Vård och stöd för barn

Barn och skärmtid

Innehållet gäller Gävleborg

Skärmar av olika slag, exempelvis surfplattor, mobiltelefoner, tv-apparater och dylikt, är idag en självklar del i barn och ungdomars vardag. Utifrån den snabba utvecklingen som skett på det här området kan det vara svårt för föräldrar att veta när användandet går för långt och riskerar att bli ett beroende.

Att helt försöka ta bort skärmtid för barn är sällan ett bra beslut. Det riskerar att bli en källa till irritation och konflikter. Barnet riskerar också att hamna utanför de sociala sammanhangen. Skärmrelaterade aktiviteter är i dag ett viktigt sätt för många barn och unga att kommunicera med varandra. Speciellt barn med neuropsykiatriska diagnoser kan ha särskild nytta av skärmar, eftersom det kan underlätta koncentrationen och hjälpa till att få en bättre överblick och göra världen mer tydlig.

Livet framför skärmen kan vara väldigt varierande och har därmed många olika funktioner för användaren, både positiva och negativa. Ett barn som tillbringar mycket tid framför datorn eller med mobilen kan både vara kreativ och passiv; Fixa hemläxor, lösa en gruppkonflikt i skolan, göra en egen video eller slappna av framför en film.

Men när börjar skärmanvändandet likna ett beroende?
Enligt hjärnforskaren Katarina Gospic är regeln enkel: När skärmanvändandet börjar påverka övriga livet på ett ogynnsamt sätt. Till exempel kan det handla om att barnet inte kommer iväg till skolan, struntar i sociala relationer eller börjar isolera sig. Att se över sin egen användning som förälder är också viktigt. Det blir svårt att säga till ett barn att sluta när föräldern själv tittar på mobiltelefonen var sjätte minut.

Det pågår mycket forskning i ämnet och vissa studier pekar på att ökat skärmanvändande kan sättas i samband med depressioner (Liu et al, 2015). Vid en sammanställning av flera studier med totalt knappt 130 000 personer kunde Liu et al dra slutsatsen att fem timmars skärmtid per dag resulterade i en ökad risk för depression med 90 procent. Vid fyra timmar var den ökade risken 50 procent.

Oavsett om den ökade skärmtiden är en del av orsaken eller en del av symtombilden så finns det all anledning som förälder att se över sitt barns skärmanvändande. Det för att kunna fånga upp eventuella varningssignaler i tid och förhindra en utveckling av psykisk ohälsa.

Till toppen av sidan