Operationer av könsorgan och urinvägar

Att operera bort prostatan vid prostatacancer – radikal prostatektomi

En del som har prostatacancer blir opererade. Då tas prostatan och sädesblåsorna bort. Det kallas radikal prostatektomi och kan göras på två olika sätt. Båda sätten ger samma resultat och har ungefär samma biverkningar.

Genomskärning av mannens underliv och prostatan. Illustration.

Förberedelser

Du får träffa kirurgen och ibland narkosläkaren. De berättar om operationen och du kan ställa frågor.

Du behöver lämna blodprover och bli undersökt med EKG som kan visa att du mår tillräckligt bra för att bli sövd och opererad.

Berätta om dina läkemedel

Du kan behöva göra ett uppehåll om du tar blodförtunnande läkemedel eller vissa blodtrycksmediciner eller hjärtmediciner. Du som har diabetes kan behöva ändra medicineringen.

Här kan du läsa mer om att få narkos och vilka förberedelser som brukar behövas.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter operationen

Det är viktigt att helt undvika tobak en tid före och efter operationen. Det gör att såren läker snabbare och att blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du fortare återhämtar dig.

Det bästa är att sluta röka helt, men om du inte klarar det så är det bra om du avstår från rökning helst åtta, men minst fyra veckor före operationen. Du bör också undvika att röka helst åtta, men minst fyra veckor efter operationen.

Prata med läkaren om du behöver hjälp och stöd att sluta röka.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter.  Då minskar risken för komplikationer.

Läs mer om levnadsvanor i samband med operation.

Förebygg oro och illamående

Du kan få en lugnande spruta eller lugnande tabletter innan du kommer till operationsavdelningen. Du kan också få läkemedel som förebygger att du mår illa när du vaknar efter operationen. Det är narkosen som kan göra att du mår illa.

Så går operationen till

En radikal prostatektomi kan göras på två sätt:

  • Operationen sker med hjälp av titthålskirurgi, så kallad laparoskopi och med hjälp av en operationsrobot. Det är det vanligaste sättet.
  • Operationen sker genom ett snitt från naveln ner till blygdbenet. Det kan göras till exempel om cancertumören är stor.

Det tar en till två timmar att bli opererad genom ett snitt. Det tar lite längre tid med titthålskirurgi.

Du blir sövd och kan få ryggbedövning vid operationen

Du blir sövd om du ska opereras med titthålskirurgi.

Du blir sövd och får ryggbedövning om du ska opereras genom ett snitt. Ryggbedövningen är till för att ge smärtlindring efter operationen.

Prostatan opereras bort

Vid operationen tar kirurgen bort hela prostatan, sädesblåsorna och en bit av urinröret. En muskel tas också bort. Den stänger av urinblåsan vid utlösning för att hindra sädesvätska från att komma in i urinblåsan. Efter operationen har du ingen sädesvätska.

En urinkateter sätts in

En tunn slang sätts in genom penisen och in i urinblåsan. Slangen kallas urinkateter. Den leder bort urinet tills den nya förbindelsen mellan urinröret och urinblåsan har läkt.

Nästan alla har ont efter en operation. Efter en titthålsoperation räcker det ofta att få tabletter eller stolpiller med smärtlindring.

Du som har opererats genom ett snitt har ryggbedövning i några timmar.

Du kan känna dig hes och skrovlig. Det beror på att du andades genom en slang som fördes ner i luftstrupen när du sov.

Det är vanligt att ha lite ont i axlarna några dagar efter en titthålsoperation. Det beror på att det finns rester kvar av koldioxiden som kirurgen använde för att underlätta operationen. Läs mer i artikeln om titthålsoperation.

När du ska lämna sjukhuset

Det är olika hur länge du behöver stanna på sjukhuset efter operationen. De flesta stannar en till två dagar efter en titthålsoperation, och två till tre dagar efter en operation genom ett snitt.

