Vaccinationer

Säsongsinfluensa i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Varje år sprids influensan över hela världen. Läs mer om influensa och vaccinationer.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:
Vaccinera dig mot säsongsinfluensa

Även om du känner dig helt frisk kan du bli allvarligt sjuk av influensans följdsjukdomar. Vaccinet ger ett bra skydd och om du smittas blir du mindre sjuk än du skulle ha blivit utan vaccinet.

Var kan jag vaccinera mig?

Kontakta din hälsocentral om du vill vaccinera dig mot influensan.

Fakta om säsongsinfluensa

Influensa är en sjukdom orsakad av flera olika virus.På senare år har det spridits minst två olika Influensa A och två olika Influensa B virus.

Fakta om pneumokocker

Pneumokocker är bakterier som är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation.

Frågor och svar om vaccinationer

Här hittar du frågor och svar om influensa, pneumokocker och vaccinationer.

Till toppen av sidan