Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Autonom dysreflexi

Innehållet gäller Gävleborg

Vid skada i eller ovan bröstkota 6 finns det risk att den störda kontrollen av det självstyrande nervsystemet, det så kallade autonoma nervsystemet, ger autonom dysreflexi.

Detta är en överaktiv reflex i det autonoma nervsystemet. Dysreflexi uppstår som svar på en stimulering eller retning nedanför skadenivån. Exempelvis vid överfylld urinblåsa, tryck eller annan retning på kroppen nedanför skadan, överfylld tarm, sexaktivitet, urinvägsinfektioner, trycksår eller kirurgiska ingrepp nedanför skadenivån.
 
Symtom typiska för detta tillstånd:

  • bultande huvudvärk
  • rikliga svettningar
  • rodnad i ansikte och nacke
  • gåshud (oftast) ovan skadenivå
  • känsla av att det är ”trångt i bröstet”
  • ”fladdrande hjärta”, oro och nervositet.

Symtomen beror på att blodkärlen i hjärnan vidgas. Du kan också reagera med suddig syn samt täppt näsa genom att hjärtverksamheten avtar på grund av påverkan på trycksensor i hjärtat. Blodtrycket kan bli så högt att det kan ge slaganfall.

Det är därför mycket viktigt att åtgärda tillståndet snabbt.

Till toppen av sidan