FÖRBERED DITT VÅRDBESÖK

Lär dig mer om kopplingen mellan forskningen och vården

På webbplatsen Bättre behandling kan du läsa om vilka vetenskapliga bevis som vården behöver för olika former av behandlingar. Där kan du också lära dig hur forskningsstudier måste genomföras för att ge säkra svar. Dessutom kan du läsa om vilka frågor man bör ställa om behandlingar som man hör talas om. Finns det verkligen bevis för det som påstås, eller bör det ifrågasättas?

Vetenskapen går framåt och det kommer hela tiden nya behandlingsmetoder. Råd om livsstil och behandlingar sprids på många sätt, både på nätet och i andra medier. För dig som patient kan detta väcka många frågor. Hur ska du veta vilken information du kan lita på?

Bättre behandling får du svar på frågor som:

Texterna på Bättre behandling har skrivits av tre läkare och en patientföreträdare i Storbritannien. Sedan har de översatts till mer än tio olika språk. Den svenska texten har publicerats av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Bättre behandling finns också som bok. Du kan ladda ner den kostnadsfritt eller beställa ett tryckt exemplar för 50 kronor.

Till toppen av sidan