SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Fysioterapi specialistvård Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Fysioterapi specialistvård Gävleborg finns på Gävle och Hudiksvalls sjukhus. Som patient kan du få hjälp med fysisk aktivitet, träning och rehabilitering och detta anpassas efter ditt behov.

Du som är inneliggande på någon av vårdavdelningarna eller tillhör en av sjukhusets specialistmottagningar kan träffa oss vid behov.

Undvik parfym och starka dofter när du besöker mottagningen.

Kontakta oss

För att komma i kontakt med fysioterapi specialistvård kan du ringa eller använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. Via e-tjänsten kan du förnya hjälpmedel, intyg, avboka ditt besök eller komma i kontakt med en fysioterapeut. 

Fysioterapi Specialistvård Gävle

Fysioterapi Specialistvård Hudiksvall

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster

Egen vårdbegäran

Du kan söka direkt till fysioterapi specialistvård genom en egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdavdelningen som om den vore en remiss från läkare, men det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du har rätt att få specialistvård.

Boka av ditt besök

Om du inte kan komma på den bokade tiden så är det bra att du meddelar det så snart som möjligt så att någon annan kan få den tiden. Kommer du inte på ditt besök, eller avbokar dygnet innan tiden för besöket, får du betala patientavgift även om besöket är avgiftsfritt eller om du har frikort.

Vid förkylning eller pågående infektion ska du kontakta ansvarig fysioterapeut innan avtalat besök för att rådgöra om besöket behöver ombokas.

Till toppen av sidan