UNDERSÖKNINGAR UNDER GRAVIDITETEN

Besök under graviditeten, Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

För att barnmorskan ska få en bild av hur den blivande mamman och barnet mår erbjuds olika undersökningar vid besöken på barnmorskemottagningen. Barnmorskan går också igenom föräldrarnas hälsa och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om mamman äter några läkemedel som kan påverka fostrets utveckling.

Partnern är naturligtvis välkommen till besöken på barnmorskemottagningen.

Mödrahälsovårdens uppgift är att ge är att ge blivande föräldrar och deras barn bästa möjliga start i livet. De blivande föräldrarna erbjuds ett medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under graviditeten samt förberedelse inför föräldraskapet.

På barnmorskemottagningen arbetar barnmorskor och undersköterskor och vi samarbetar med:

 • Hälsocentraler
 • Barn- och familjehälsa
 • Sjukgymnast
 • Socialtjänst
 • Arbetsterapeut
 • BVC
 • Gynmottagning
 • BB
 • Förlossning
 • Läkare

I Gävleborgs län erbjuds 8-9 besök hos barnmorska under en normal graviditet. Antalet besök är något fler om man väntar sitt första barn och extrabesök kan läggas in vid behov. Du är välkommen att kontakta din barnmorska om du har frågor och funderingar mellan de planerade besöken.

Du kan läsa mer under rubriken "Att läsa inför besöket" under de olika graviditetsveckorna.

Hälsoenkät

Fyll i hälsoenkäten och ta med den till besöket hos din barnmorska. Spara ner och fyll i formuläret Hälsoenkät inför hälsosamtal hos barnmorska. Ta med som utskrift eller visa upp på mobil enhet vid besöket.

Före vecka 9 - hälsosamtal

Alla gravida i Gävleborg erbjuds ett hälsosamtal.

När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att ringa din barnmorskemottagning och beställa tid för ett hälsosamtal. Hälsosamtalet handlar om levnadsvanor, tobak, alkohol, droger, medicinering och kroniska sjukdomar. Det finns också möjlighet att ta upp egna frågor och funderingar om graviditeten. Tag med legitimation till besöket.

Att läsa på inför besöket

Journal

Journaluppgifter om dig, din graviditet och förlossning lagras elektroniskt i ett gemensamt register för Region Gävleborg, Obstetrix. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinska födelseregistret (MRF).

Register

Barnmorskemottagningarna deltar också i Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård.

Patientinformation från graviditetsregistret 

Efter vecka 9 - inskrivning

Följande undersökningar erbjuds vid inskrivningen:

Blodprovsundersökningar

Du som är gravid och bor i Gävleborg erbjuds blodprovsundersökningar för att se vilken blodgrupp du har, om du har en sköldkörtelrubbning och om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar. Det gäller infektioner som du kan ha utan att ha symptom men som kan överföras från kvinnan till barnet i samband med graviditet och barnafödande.

Syftet med provtagningen är att med hjälp av rådgivning, förebyggande åtgärder och i vissa fall läkemedelsbehandling i största möjliga utsträckning minska risken för smitta från mor till fostret/barnet av dessa infektioner.

Blodgruppering

Din blodgrupp bestäms för eventuellt framtida behov av blod under förlossningen. Det kontrolleras också om du har antikroppar mot röda blodkroppar, vilket kan ha betydelse för barnet.

Sköldkörtelprov 

Sköldkörtelhormonet är viktigt för hela barnets utveckling särskilt viktigt för hjärnans utveckling. Genom att ta blodprov kontrolleras att sköldkörteln fungera optimalt och producerar rätt mängd hormoner. Blodprovet brukar erbjudas vid första besöket hos barnmorska.

Syfilis

Denna sjukdom orsakas av en bakterie som överförs sexuellt. När en syfilisinfektion upptäcks ska den behandlas med antibiotika.

Syfilis är sällsynt i Sverige. Under de senaste åren har en ökning skett men mycket få gravida kvinnor har blivit smittade. Bakterien kan överföras till fostret och ge fosterskador. Risken för skador ökar ju längre graviditeten pågått. Därför är det bra om blodprovet tas tidigt så att behandling kan sättas in.

Hepatit B-infektion

De vanligaste smittvägarna för detta gulsotsvirus är via blod, sexuellt eller från mor till barn. Den som är kronisk bärare av hepatit B-virus kan efter många år få en leversjukdom som kräver behandling.

Hepatit B-virus kan överföras från en smittsam gravid kvinna till fostret/barnet framför allt vid förlossningen. Genom att vaccinera det nyfödda barnet vid födelsen samt vid ytterligare fyra tillfällen under det första levnadsåret kan man effektivt skydda barnet från att bli smittat.

HIV-infektion

Denna infektion orsakas av humant immunbristvirus, som försämrar immunförsvaret genom sin påverkan på de vita blodkropparna.

De vanligaste smittvägarna är via sexuella kontakter, via blod och från mor till barn. Effektiv medicinering som bromsar virusets negativa effekt på immunsystemet finns tillgänglig sedan nära tio år. Däremot finns virus kvar i immunsystemet resten av livet hos den som har HIV och därmed är den personen smittsam även med läkemedelsbehandling.

HIV kan överföras från kvinnan till fostret/barnet under graviditet, förlossning och via bröstmjölk. Om man har kännedom om sin HIV-infektion finns det idag mycket stora möjligheter att med förebyggande åtgärder minska risken för att barnet infekteras. Risken att överföra HIV från mor till barn är lägre än 2 procent om dessa åtgärder vidtas.

Smittskyddsåtgärder

Vid upptäckt av syfilis, hepatit B-infektion eller HIV-infektion är den som ordinerat prov, enligt svensk smittskyddslag skyldig att försöka hitta och undersöka personer som kan ha blivit smittade. Det kan gälla aktuella eller tidigare sexualpartners eller andra tänkbara smittkontakter. Den som är infekterad är skyldig att medverka till att smittspårningen blir så bra som möjligt. Personer smittade med någon av ovan angivna infektioner måste enligt smittskyddslagen också anmälas till smittskyddsläkaren.

Urinprov

Urinen undersöks med tanke på förekomst av protein.

Blodtryck

Blodtryck tas vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök på barnmorskemottagningen. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna.

Vikt och längd

Vikten kontrolleras vid varje besök under graviditeten.

Gynekologisk cellprov

Om man har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds man att ta cellprovet vid inskrivningen.

Gynekologisk cellprovtagning

Klamydiaprovtagning

Klamydiaprovtagning erbjuds vid inskrivningen.

Fluoridanalys av dricksvatten vid egen brunn

Bor du i hus med egen brunn eller vistas ofta hos någon som har egen brunn? Folktandvården Gävleborg erbjuder gratis fluoridanalys av ditt dricksvatten. En förhöjd fluorhalt i dricksvattnet kan leda till emaljskador på barnets tänder om vattnet intas då tandanlagen bildas.

Beställning vattenanalys, egen brunn

För kostnadsfri analys av fluoridhalt i dricksvatten, egen brunn skicka ett meddelande till folkhalsofunktionen@regiongavleborg.se med:

 • namn och adress
 • beräknad förlossningsmånad eller födelsedatum (ååmmdd)

Provmaterialet skickas till er per post.

Motion och träning

Motion är ett bra sätt att förbereda kroppen på de påfrestningar en graviditet kan innebära.

 • Du blir piggare och då mår även barnet bra. 
 • Du håller dig i bättre form och undviker onödig viktökning. 
 • Du orkar lättare med graviditeten och förlossningen. 
 • Syreupptagning och ämnesomsättning förbättras. Sömnen och förmågan att slappna av blir bättre.

Föräldraträffar i Gävleborg

Alla blivande föräldrar i Region Gävleborg bjuds in till träffar i grupp där ni tillsammans kan prata om graviditet, förlossning och föräldraskap.

Det finns mycket som en blivande förälder funderar över och det är roligt att träffa andra som befinner sig i samma situation. I gruppen får ni möjlighet att förbereda er på det nya livet genom erfarenhetsutbyte med varandra.

Båda föräldrarna kan också vara lediga med föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning före förlossningen.

Visste du...

 • Att träna andning och avslappning inför förlossningen är viktigt, börja därför tidigt i graviditeten. En regelbunden träning har du nytta av under både graviditet och förlossning. 
 • Att vara avslappnad innebär att smärtan känns mindre. 
 • Att massage och beröring ökar utsöndringen av hormoner som har en avslappnande och lugnande effekt.

Viktuppgång

Om man under graviditeten lyckas undvika onödig viktuppgång och förbättra den allmänna konditionen påverkas både graviditeten och förlossningen positivt.

Normal viktuppgång

 • BMI under 20: 4-10 kg
 • BMI 20-25: 2-10 kg
 • BMI 25-29: upp till 9 kg
 • BMI över 30: upp till 6 kg

Att läsa på inför besöket

Filmer om fosterdiagnostik

Filmen beskriver vad fosterdiagnostik är och hur undersökningarna går till.
Fosterdiagnostik - vad innebär det? - Filmen är framtagen av Stockholms läns landsting.