Innan du lämnar sjukhuset får du veta hur operationssåret och urinkatetern ska skötas, och vem du kan kontakta om det behövs. Du får med dig recept på smärtstillande läkemedel som du tar om du får ont.

Urinkatetern behövs för läkningen

Urinkatetern som du fick när du opererades ska sitta kvar i cirka sju till tio dagar. Sedan tar en sjuksköterska bort den.

Katetern kan vara obekväm och obehaglig. Men det är viktigt att den är ordentligt fixerad. Då läker förbindelsen mellan urinblåsan och urinröret snabbare.

Sjukskrivning

Det är vanligt att behöva vara sjukskriven upp till fyra veckor, eller kortare om du har opererats med titthålsteknik. Du kan behöva vara sjukskriven längre om du har ett arbete med tunga lyft.

Efterkontroller och annan behandling

Du kallas till regelbundna efterkontroller efter operationen för att se hur du mår och om du behöver mer behandling mot cancern.

Du kan också få till exempel hjälpmedel eller läkemedel för att förbättra ståndet.

Rör på dig

Det är vanligt att du känner dig trött den första tiden efter operationen. Det är viktigt att du vilar men det är också viktigt att du rör på dig och att du kommer igång med att äta och dricka som vanligt.

Du kan till exempel promenera i lagom takt. Undvik tunga lyft och att träna hårt i fyra till sex veckor. Prata med kontaktsjuksköterskan om du behöver råd om vad du kan göra. 

Komplikationer

Ibland kan kirurgen börja med titthålsteknik men behöva fortsätta operationen genom ett snitt. Så kan det vara om det är svårt att komma åt.

Det finns alltid en risk för infektion i magen eller i såren efter en operation. Det kan också bli problem med katetern så att den behöver spolas.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta kliniken där du har opererats om det gör mycket ont, eller blir rött, varmt eller svullet.

Om det är bråttom

Kontakta kliniken där du har opererats, en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om en eller flera av följande saker stämmer:

  • Det slutar komma urin i uppsamlingspåsen och det spänner i urinblåsan.
  • Det kommer mycket blod genom katetern.
  • Du får feber och känner dig sjuk.

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Det är vanligt att det kommer lite blod i katetern i början.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom och råd om var du kan söka vård.

Varför görs operationen?

Operationen är ett alternativ om du har prostatacancer och cancertumören bara finns i prostatan, växer fort eller orsakar besvär.

När är operationen olämplig?

Operationen är olämplig om du har prostatacancer som har spridit sig.

Prostatacancer som växer långsamt behöver ofta inte opereras eftersom operationen och annan behandling har biverkningar.

Du behöver må tillräckligt bra för att kunna bli opererad. Andra sjukdomar kan göra att det är bättre att du till exempel får strålbehandling mot cancern.

Här kan du läsa mer om prostatacancer.

Så påverkar behandlingen livet

Operation kan göra att du får lättare att kissa om cancertumören tryckte mot urinröret.

Det är ovanligt men ibland påverkar operationen en muskel som gör att du kan hålla tätt. Då kan du få bestående besvär med urin som läcker. För de flesta räcker det att använda droppskydd. Det finns inkontinensskydd i olika storlekar.

Du kan behöva opereras om du har stora besvär med att det läcker urin.

Du kan få orgasm vid sex men det kommer ingen sädesvätska. Det kan komma en skvätt urin. Det är ofarligt.

Det finns en risk att du får svårt att få stånd efter operationen. Det beror på att nerverna som behövs för förmågan att få stånd är så nära prostatan. Då är det ibland svårt att undvika skador på nerverna när prostatan tas bort.

Ibland går det inte att ta bort hela cancertumören. Då kan du behöva till exempel strålbehandling ett tag efter operationen.

I texten Prostatacancer kan du läsa mer om olika behandlingar och vilken hjälp som går att få om du har besvär efteråt.

Påverka och delta i din vård

Det är viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Det är för att du ska kunna vara delaktig i din vård. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan