Aktuellt i Gävleborg

Information till användare av Philips Respironics ventilationsprodukter

Innehållet gäller Gävleborg

Efter ett säkerhetsmeddelande från Philips Respironics ser Region Gävleborg över rekommendationer och hantering av berörda andningshjälpmedel.

Det gäller problem med ett ljudisolerande material i maskinerna som kan brytas ner med tiden och avge både partiklar som kan följa med i lungorna och gaser som inte är hälsosamma.

Patienter rekommenderas att fortsätta sin behandling och kommer att kontaktas av behandlande vårdenhet när utbytesprogrammet från Philips är klart samt när Region Gävleborg inventerat samtliga maskiner.

Till toppen av sidan