Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Gävleborg

Gynekologisk cellprovtagning i Gävleborg

I Gävleborg erbjuds alla kvinnor i åldrarna 23-64 år gynekologisk cellprovskontroll. Du som är under 50 år kallas var tredje år, därefter kallas du var femte år. 

Filmen visar hur provtagningen går till och varför det är ett av de mest effektiva skydden mot livmoderhalscancer.

Du behöver inte göra något själv för att bli kallad till gynekologisk cellprovskontroll, du får ett brev hem när det är dags för undersökning. Tänk på att även du som är vaccinerad mot livmoderhalscancer ska komma och kontrollera dig varje gång.

Det är viktigt att du kommer varje gång du kallas. Cellförändringar märks inte utan upptäcks vid undersökning. Det kan då enkelt behandlas.

Passar inte den tid du har fått? Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänst för att av- eller omboka din tid till undersökning. Du kan även avboka via kontaktkortet på din barnmorskemottagning.

Det skiljer sig mellan olika regioner hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. 

Läs mer om cellprov, vilka som kallas och hur provet analyseras i din region:

Du som bor i region Skåne läser vidare här.

Du som bor i region Västernorrland läser vidare här.

Du som bor i en region som inte nämns i ovanstående länkar, läser vidare här.

Till toppen av sidan