Operationer

Ortopedi i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Ortopedin utreder och behandlar skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi och behandling.

På sjukhusen i Gävle och Hudiksvall kan du få planerad och akut vård inom ortopedi. Verksamhet finns också i Bollnäs med planerade operationer. Totalt utförs cirka 7200 ortopediska operationer i länet per år.

Kvalitetsregister

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister.

De kvalitetsregister som ortopedin i Region Gävleborg rapporterar till är dessa: 

Läs mer om nationella kvalitetsregister

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter och information om de verksamheter som finns inom ortopedi i Region Gävleborg. 

Gävle

Ortopedmottagning Gävle

Ortopedavdelning Gävle 

Hudiksvall 

Ortopedmottagning Hudiksvall 

Ortopedavdelning Hudiksvall 

Bollnäs 

Ortopedmottagning Bollnäs 

Ortopedavdelning 3 Bollnäs 

Söderhamn 

Ortopedmottagning Söderhamn 

Till toppen av sidan