Rehabiliteringsmedicin i Gävleborgs län

Ryggmärgsskadeteamet

Innehållet gäller Gävleborg

Ryggmärgsskadeteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus. I teamet arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, fritidsledare, kurator, läkare, psykolog, undersköterska och sjuksköterska.

Begreppet ryggmärgsskadade används som en sammanfattande benämning för patienter med skador på ryggmärgen som uppstår vid olycksfall eller sjukdomstillstånd. Även vissa neurologiska sjukdomar ger symtom från ryggmärgen. Skador vid olycksfall är resultatet av framför allt trafikolyckor och fallolyckor.

Patienter med traumatiska ryggmärgsskador vårdas i regel på spinalenheten i Uppsala under det akuta skedet innan rehabiliteringsmedicin i Sandviken tar över.

För att komma till ryggmärgsskadeteamet behövs en remiss. Du kan också själv fylla i en egen vårdbegäran genom att logga in på 1177.se. 

Målgrupp och arbetssätt

Målgrupp

Till ryggmärgsskadeteamet kommer patienter med ryggmärgsskador som uppstår vid till exempel olycksfall, påverkan av blodkärl, tumör, inflammatoriska sjukdomar eller medfödd missbildning. Skador vid olycksfall är resultatet av framför allt trafikolyckor och fallolyckor.

En ryggmärgsskada kan påverka rörelseförmåga, andning, känsel, blodcirkulation samt kontroll av sexualfunktion och följs ofta av psykologiska krisreaktioner. Rehabiliteringen kräver ett aktivt deltagande, därför är det nödvändigt att du inte har pågående alkohol- eller drogmissbruk eller annat uttalat beroendebeteende.

För att komma till rehabiliteringsmedicinavdelningen ska du ha ett klart behov av rehabilitering. Du ska kunna ta till dig rehabiliteringen och ha behov av hela eller större delar av teamet. Det är viktigt att du är färdigutredd så att vården kan ges på ett säkert sätt.

Om du inte behöver hela teamet eller inte kan ta till dig rehabiliteringen på ett bra sätt kan utskrivning bli aktuellt. Om vårdbehovet förändras under rehabiliteringsperioden kan du behöva flytta till ett annat sjukhus. Teamet tar inte emot patienter med psykiska besvär som innebär hot eller fara för sig själv eller andra.

Arbetssätt

Vistelsen på avdelningen kan sträcka sig från några veckor till flera månader beroende på skadenivå och omfattningen av ryggmärgsskadan.

I teamet ingår patienten, närstående, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, fritidsledare, sjuksköterska, undersköterska och läkare. Behandlingens syfte är att förebygga medicinska komplikationer samt hjälpa patienten att återta kontrollen över sin livssituation och ta ansvar för de förändringar som skadan medför.

En stor del av rehabiliteringen är träning av aktiviteter i det dagliga livet, exempelvis att klä på sig och hur du kan förflytta dig. Rehabiliteringen omfattar även styrketräning, testa olika hjälpmedel, information om hur sexuallivet kan förändras samt hjälpmedel som finns att tillgå, social rådgivning med mera.

Teamet hjälper tidigt till med kontakter på hemmaplan om exempelvis din bostad, ditt arbete eller skola behöver anpassas utifrån de behov du har.

Fritidsaktiviteter ingår som en naturlig del av rehabiliteringen. Pingis, simning, ridning med mera efter önskemål och intresse. Andra aktiviteter kan vara bio- och restaurangbesök. Fritidsledaren hjälper dig att knyta kontakt med föreningar på hemorten.

Under vårdtiden på avdelningen får du information om ryggmärgsskadan och dess konsekvenser och på vilket sätt du bäst tar ansvar för din kropp. Du får även stöd vad gäller psykiskt mående, sociala rättigheter, försäkringsfrågor med mera.

Behandlings- och träningsperioder

Förutom den primära rehabiliteringen behöver du med ryggmärgsskada en livslång uppföljning med regelbundna kontroller. Det för att du ska hitta och bibehålla en sund livsstil, förebygga smärta, förebygga komplikationer av urinblåse- och tarmfunktion, kontrakturer, infektioner och trycksår, hjärt-kärlsjukdom med mera. Rehabiliteringsmedicin i Sandviken ansvarar för uppföljningen och kopplar vid behov in andra mottagningar eller avdelningar. För dig med ryggmärgsskada och dina närstående finns möjlighet till fortsatt kontakt och stöd via sjuksköterska och undersköterska med specialistkompetens inom ryggmärgsskadevård på rehabiliteringsmedicinmottagningen.

Samarbete på hemorten

Rehabiliteringsteamet tar vid behov kontakt med din hälsocentral och din kommunen som ger dig stöd och hjälp vid träning.

Information till patienter

Det finns 16 vårdplatser, i enkelrum och tvåbäddsrum, på avdelningen. Det kostar högst 100 kronor/dygn att vara inneliggande hos oss. Kostnaden faktureras i efterhand. Om du känner att du vill och kan sova hemma så kan du få nattpermissioner. Ta upp det med ditt team.

Tränings- och behandlingslokaler ligger i anslutning till avdelningen. Det finns en träningsträdgård, ett handikappanpassat kök, en handikappanpassad lägenhet och tillgång till bassäng.

Avdelningen är bemannad dygnet runt med sjuksköterskor och undersköterskor. Övrig personal arbetar dagtid på vardagar. Kvällar, nätter och helger finns medicinsk jourläkare på Gävle sjukhus som personalen kan kontakta per telefon vid behov. Om vårdbehovet förändras under rehabiliteringsperioden kan du behöva flytta till ett annat sjukhus.