Filmen är filmad på Akademiska och beskriver de olika delarna kring fosterdiagnostik för blivande föräldrar.
Film om Fosterdiagnostik 2018 - Filmen är framtagen av Region Uppsala. 

Fosterdiagnostik - hur gör du ditt val? - Filmen är framtagen av Snif – Svenskt nätverk för information om fosterdiagnostik.

Vad kan de vanligast förekommande testerna under graviditeten visa? - Filmen är framtagen av Snif – Svenskt nätverk för information om fosterdiagnostik.

Vecka 20

Vid besöket i graviditetsvecka 20 ligger fokus på ett samtal om ditt psykiska måendet under graviditeten och dina känslor inför förlossningen. Eftersom samtalet handlar om dig och ditt mående är det önskvärt att du kommer själv till detta besöket. Vid övriga besök är din partner välkommen.

Vecka 24

Vid besöket i graviditetsvecka 24 kontrolleras blodsocker, Hb, vikt, immunisering på Rh-negativa och blodtryck på kvinnan. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern och lyssna på barnets hjärtljud. Barnmorskan informerar om barnets rörelsemönster under graviditeten så kallade fosterrörelser.

Den blivande mamman får ett moderskapsintyg med beräknad förlossningsdag, att lämna till försäkringskassan.

Från och med graviditetsvecka 22+0 ska du kontakta förlossningen vid:

 • regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila
 • blödning
 • misstänkt vattenavgång

Ogifta föräldrar

Om ni är ogifta måste föräldraskapet registreras för att de juridiska rättigheterna och skyldigheterna mellan föräldrarna och barnet ska vara klarlagda. För barnet är detta av stor betydelse när det gäller arvsrätt, försäkringsförmåner, underhåll, vårdnad med mera.

Socialnämnden har skyldighet att se till att föräldraskapet blir registrerat. Kallelse skickas efter barnets födelse. Det kan vara bra att reda ut eventuella oklarheter före barnets födelse.

Att läsa/se inför besöket

Vecka 31-33

Vid besöket i graviditetsvecka 31-33 kontrolleras blodsocker, vikt och blodtryck på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern och lyssna på barnets hjärtljud.

Tillsammans med kvinnan/paret skrivs en överföringsblankett som lämnas av barnmorskan till den barnavårdscentral man valt att gå till efter att barnet är fött.

Att läsa inför besöket

Vecka 35

Vid besöket i graviditetsvecka 35 kontrolleras blodtryck och vikt på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern, lyssna på barnets hjärtljud samt undersöka hur barnet ligger i livmodern.

Tillsammans med kvinnan/paret skriver barnmorskan en sammanfattning inför den kommande förlossningen.

Att läsa inför besöket

Vecka 37

Vid besöket i graviditetsvecka 37 kontrolleras blodsocker, Hb, blodtryck och vikt på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern, lyssna på barnets hjärtljud samt undersöka hur barnet ligger i livmodern.

Vid misstanke om förlossningsstart kontaktas förlossningen i Gävle eller Hudiksvall. Planerad hemförlossning erbjuds inte inom Region Gävleborg.

Att läsa inför besöket

Kontaktuppgifter

Förlossningsmottagning Gävle 
Förlossningsmottagning Hudiksvall 
BB Gävle 
BB och gynekologisk vårdavdelning Hudiksvall 

Vecka 39

Vid besöket i graviditetsvecka 39 kontrolleras blodtryck och vikt på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern, lyssna på barnets hjärtljud samt undersöka hur barnet ligger i livmodern.

Bra information att läsa

Barn och gravid

Vecka 41

På specialist mödravården i Gävle eller Hudiksvall utförs en ultraljudsundersökning med bedömning av fostervattenmängd och barnets mående. I samband med besöket kontrolleras blodtrycket på den blivande mamman.

Att läsa/se inför besöket

Eftervårdsbesök 8-12 veckor efter förlossningen

Det sista besöket på barnmorskemottagningen görs 8-12 veckor efter förlossningen. Vid detta besök kontrolleras kvinnans vikt och i vissa fall blodvärde och blodtryck. En gynekologisk undersökning görs för att se hur eventuella bristningar har läkt och för att undersöka knipförmågan.

Samtal förs om hur kvinnan upplevt förlossningen och om hur det är att vara nybliven förälder. Aktuella preventivmedelsmetoder diskuteras också.

Om du inte redan fått en tid för efterbesöket kontaktar du själv barnmorskemottagningen och bokar tid för besöket när du kommer hem efter förlossningen.

Att läsa på inför besöket

Till toppen av sidan