brukar besvären ge med sig och de flesta har tillfrisknat efter cirka en vecka.

Några personer blir allvarligt sjuka med rejäla andningsproblem när de får influensa. Det är framförallt personer som har olika hjärt- och lungbesvär, immunbristtillstånd, gravida eller de som är äldre än 65 år. En vanlig komplikation är lunginflammation.

Influensavaccinet ger drygt 50 procent skydd mot insjuknande och för de övriga som insjuknar trots vaccination så minskar risken för svår sjukdom.

Influensan i Gävleborg säsongen 2019-2020

Vaccination ger inget hundraprocentigt skydd mot influensa men minskar risken att bli svårt sjuk om du ändå blir smittad.

Av de 236 personer som insjuknade i förra årets influensa var 193 personer inte vaccinerade.

  • 97 personer som har högre risk att bli allvarligt sjuka insjuknade i influensa och behövde sjukhusvård för detta. Av dessa 97 var 82 inte vaccinerade trots erbjudande om gratis vaccination.
  • 7 personer som har högre risk att bli allvarligt sjuka i influensa behövde intensivvård med eller utan respirator, ingen av dem var vaccinerade.
  • De 3 personer som avled i nära anslutning till sin influensasjukdom var alla personer som har större risk att bli allvarligt sjuka av influensa, av dem var 1 person inte vaccinerade.

Källa: Smittskydd Gävleborg

Till toppen av sidan