Det är viktigt att du tar upp frågor och funderingar med din läkare. Eller om du vill att vi i teamet ska göra saker annorlunda. 

All personal har tystnadsplikt.

Fotoförbud gäller i alla Region Gävleborgs lokaler.

Team

Teamet omfattar patienten, närstående, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, fritidsledare, sjuksköterska, undersköterska och läkare. Du blir tilldelad en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en undersköterska som det mesta av informationen kring din behandling går till.

Träning

Den första tiden hos oss kommer vi att tillsammans med dig ta reda på vad du har för mål med din rehabiliteringsperiod. Det är för att vi ska veta hur vi ska kunna hjälpa dig att nå dina delmål/mål. Du får ett personligt utformat schema för en vecka i taget. Utredning, träning och behandling sker individuellt och i grupp. Träning och rehabilitering pågår dygnet runt då även de vardagliga aktiviteterna som att gå upp på morgonen, klä på sig, äta och så vidare ingår.

Provtagning och undersökning

De vanligaste blodanalyserna kan tas på avdelningen efter ordination av läkare och skickas för analys till Gävle sjukhus. En del undersökningar, till exempel EKG, kan göras på Sandviken sjukhus. Du kan också behöva åka till andra sjukhus, exempelvis Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Uppsala, för andra undersökningar och uppföljningar. Vi ordnar transporten men om du kan resa själv eller ta med en närstående får du göra det. Om det finns medicinska skäl försöker vi ordna så att någon av personalen följer med.

Måltider

Maten serveras i matsalen för alla som har möjlighet att sitta där. I matsalen vill alla ha matro. Under måltider är det mobiltelefonförbud. Besökare bör inte vistas i matsalen under måltider. Kaffeautomat och mikrovågsugn finns i matsalen.

För närstående och besökare gäller följande: Restaurang finns på entreplanet och serverar mat vardagar 11.00-13.00. Du kan också fråga personalen om andra restauranger som finns i närheten.

Privata kläder

Du använder dina egna kläder i största möjliga utsträckning. Ta med dig bekväma kläder, skor som du kan träna i samt hygienartiklar. Ta även med kläder för utomhusbruk. Bassängträning kan bli aktuellt så ta även med badkläder.

Tvättstuga finns att tillgå på avdelningen. Ta med eget tvättmedel och eventuellt sköljmedel. Du behöver även ha fickpengar för utflykter. Ett mindre värdeskåp finns för varje patient.

Rehabplanering

Under tiden du är här kommer du att vara med på en eller flera rehabiliteringsplaneringar. Du skriver ner dina egna mål inför mötet.  Det är möten där vi tillsammans pratar om vad som är viktigast att träna på just nu och hur det ska bli när du kommer hem. Till dessa träffar kan även närstående bjudas in om du vill.

Permissioner

Permissioner är en viktig del i rehabiliteringen. Vid behov hjälper vi till att ordna med hjälpmedel i hemmet. Om du har behov av personlig vård tar vi kontakt med din hemkommun.

Besök

Våra besökstider är vardagar 16.00-20.00 och helger 13.00-20.00. Var vänlig att respektera våra besökstider.

Sjukhusets entré är öppen 7.00-16.30 på vardagar. På helger är dörrarna låsta. Vid ingång Rosenträdgården på sjukhusets södra gavel finns en porttelefon som du kan använda.

Allergi

Parfym, eteriska oljor och starkt doftande rakvatten ska inte användas eftersom många är allergiska och känsliga för starka dofter.

I Region Gävleborgs lokaler råder nötförbud vilket betyder att det är förbjudet att ha nötter och jordnötter på sjukhuset och på avdelningen.

Rökning

Detta är ett rökfritt sjukhus, rökning får därför endast ske på anvisad plats utomhus. Fråga personalen var dessa finns.

Nikotinplåster eller nikotintuggummi erbjuds till dig som är intresserad.

Droger

Intag av alkohol eller andra berusningsdrycker är inte tillåtet under sjukhusvistelsen. Droginnehav eller alkoholbruk är lika med utskrivning. 

Vid misstanke om narkotikainnehav kontaktas polis för visitation av dina kläder och tillhörigheter.  De som inte godtar detta avvisas. Eventuellt alkoholinnehav omhändertas.

Hjälpmedel

Arbetsterapeuten på avdelningen informerar om detta.

Resultat och statistik

Läs mer om resultat och statistik för ryggmärgsskadeteamet, rehabiliteringsmedicin i Sandviken. 

Lästips

DHR – delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet 

Spinalis 

Spinalistips 

Personskadeförbundet RTP 

Gävleborgs rekryteringsgrupp

RG aktiv rehabilitering 

Neuro 

Ryggmärgsskada 

Autonom dysreflexi 

Boktips

Skitenkelt – om tarm- och blåsrubbning: enkla tips och åtgärder för att få tarm och blåsa att fungera efter en skada på ryggmärgen – Madeleine Stenius

Trycksår – Med livet som insats – Madeleine Stenius

Hälsoboken en guide för dig som lever länge med ryggmärgskada – Wahman K., Levi R. (RTP)

Spinalishandboken – Claes Hultling och Rikard Levi

Livsstilsboken – Anna-Carin Lagerström och Kerstin Wahman

Ett samtal mellan Richard Levi och Claes Hultling om ryggmärgsskador – Levi R., Hultling C. (Rehabstation)

Yasmin – När livet störtdök – Yasmin Jungestedt

Kokbok för LAMA – Claes Hultling och Stephan Rössner

Jannestunden. En bok för barn om ryggmärgsskador – Margareta Arnell

Till toppen av sidan