RÅD OM LÄKEMEDEL

Har du koll på dina mediciner?

Innehållet gäller Gävleborg

Ibland kan det kanske vara svårt att få en överblick över vilka mediciner du använder. Du som patient, anhörig, vården och apoteket kan samarbeta för att din eller dina listor över mediciner är rätt. Då minskar du risken för felmedicinering och onödiga biverkningar.

Har du koll på dina mediciner?

Har du koll på dina mediciner?

När du besöker läkaren får du en läkemedelslista som visar vilka mediciner som är aktuella för dig, i vilka doser de ska tas, vid vilka klockslag och varför du ska ta medicinerna. Listan kan se olika ut beroende på om du besöker hälsocentralen eller specialistvården på sjukhuset.

Tips!

  • Gå igenom din läkemedelslista med din läkare så att uppgifterna i journalen stämmer med vilka mediciner du tar.
  • Be din läkare att skriva ut den uppdaterade läkemedelslistan och ta alltid med dig listan vid besök i vården och på apotek.

På apoteket får du en annan lista, Mina sparade recept, som är en sammanställning över dina elektroniskt sparade recept. Receptlistan är en hjälp för dig att veta hur mycket mediciner du har kvar att hämta ut på apotek, hur länge recepten gäller och hur de ska doseras.

Observera att receptlistan inte stämmer med din aktuella medicinering om mediciner byts ut, byter namn eller om din läkare har ändrat doseringen sedan receptet skrevs ut. Det kan även vara så att två läkemedel med samma substans, men olika namn, kan stå med och öka risken för dubbelmedicinering.

Tips!

  • Be alltid apoteket att städa bort recept och mediciner som du inte använder längre.

För att få en så bra överblick som möjligt kan du skriva ner alla mediciner som du tar, även receptfria och naturläkemedel, på en egen lista som du enkelt kan komma åt.

Om kampanjen

Genom flera goda initiativ och ett långsiktigt arbete för bättre läkemedelsbehandling runtom i Sverige har andelen äldre (över 80 år) som har fått olämpliga läkemedel minskat från 32 procent till 18 procent mellan 2010 och 2015. Trots alla satsningar är dock läkemedelsbiverkningar fortfarande en av de främsta orsakerna till akuta sjukhusinskrivningar av äldre. Socialstyrelsen beräknar att så många som 20 000-25 000 äldre skrivs in akut på sjukhus varje år på grund av läkemedelsbiverkningar som yrsel, fall och lågt blodtryck. Biverkningar som i de flesta fall hade kunnat förebyggas.

Under 2017 och 2018 genomför Region Gävleborg en läkemedelskampanj tillsammans med Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO), Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Aleris, Apoteket, Apoteksgruppen, Apotek Hjärtat och Kronans Apotek i Gävleborg.

Syftet med det unika samarbetet är att öka patient- och läkemedelssäkerheten genom att uppmärksamma läkemedelslistan hos doktorn och receptlistan på apoteket. På så sätt kan vi minska risken för felmedicinering och onödiga läkemedelsbiverkningar.

Kampanjen är indelad i tre olika steg, där första delen har fokus på receptlistan på apoteket, den andra på läkemedelslistan hos doktorn och den tredje på att du som patient eller ombud/anhörig kan skapa en egen läkemedelslista genom att alltid skriva ner alla mediciner du äter, även receptfria mediciner och naturläkemedel. 

Till toppen av sidan